Advanced

Är en annan värld möjlig? World Social Forum, Den Globala Rättviserörelsen och formulerandet av en ny demokrativision

Dzebo, Adis and Ahlstrand, Mårten (2008)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Ända sedan det kalla krigets slut har diskursen om den liberala demokratin varit hegemonisk. Det, menar vi, har skapat en osund situation där demokratins utformning och innehåll inte längre diskuteras. Därför har vi valt att undersöka den globala rättviserörelsens demokrativision, den enda som idag skulle kunna representera ett legitimt alternativ till den liberala demokratin. Eftersom det är en ostrukturerad grupp av diverse organisationer, rörelser och aktivister är det svårt att nå fram till en samlad vision. Vår analys bygger huvudsakligen på World Social Forums ?Charter of Principles?, en samling grundläggande principer som bildar en gemensam grund för alternativa politiska forum. Vi har använt oss av diskursanalys för att ur textens... (More)
Ända sedan det kalla krigets slut har diskursen om den liberala demokratin varit hegemonisk. Det, menar vi, har skapat en osund situation där demokratins utformning och innehåll inte längre diskuteras. Därför har vi valt att undersöka den globala rättviserörelsens demokrativision, den enda som idag skulle kunna representera ett legitimt alternativ till den liberala demokratin. Eftersom det är en ostrukturerad grupp av diverse organisationer, rörelser och aktivister är det svårt att nå fram till en samlad vision. Vår analys bygger huvudsakligen på World Social Forums ?Charter of Principles?, en samling grundläggande principer som bildar en gemensam grund för alternativa politiska forum. Vi har använt oss av diskursanalys för att ur textens fragment utläsa en samlad vision. Vi finner en vision i danande som ännu lider av den bristande legitimitet det innebär att vara en oprövad ide i antagonism mot ett globalt faktum. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1315784,
 abstract   = {Ända sedan det kalla krigets slut har diskursen om den liberala demokratin varit hegemonisk. Det, menar vi, har skapat en osund situation där demokratins utformning och innehåll inte längre diskuteras. Därför har vi valt att undersöka den globala rättviserörelsens demokrativision, den enda som idag skulle kunna representera ett legitimt alternativ till den liberala demokratin. Eftersom det är en ostrukturerad grupp av diverse organisationer, rörelser och aktivister är det svårt att nå fram till en samlad vision. Vår analys bygger huvudsakligen på World Social Forums ?Charter of Principles?, en samling grundläggande principer som bildar en gemensam grund för alternativa politiska forum. Vi har använt oss av diskursanalys för att ur textens fragment utläsa en samlad vision. Vi finner en vision i danande som ännu lider av den bristande legitimitet det innebär att vara en oprövad ide i antagonism mot ett globalt faktum.},
 author    = {Dzebo, Adis and Ahlstrand, Mårten},
 keyword   = {Diskursanalys,hegemoni,diskurs,'World Social Forum',liberal,demokratiteori,'Den globala rättviserörelsen','Alternativ demokrati',Social sciences,Samhällsvetenskaper,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap,Peace and conflict research, polemology,Freds- och konfliktforskning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är en annan värld möjlig? World Social Forum, Den Globala Rättviserörelsen och formulerandet av en ny demokrativision},
 year     = {2008},
}