Advanced

Diskursernas kamp -en diskursanalys av Politik för global utveckling

Lundqvist, Charlotte; Persson, Sanna and Rådström, Linn (2008)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om det skett en förändring i svensk utvecklingspolitik sedan de nya riktlinjerna lanserades i propositionen PGU från 2002. Vårt mål är att urskilja vilka diskurser som är genomgående, hur dessa diskurser relationellt har påverkat varandra och hur de inbördes har förändrats över tid. Hur ser regeringen på utveckling, fattigdom och bistånd? Har det skett en förändring över tid, mellan de diskurser vi identifierar? Teorin och metoden vi använder är kritisk diskursanalys, där vi med hjälp av lingvistiska textanalytiska redskap urskiljer och analyserar diskurser. Vi kopplar också den kritiska diskursanalysen till postkolonialismen. Materialet vi har valt att utgå ifrån är propositionen med namnet... (More)
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om det skett en förändring i svensk utvecklingspolitik sedan de nya riktlinjerna lanserades i propositionen PGU från 2002. Vårt mål är att urskilja vilka diskurser som är genomgående, hur dessa diskurser relationellt har påverkat varandra och hur de inbördes har förändrats över tid. Hur ser regeringen på utveckling, fattigdom och bistånd? Har det skett en förändring över tid, mellan de diskurser vi identifierar? Teorin och metoden vi använder är kritisk diskursanalys, där vi med hjälp av lingvistiska textanalytiska redskap urskiljer och analyserar diskurser. Vi kopplar också den kritiska diskursanalysen till postkolonialismen. Materialet vi har valt att utgå ifrån är propositionen med namnet Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling samt en resultatredovisning från 2007. Vi har i vår analys lyckats urskilja fyra diskurser, en fattigdoms- och rättighetsdiskurs, en nyliberal diskurs, en säkerhetsdiskurs och en diskurs som vi benämner Sverige som norm. Vi har kunnat utläsa att utvecklingspolitiken delvis lämnat fattigdomsperspektivet och att nyliberalismen fått ökat inflytande, vilket vi kopplar till en pågående kamp mellan de oförenliga diskurserna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundqvist, Charlotte; Persson, Sanna and Rådström, Linn
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Postkolonial, diskurs, Politik, för, global, utveckling, PGU, bistånd, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1317234
date added to LUP
2008-06-16
date last changed
2008-06-16
@misc{1317234,
 abstract   = {Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om det skett en förändring i svensk utvecklingspolitik sedan de nya riktlinjerna lanserades i propositionen PGU från 2002. Vårt mål är att urskilja vilka diskurser som är genomgående, hur dessa diskurser relationellt har påverkat varandra och hur de inbördes har förändrats över tid. Hur ser regeringen på utveckling, fattigdom och bistånd? Har det skett en förändring över tid, mellan de diskurser vi identifierar? Teorin och metoden vi använder är kritisk diskursanalys, där vi med hjälp av lingvistiska textanalytiska redskap urskiljer och analyserar diskurser. Vi kopplar också den kritiska diskursanalysen till postkolonialismen. Materialet vi har valt att utgå ifrån är propositionen med namnet Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling samt en resultatredovisning från 2007. Vi har i vår analys lyckats urskilja fyra diskurser, en fattigdoms- och rättighetsdiskurs, en nyliberal diskurs, en säkerhetsdiskurs och en diskurs som vi benämner Sverige som norm. Vi har kunnat utläsa att utvecklingspolitiken delvis lämnat fattigdomsperspektivet och att nyliberalismen fått ökat inflytande, vilket vi kopplar till en pågående kamp mellan de oförenliga diskurserna.},
 author    = {Lundqvist, Charlotte and Persson, Sanna and Rådström, Linn},
 keyword   = {Postkolonial,diskurs,Politik,för,global,utveckling,PGU,bistånd,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diskursernas kamp -en diskursanalys av Politik för global utveckling},
 year     = {2008},
}