Advanced

Hans eller hennes politik? - En kritisk diskursanalys av ord som följer efter hans och hennes i nyhetsartiklar, insändare och skönlitterär text

Löfberg, Stellan (2008)
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att undersöka hur kvinnor och män skildras i text. Genom att analysera ord som följer efter hans och hennes i en mängd texter bestående av nyhetsartiklar, insändare och skönlitterär text undersöks om och i så fall vilka skillnader som finns mellan hur kvinnor och män skildras i text. Genom att dela in orden i kategorier har det varit möjligt att studera och synliggöra mönster för hur de båda könen framställs. Uppsatsen har den kritiska diskursanalysen som teoretisk ram vilket möjliggör tolkning utifrån en större samhällelig nivå. Resultatet visar att kvinnor och män i jämförelse med tidigare forskning framställs som mer jämställda, men att påtagliga skillnader trots allt finns. Skillnader som i många fall går i... (More)
Denna uppsats syftar till att undersöka hur kvinnor och män skildras i text. Genom att analysera ord som följer efter hans och hennes i en mängd texter bestående av nyhetsartiklar, insändare och skönlitterär text undersöks om och i så fall vilka skillnader som finns mellan hur kvinnor och män skildras i text. Genom att dela in orden i kategorier har det varit möjligt att studera och synliggöra mönster för hur de båda könen framställs. Uppsatsen har den kritiska diskursanalysen som teoretisk ram vilket möjliggör tolkning utifrån en större samhällelig nivå. Resultatet visar att kvinnor och män i jämförelse med tidigare forskning framställs som mer jämställda, men att påtagliga skillnader trots allt finns. Skillnader som i många fall går i linje med den genusdebatt som råder i samhället idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1317741,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att undersöka hur kvinnor och män skildras i text. Genom att analysera ord som följer efter hans och hennes i en mängd texter bestående av nyhetsartiklar, insändare och skönlitterär text undersöks om och i så fall vilka skillnader som finns mellan hur kvinnor och män skildras i text. Genom att dela in orden i kategorier har det varit möjligt att studera och synliggöra mönster för hur de båda könen framställs. Uppsatsen har den kritiska diskursanalysen som teoretisk ram vilket möjliggör tolkning utifrån en större samhällelig nivå. Resultatet visar att kvinnor och män i jämförelse med tidigare forskning framställs som mer jämställda, men att påtagliga skillnader trots allt finns. Skillnader som i många fall går i linje med den genusdebatt som råder i samhället idag.},
 author    = {Löfberg, Stellan},
 keyword   = {Språk,kön,genus,'kritisk diskursanalys',Gender studies,Genusvetenskap,Linguistics,Allmän språkvetenskap/Lingvistik,Scandinavian languages and literature,Nordiska språk (språk och litteratur),Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hans eller hennes politik? - En kritisk diskursanalys av ord som följer efter hans och hennes i nyhetsartiklar, insändare och skönlitterär text},
 year     = {2008},
}