Advanced

Att uppleva en graviditet: en intervjustudie om kvinnor och mäns upplevelse av en första graviditet och deras funderingar inför det kommande föräldraskapet

Bång, Maja and Ekblad, Stina (2008)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien syftade till att undersöka hur gravida förstagångsföräldrar i tredje trimestern upplever sin graviditet och det kommande föräldraskapet, utifrån kvinnan och mannens perspektiv. Studien hade ett fenomenologiskt förhållningssätt och ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av semistrukturerade intervjuer. Analysunderlaget utgjordes av 14 intervjuer med blivande föräldrar och barnmorskor. Resultatet av analysen visade fem huvudområden: Förhållandet till den gravida kroppen (tankar och känslor inför kroppens förändring, förlossningen, bärandet av fostret), Förhållandet till det blivande barnet (känslor och kommunikation med fostret, föreställningar om barnet), Förhållandet till den kommande föräldraidentiteten (tankar kring... (More)
Studien syftade till att undersöka hur gravida förstagångsföräldrar i tredje trimestern upplever sin graviditet och det kommande föräldraskapet, utifrån kvinnan och mannens perspektiv. Studien hade ett fenomenologiskt förhållningssätt och ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av semistrukturerade intervjuer. Analysunderlaget utgjordes av 14 intervjuer med blivande föräldrar och barnmorskor. Resultatet av analysen visade fem huvudområden: Förhållandet till den gravida kroppen (tankar och känslor inför kroppens förändring, förlossningen, bärandet av fostret), Förhållandet till det blivande barnet (känslor och kommunikation med fostret, föreställningar om barnet), Förhållandet till den kommande föräldraidentiteten (tankar kring föräldraskapet, förebilder, skapandet av föräldraidentiteten), Förhållandet till parrelationen (graviditeten och föräldraskapets påverkan på relationen, partnernas rollfördelning), Förhållandet mellan föräldra- och yrkesidentitet (balansen mellan föräldrarollen och yrkesidentiteten). I en slutdiskussion föreslås vidare forskningsfrågor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bång, Maja and Ekblad, Stina
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
prenatal anknytning, parrelation, moderskap, graviditet, gravida kroppen, föräldraskap, föräldraidentitet, föräldrablivande, förlossning, faderskap, fenomenologisk ansats, yrkesidentitet, Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1315438
date added to LUP
2009-02-11
date last changed
2009-11-17 12:56:28
@misc{1315438,
 abstract   = {Studien syftade till att undersöka hur gravida förstagångsföräldrar i tredje trimestern upplever sin graviditet och det kommande föräldraskapet, utifrån kvinnan och mannens perspektiv. Studien hade ett fenomenologiskt förhållningssätt och ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av semistrukturerade intervjuer. Analysunderlaget utgjordes av 14 intervjuer med blivande föräldrar och barnmorskor. Resultatet av analysen visade fem huvudområden: Förhållandet till den gravida kroppen (tankar och känslor inför kroppens förändring, förlossningen, bärandet av fostret), Förhållandet till det blivande barnet (känslor och kommunikation med fostret, föreställningar om barnet), Förhållandet till den kommande föräldraidentiteten (tankar kring föräldraskapet, förebilder, skapandet av föräldraidentiteten), Förhållandet till parrelationen (graviditeten och föräldraskapets påverkan på relationen, partnernas rollfördelning), Förhållandet mellan föräldra- och yrkesidentitet (balansen mellan föräldrarollen och yrkesidentiteten). I en slutdiskussion föreslås vidare forskningsfrågor.},
 author    = {Bång, Maja and Ekblad, Stina},
 keyword   = {prenatal anknytning,parrelation,moderskap,graviditet,gravida kroppen,föräldraskap,föräldraidentitet,föräldrablivande,förlossning,faderskap,fenomenologisk ansats,yrkesidentitet,Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att uppleva en graviditet: en intervjustudie om kvinnor och mäns upplevelse av en första graviditet och deras funderingar inför det kommande föräldraskapet},
 year     = {2008},
}