Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kritiska möten mellan lärare och elev: en kvalitativ studie av åtta elevers upplevelser av positivt respektive negativt bemötande

Nurmi Hansson, Bo (2009)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker lärare-elevrelationen utifrån elevens upplevelser. Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om vad det är gymnasieelever upplever när de känner sig positivt respektive negativt bemötta av lärare, i skolsituationen och att pröva hypotesen att lärarens förmåga till, eller brist på, empati är ett nyckelelement i informanternas minnesbilder. Inledningsvis belyses relationen utifrån aktuell forskning. Åtta djupintervjuer genomfördes och analyserades enligt en fenomenologisk femstegsprocess. Resultatet av studien visar att empati är en viktig komponent i elevernas minnesbilder och fyra teman abstraherades ur intervjumaterialet: Förståelse, jämlikhet, engagemang och rättvisa. I diskussionen understryks vikten av... (More)
Denna studie undersöker lärare-elevrelationen utifrån elevens upplevelser. Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om vad det är gymnasieelever upplever när de känner sig positivt respektive negativt bemötta av lärare, i skolsituationen och att pröva hypotesen att lärarens förmåga till, eller brist på, empati är ett nyckelelement i informanternas minnesbilder. Inledningsvis belyses relationen utifrån aktuell forskning. Åtta djupintervjuer genomfördes och analyserades enligt en fenomenologisk femstegsprocess. Resultatet av studien visar att empati är en viktig komponent i elevernas minnesbilder och fyra teman abstraherades ur intervjumaterialet: Förståelse, jämlikhet, engagemang och rättvisa. I diskussionen understryks vikten av lärarens inre kompetens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nurmi Hansson, Bo
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lärare-elevrelationen, empati, inre kompetens, bemötande, Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1315564
date added to LUP
2009-02-12 00:00:00
date last changed
2009-02-12 00:00:00
@misc{1315564,
 abstract   = {{Denna studie undersöker lärare-elevrelationen utifrån elevens upplevelser. Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om vad det är gymnasieelever upplever när de känner sig positivt respektive negativt bemötta av lärare, i skolsituationen och att pröva hypotesen att lärarens förmåga till, eller brist på, empati är ett nyckelelement i informanternas minnesbilder. Inledningsvis belyses relationen utifrån aktuell forskning. Åtta djupintervjuer genomfördes och analyserades enligt en fenomenologisk femstegsprocess. Resultatet av studien visar att empati är en viktig komponent i elevernas minnesbilder och fyra teman abstraherades ur intervjumaterialet: Förståelse, jämlikhet, engagemang och rättvisa. I diskussionen understryks vikten av lärarens inre kompetens.}},
 author    = {{Nurmi Hansson, Bo}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kritiska möten mellan lärare och elev: en kvalitativ studie av åtta elevers upplevelser av positivt respektive negativt bemötande}},
 year     = {{2009}},
}