Advanced

Tolka, konkretisera och sätt sedan betyg Är det så enkelt? En studie om likheter och skillnader i lokala betygskriterier i musik

Rangvin, Johan (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Interpret, concretize and set grades - Is it that simple? A study of similarities and differences in local grading criteria in music. The purpose of this study is to examine similarities and differences in local grading criteria in music at schools in a larger municipality in the south of Sweden. The research question is: How have schools interpreted national grading criteria locally and how do music teachers look upon the grading procedure? This study is based on an analysis of the grading criteria at ten schools. In addition four qualitative interviews were made with music teachers in the same municipality. The interviews were more informative than I initially anticipated, and they showed that several factors play an important role in... (More)
Interpret, concretize and set grades - Is it that simple? A study of similarities and differences in local grading criteria in music. The purpose of this study is to examine similarities and differences in local grading criteria in music at schools in a larger municipality in the south of Sweden. The research question is: How have schools interpreted national grading criteria locally and how do music teachers look upon the grading procedure? This study is based on an analysis of the grading criteria at ten schools. In addition four qualitative interviews were made with music teachers in the same municipality. The interviews were more informative than I initially anticipated, and they showed that several factors play an important role in the interpretation of national grading criteria. There are significant differences in these schools' interpretation of national grading criteria and how they present them locally. The use of national grading criteria locally has decreased since the National Assessment of Music 2003. Playing and singing is what schools present clearest in their local grading criteria and it is also playing and singing they emphasize. Rewrites and simplification of national grading criteria are present in large scale. Quantitative descriptions of local grading criteria occur particularly at higher grade levels.

Syftet med studien har varit att undersöka likheter och skillnader i lokala betygskriterier i musik på kommunala grundskolor i en sydsvensk större kommun. Utifrån syftet blev forskningsfrågan: Hur har skolorna tolkat de nationella betygskriterierna i sina lokala betygskriterier och hur ser berörda musiklärare på detta? Studien är baserad på en analys av tio skolors lokala betygskriterier och därtill har fyra kvalitativa intervjuer genomförts med musiklärare i samma kommun. Intervjuerna gav mer för studien än vad jag från början föreställde mig och de visade på att det finns flera faktorer som spelar roll för tolkningen av de nationella betygskriterierna, vilka jag ej kunnat bortse från i min diskussion. Jag presenterar här nedan en del av resultatet. Det är stor skillnad på skolornas tolkning av de nationella betygskriterierna och hur de har valt att presentera dem. Användandet av de nationella betygskriterierna som lokala, har minskat sedan den nationella utvärderingen i musik 2003. Musicerandet är det som skolorna presenterar tydligast i sina lokala betygskriterier och det är även på musicerandet det läggs störst vikt. Omskrivningar och förenklingar av de nationella betygskriterierna förekommer i stor omfattning och kvantitativa beskrivningar i de lokala betygskriterierna förekommer speciellt på de högre betygsnivåerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rangvin, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lokala betygskriterier, betyg, kursplaner, nationella betygskriterier, uppnåendemål, musikundervisning, grading, curriculi, national and local grading criteria, music education, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1315485
date added to LUP
2009-01-15 00:00:00
date last changed
2009-01-15 00:00:00
@misc{1315485,
 abstract   = {Interpret, concretize and set grades - Is it that simple? A study of similarities and differences in local grading criteria in music. The purpose of this study is to examine similarities and differences in local grading criteria in music at schools in a larger municipality in the south of Sweden. The research question is: How have schools interpreted national grading criteria locally and how do music teachers look upon the grading procedure? This study is based on an analysis of the grading criteria at ten schools. In addition four qualitative interviews were made with music teachers in the same municipality. The interviews were more informative than I initially anticipated, and they showed that several factors play an important role in the interpretation of national grading criteria. There are significant differences in these schools' interpretation of national grading criteria and how they present them locally. The use of national grading criteria locally has decreased since the National Assessment of Music 2003. Playing and singing is what schools present clearest in their local grading criteria and it is also playing and singing they emphasize. Rewrites and simplification of national grading criteria are present in large scale. Quantitative descriptions of local grading criteria occur particularly at higher grade levels.

Syftet med studien har varit att undersöka likheter och skillnader i lokala betygskriterier i musik på kommunala grundskolor i en sydsvensk större kommun. Utifrån syftet blev forskningsfrågan: Hur har skolorna tolkat de nationella betygskriterierna i sina lokala betygskriterier och hur ser berörda musiklärare på detta? Studien är baserad på en analys av tio skolors lokala betygskriterier och därtill har fyra kvalitativa intervjuer genomförts med musiklärare i samma kommun. Intervjuerna gav mer för studien än vad jag från början föreställde mig och de visade på att det finns flera faktorer som spelar roll för tolkningen av de nationella betygskriterierna, vilka jag ej kunnat bortse från i min diskussion. Jag presenterar här nedan en del av resultatet. Det är stor skillnad på skolornas tolkning av de nationella betygskriterierna och hur de har valt att presentera dem. Användandet av de nationella betygskriterierna som lokala, har minskat sedan den nationella utvärderingen i musik 2003. Musicerandet är det som skolorna presenterar tydligast i sina lokala betygskriterier och det är även på musicerandet det läggs störst vikt. Omskrivningar och förenklingar av de nationella betygskriterierna förekommer i stor omfattning och kvantitativa beskrivningar i de lokala betygskriterierna förekommer speciellt på de högre betygsnivåerna.},
 author    = {Rangvin, Johan},
 keyword   = {lokala betygskriterier,betyg,kursplaner,nationella betygskriterier,uppnåendemål,musikundervisning,grading,curriculi,national and local grading criteria,music education,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tolka, konkretisera och sätt sedan betyg Är det så enkelt? En studie om likheter och skillnader i lokala betygskriterier i musik},
 year     = {2008},
}