Advanced

Hur bör genusperspektivet integreras i högre utbildning? - en granskning av Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

Berggren, Helena and Andersson, Lisa (2008)
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att granska om och hur Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet lyckats integrera ett genusperspektiv i utbildningen på grund- och fortsättningskursen (1-60 hp). Detta gör vi utifrån en normativ argumentation om genusperspektivets värde för akademisk utbildning samt universitetets och institutionens uttalade mål för dess integrering. Genom att titta på hur man formulerat sig i utbildningsplaner och scheman samt genom en granskning av kurslitteraturen argumenterar vi för att man inte lyckats integrera ett genusperspektiv i den utsträckning vi anser vara önskvärd. I vår analys fann vi att en stor del av kurserna helt saknar genusperspektiv. Vid de tillfällen då man gjort försök att införa det har detta... (More)
Denna uppsats syftar till att granska om och hur Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet lyckats integrera ett genusperspektiv i utbildningen på grund- och fortsättningskursen (1-60 hp). Detta gör vi utifrån en normativ argumentation om genusperspektivets värde för akademisk utbildning samt universitetets och institutionens uttalade mål för dess integrering. Genom att titta på hur man formulerat sig i utbildningsplaner och scheman samt genom en granskning av kurslitteraturen argumenterar vi för att man inte lyckats integrera ett genusperspektiv i den utsträckning vi anser vara önskvärd. I vår analys fann vi att en stor del av kurserna helt saknar genusperspektiv. Vid de tillfällen då man gjort försök att införa det har detta visat sig problematiskt utifrån flera av genusperspektivets grundläggande antaganden. Vi kopplar dessa svårigheter till teorier om den objektivitet och neutralitet som tillskrivs akademin och som gör köns- och andra maktstrukturer till ogiltiga problem vilket medför att också lösningarna blir ogiltiga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berggren, Helena and Andersson, Lisa
supervisor
organization
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
genusperspektiv, genus, jämställdhetsarbete, granskning, utbildning, Gender studies, Genusvetenskap, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
language
Swedish
id
1317301
date added to LUP
2008-06-16 00:00:00
date last changed
2008-06-16 00:00:00
@misc{1317301,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att granska om och hur Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet lyckats integrera ett genusperspektiv i utbildningen på grund- och fortsättningskursen (1-60 hp). Detta gör vi utifrån en normativ argumentation om genusperspektivets värde för akademisk utbildning samt universitetets och institutionens uttalade mål för dess integrering. Genom att titta på hur man formulerat sig i utbildningsplaner och scheman samt genom en granskning av kurslitteraturen argumenterar vi för att man inte lyckats integrera ett genusperspektiv i den utsträckning vi anser vara önskvärd. I vår analys fann vi att en stor del av kurserna helt saknar genusperspektiv. Vid de tillfällen då man gjort försök att införa det har detta visat sig problematiskt utifrån flera av genusperspektivets grundläggande antaganden. Vi kopplar dessa svårigheter till teorier om den objektivitet och neutralitet som tillskrivs akademin och som gör köns- och andra maktstrukturer till ogiltiga problem vilket medför att också lösningarna blir ogiltiga.},
 author    = {Berggren, Helena and Andersson, Lisa},
 keyword   = {genusperspektiv,genus,jämställdhetsarbete,granskning,utbildning,Gender studies,Genusvetenskap,Political and administrative sciences,Statsvetenskap, förvaltningskunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur bör genusperspektivet integreras i högre utbildning? - en granskning av Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.},
 year     = {2008},
}