Advanced

Var sitter kompetensen? En studie om villkor för lärande i arbetet

Frid, Elisabeth (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Projektarbete har blivit en vanlig arbetsform i organisationer. Alfa Laval är ett företag som utnyttjar projektarbete för att utveckla verksamheten. Projekten leder dock inte alltid till de resultat som förväntas. För att analysera denna diskrepans vill jag lyfta fram projektledarnas uppfattning om sin arbetssituation. Studiens syfte är att belysa och analysera villkor för projektledarnas kompetensutveckling inom ramen för OD Supplys verksamhet. Studien är en del av ett tvärvetenskapligt samarbete med två studenter från Lunds tekniska högskola.

Jag har använt en kvalitativ ansats och genomfört semistrukturerade intervjuer med de åtta projektledarna på OD Supply. Intervjuerna behandlade olika aspekter av projektledarnas arbetssituation och... (More)
Projektarbete har blivit en vanlig arbetsform i organisationer. Alfa Laval är ett företag som utnyttjar projektarbete för att utveckla verksamheten. Projekten leder dock inte alltid till de resultat som förväntas. För att analysera denna diskrepans vill jag lyfta fram projektledarnas uppfattning om sin arbetssituation. Studiens syfte är att belysa och analysera villkor för projektledarnas kompetensutveckling inom ramen för OD Supplys verksamhet. Studien är en del av ett tvärvetenskapligt samarbete med två studenter från Lunds tekniska högskola.

Jag har använt en kvalitativ ansats och genomfört semistrukturerade intervjuer med de åtta projektledarna på OD Supply. Intervjuerna behandlade olika aspekter av projektledarnas arbetssituation och lägger grunden för en analys av deras arbetskontext. Utifrån denna analys lyfter jag fram ett antal faktorer som utgör förutsättningar och hinder för lärande i deras dagliga arbete. Jag diskuterar även förslag till förändringar som OD Supply kan införa för att utveckla sin verksamhet och öka möjligheterna för utveckling av kollektiv kompetens.

Teorin baseras på miljöpedagogisk forskning som belyser villkor för lärandet som är integrerat i utförandet av arbetsuppgiften. Studien visar att projektledarnas möjligheter till kommunikation och interaktion med varandra och andra som berörs av deras projekt är en förutsättning för att utveckla en gemensam förståelse som kan underlätta olika faser av projektarbetet. Studien visar också att projektledarna upplever sin arbetskontext väldigt olika och de uppfattar olika faktorer i kontexten som hinder eller möjligheter för sitt arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frid, Elisabeth
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kompetensutveckling, villkor för lärande, kollektiv kompetens, projektledning, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1317712
date added to LUP
2008-02-12 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:57
@misc{1317712,
 abstract   = {Projektarbete har blivit en vanlig arbetsform i organisationer. Alfa Laval är ett företag som utnyttjar projektarbete för att utveckla verksamheten. Projekten leder dock inte alltid till de resultat som förväntas. För att analysera denna diskrepans vill jag lyfta fram projektledarnas uppfattning om sin arbetssituation. Studiens syfte är att belysa och analysera villkor för projektledarnas kompetensutveckling inom ramen för OD Supplys verksamhet. Studien är en del av ett tvärvetenskapligt samarbete med två studenter från Lunds tekniska högskola.

Jag har använt en kvalitativ ansats och genomfört semistrukturerade intervjuer med de åtta projektledarna på OD Supply. Intervjuerna behandlade olika aspekter av projektledarnas arbetssituation och lägger grunden för en analys av deras arbetskontext. Utifrån denna analys lyfter jag fram ett antal faktorer som utgör förutsättningar och hinder för lärande i deras dagliga arbete. Jag diskuterar även förslag till förändringar som OD Supply kan införa för att utveckla sin verksamhet och öka möjligheterna för utveckling av kollektiv kompetens.

Teorin baseras på miljöpedagogisk forskning som belyser villkor för lärandet som är integrerat i utförandet av arbetsuppgiften. Studien visar att projektledarnas möjligheter till kommunikation och interaktion med varandra och andra som berörs av deras projekt är en förutsättning för att utveckla en gemensam förståelse som kan underlätta olika faser av projektarbetet. Studien visar också att projektledarna upplever sin arbetskontext väldigt olika och de uppfattar olika faktorer i kontexten som hinder eller möjligheter för sitt arbete.},
 author    = {Frid, Elisabeth},
 keyword   = {kompetensutveckling,villkor för lärande,kollektiv kompetens,projektledning,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Var sitter kompetensen? En studie om villkor för lärande i arbetet},
 year     = {2008},
}