Advanced

Musik- och kulturskolans utbud och prioriteringar - Intervjuer med lärare

Hemmingsson, Johan (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Den här uppsatsen undersöker lärarnas betydelse för musik- och kulturskolornas utbud och prioriteringar. Den undersöker också deras attityder inom olika områden som skulle kunna ha betydelse för dessa prioriteringar. Undersökningen är gjord enligt kvalitativ metod, genom intervjuer med instrumentallärare vid olika musik- och kulturskolor. Det är mycket som talar för att musiklärare uppfattar att de har ett stort inflytande över beslut som fattas inom musik- och kulturskolan. För det första upplever lärare att musikskolan själv har ett stort inflytande över sin verksamhet och att kollegiet bör vara en viktig grund för de beslut som tas. Lärare uttryckte också starka åsikter om hur musikundervisningen skulle bedrivas och vilket syfte den... (More)
Den här uppsatsen undersöker lärarnas betydelse för musik- och kulturskolornas utbud och prioriteringar. Den undersöker också deras attityder inom olika områden som skulle kunna ha betydelse för dessa prioriteringar. Undersökningen är gjord enligt kvalitativ metod, genom intervjuer med instrumentallärare vid olika musik- och kulturskolor. Det är mycket som talar för att musiklärare uppfattar att de har ett stort inflytande över beslut som fattas inom musik- och kulturskolan. För det första upplever lärare att musikskolan själv har ett stort inflytande över sin verksamhet och att kollegiet bör vara en viktig grund för de beslut som tas. Lärare uttryckte också starka åsikter om hur musikundervisningen skulle bedrivas och vilket syfte den har. Dessa uppfattningar behöver inte alltid överensstämma med de uppfattningar och förväntningar som elever och deras föräldrar har.

Title: Offerings and priorities at the Community Music School/Community School of Culture. Interviews with teachers. The aim of the thesis was to investigate the role instrumental teachers within the community based music- and art schools play in decisions made concerning the range of courses and priorities within schools. It will also investigate opinions and attitudes among the teachers that might influence such priorities. The investigation is conducted using a qualitative method, i.e. by interviewing instrumental teachers. It seems that teachers perceive themselves as having a significant influence on the decisions made within the schools. First of all, the teachers are of the opinion that most decisions are made at the local level of the schools and that the teachers should have an important role to play in influencing such decisions. Teachers also expressed strong opinions on how instrumental education should be exercised and on the long term purpose of this education. Such opinions do not always have to be in accordance with opinions and expectations that pupils and their parents have. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hemmingsson, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
musiklärare, inflytande, utbud, prioriteringar, music teachers, influence, courses, priorities, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1316522
date added to LUP
2009-01-22
date last changed
2009-01-22
@misc{1316522,
 abstract   = {Den här uppsatsen undersöker lärarnas betydelse för musik- och kulturskolornas utbud och prioriteringar. Den undersöker också deras attityder inom olika områden som skulle kunna ha betydelse för dessa prioriteringar. Undersökningen är gjord enligt kvalitativ metod, genom intervjuer med instrumentallärare vid olika musik- och kulturskolor. Det är mycket som talar för att musiklärare uppfattar att de har ett stort inflytande över beslut som fattas inom musik- och kulturskolan. För det första upplever lärare att musikskolan själv har ett stort inflytande över sin verksamhet och att kollegiet bör vara en viktig grund för de beslut som tas. Lärare uttryckte också starka åsikter om hur musikundervisningen skulle bedrivas och vilket syfte den har. Dessa uppfattningar behöver inte alltid överensstämma med de uppfattningar och förväntningar som elever och deras föräldrar har.

Title: Offerings and priorities at the Community Music School/Community School of Culture. Interviews with teachers. The aim of the thesis was to investigate the role instrumental teachers within the community based music- and art schools play in decisions made concerning the range of courses and priorities within schools. It will also investigate opinions and attitudes among the teachers that might influence such priorities. The investigation is conducted using a qualitative method, i.e. by interviewing instrumental teachers. It seems that teachers perceive themselves as having a significant influence on the decisions made within the schools. First of all, the teachers are of the opinion that most decisions are made at the local level of the schools and that the teachers should have an important role to play in influencing such decisions. Teachers also expressed strong opinions on how instrumental education should be exercised and on the long term purpose of this education. Such opinions do not always have to be in accordance with opinions and expectations that pupils and their parents have.},
 author    = {Hemmingsson, Johan},
 keyword   = {musiklärare,inflytande,utbud,prioriteringar,music teachers,influence,courses,priorities,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musik- och kulturskolans utbud och prioriteringar - Intervjuer med lärare},
 year     = {2008},
}