Advanced

Hinder för att uppnå ett eftersträvat lärande: en etnografisk studie av en målstyrningssatsning på en produktionsavdelning

Truedsson, Jenny and Eriksson, Malin (2008)
Education
Abstract (Swedish)
När organisationer tvingas förändras för att klara av kraven i omvärlden, ställs det ofta krav på att organisationsmedlemmarna ska förändra sitt arbetssätt eller tillägna sig nya kunskaper och förmågor. Det finns dock en risk för att hinder, av olika slag, hindrar medarbetarnas lärande från att nå upp till de önskade utfallen. Fokus för denna studie är ett produktionsföretag inom livsmedelsbranschen där målstyrning ska införas som ett nytt arbetssätt i en produktionsavdelning. Processen börjar med att produktionschefen under ett antal möten förmedlar grundläggande information till samordnarna, för att skapa ett fundament för deras kommande arbetssätt. Samordnarna förväntas sedan föra vidare sina kunskaper till de övriga anställda i... (More)
När organisationer tvingas förändras för att klara av kraven i omvärlden, ställs det ofta krav på att organisationsmedlemmarna ska förändra sitt arbetssätt eller tillägna sig nya kunskaper och förmågor. Det finns dock en risk för att hinder, av olika slag, hindrar medarbetarnas lärande från att nå upp till de önskade utfallen. Fokus för denna studie är ett produktionsföretag inom livsmedelsbranschen där målstyrning ska införas som ett nytt arbetssätt i en produktionsavdelning. Processen börjar med att produktionschefen under ett antal möten förmedlar grundläggande information till samordnarna, för att skapa ett fundament för deras kommande arbetssätt. Samordnarna förväntas sedan föra vidare sina kunskaper till de övriga anställda i produktionen. Produktionschefen ser målstyrningen som en väg mot att uppnå företagets övergripande mål i och med förhoppningen att det kommer leda till ett förbättrat arbetssätt, en utveckling av samordnarrollen samt ett förändrat tankesätt hos samordnarna.

Vårt syfte är att identifiera hinder för att arbetet med målstyrning i en produktionsgrupp ska leda till det önskade utfallet. För att besvara syftet har vi använt oss av ett etnografiskt angreppssätt och samlat in data genom observationer och intervjuer. Vi har lyckats identifiera hinder i produktionschefens och samordnarnas skilda förståelse för syftet med målstyrningen, produktionschefens kommunikationsstil på mötena, samordnarnas miljö, samordnarnas syn på sin egen förmåga samt bristen på överensstämmelse mellan produktionschefens önskade utfall med målstyrningen och de metoder han använder för att uppnå det önskade utfallet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Truedsson, Jenny and Eriksson, Malin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
lärande, kommunikation, förståelse, handlingsutrymme, hinder för lärande, miljöpedagogik, produktionsföretag, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1317835
date added to LUP
2008-12-17 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:57
@misc{1317835,
 abstract   = {När organisationer tvingas förändras för att klara av kraven i omvärlden, ställs det ofta krav på att organisationsmedlemmarna ska förändra sitt arbetssätt eller tillägna sig nya kunskaper och förmågor. Det finns dock en risk för att hinder, av olika slag, hindrar medarbetarnas lärande från att nå upp till de önskade utfallen. Fokus för denna studie är ett produktionsföretag inom livsmedelsbranschen där målstyrning ska införas som ett nytt arbetssätt i en produktionsavdelning. Processen börjar med att produktionschefen under ett antal möten förmedlar grundläggande information till samordnarna, för att skapa ett fundament för deras kommande arbetssätt. Samordnarna förväntas sedan föra vidare sina kunskaper till de övriga anställda i produktionen. Produktionschefen ser målstyrningen som en väg mot att uppnå företagets övergripande mål i och med förhoppningen att det kommer leda till ett förbättrat arbetssätt, en utveckling av samordnarrollen samt ett förändrat tankesätt hos samordnarna.

Vårt syfte är att identifiera hinder för att arbetet med målstyrning i en produktionsgrupp ska leda till det önskade utfallet. För att besvara syftet har vi använt oss av ett etnografiskt angreppssätt och samlat in data genom observationer och intervjuer. Vi har lyckats identifiera hinder i produktionschefens och samordnarnas skilda förståelse för syftet med målstyrningen, produktionschefens kommunikationsstil på mötena, samordnarnas miljö, samordnarnas syn på sin egen förmåga samt bristen på överensstämmelse mellan produktionschefens önskade utfall med målstyrningen och de metoder han använder för att uppnå det önskade utfallet.},
 author    = {Truedsson, Jenny and Eriksson, Malin},
 keyword   = {lärande,kommunikation,förståelse,handlingsutrymme,hinder för lärande,miljöpedagogik,produktionsföretag,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hinder för att uppnå ett eftersträvat lärande: en etnografisk studie av en målstyrningssatsning på en produktionsavdelning},
 year     = {2008},
}