Advanced

Space of Engagement En undersökning om den territoriella dynamiken i Skåne

Berggren, Maja and Lund, Helena (2008)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I denna fallstudie av Region Skåne undersöks uppkomsten av nya forum för samarbete i samband med regionbildning. För att undersöka detta använder vi oss av tre politiskgeografiska begrepp. I Skåne har kommunerna delats upp i fyra samverkansorgan i vart och ett av regionens fyra hörn, detta för att kunna hävda de egna intressena gentemot regionen. Kommunerna i varje hörn har olika grad av beroende till regionen och undersökningen visar att ju större beroendet är desto mer integrerat blir samarbetet inom det egna samverkansorganet.

För att skapa en förståelse för ämnet ges en kort presentation av hur regionaliseringsprocessen har sett ut i Europa, Sverige och Skåne. Materialet till analysen utgörs främst av intervjuer och rapporter där vi... (More)
I denna fallstudie av Region Skåne undersöks uppkomsten av nya forum för samarbete i samband med regionbildning. För att undersöka detta använder vi oss av tre politiskgeografiska begrepp. I Skåne har kommunerna delats upp i fyra samverkansorgan i vart och ett av regionens fyra hörn, detta för att kunna hävda de egna intressena gentemot regionen. Kommunerna i varje hörn har olika grad av beroende till regionen och undersökningen visar att ju större beroendet är desto mer integrerat blir samarbetet inom det egna samverkansorganet.

För att skapa en förståelse för ämnet ges en kort presentation av hur regionaliseringsprocessen har sett ut i Europa, Sverige och Skåne. Materialet till analysen utgörs främst av intervjuer och rapporter där vi fokuserar på tillväxt- och utvecklingsfrågor. Omstruktureringar av den territoriella dynamiken sker ständigt och bildandet av Region Skåne är ett intressant exempel på hur sådana processer kan se ut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berggren, Maja and Lund, Helena
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Space of engagement, skalpolitik, regionalisering, Skåne, politisk geografi, region, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1317214
date added to LUP
2008-06-16 00:00:00
date last changed
2008-06-16 00:00:00
@misc{1317214,
 abstract   = {I denna fallstudie av Region Skåne undersöks uppkomsten av nya forum för samarbete i samband med regionbildning. För att undersöka detta använder vi oss av tre politiskgeografiska begrepp. I Skåne har kommunerna delats upp i fyra samverkansorgan i vart och ett av regionens fyra hörn, detta för att kunna hävda de egna intressena gentemot regionen. Kommunerna i varje hörn har olika grad av beroende till regionen och undersökningen visar att ju större beroendet är desto mer integrerat blir samarbetet inom det egna samverkansorganet.

För att skapa en förståelse för ämnet ges en kort presentation av hur regionaliseringsprocessen har sett ut i Europa, Sverige och Skåne. Materialet till analysen utgörs främst av intervjuer och rapporter där vi fokuserar på tillväxt- och utvecklingsfrågor. Omstruktureringar av den territoriella dynamiken sker ständigt och bildandet av Region Skåne är ett intressant exempel på hur sådana processer kan se ut.},
 author    = {Berggren, Maja and Lund, Helena},
 keyword   = {Space of engagement,skalpolitik,regionalisering,Skåne,politisk geografi,region,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Space of Engagement En undersökning om den territoriella dynamiken i Skåne},
 year     = {2008},
}