Advanced

Looparna som en väg mot utveckling : en empirisk studie av organisationens kompetensutvecklingsstrategier

Jaworska Persson, Kristoffer and Karlsson, Patrik (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Kunskapsintensivt arbete utgör en allt större del av näringslivet idag. Morgondagens vinnare blir de företag med den mest kompetenta personalen. Organisationen som ligger till grund för detta arbete står inför en omfattande förändring som en del av organisationens strategi för att uppnå en långsiktig konkurrenskraft. För att möjliggöra detta krävs en kompetensutvecklingsstrategi som även den premierar långsiktighet.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att arbeta fram förslag till utveckling av organisationens strategier för kompetensutveckling. Huvudsyftet är uppdelat i tre delsyften:

- Hur kan organisationen öka individens motivation att utvecklas i enighet med organisationens behov och mål

- Vad kan göras för att främja... (More)
Bakgrund: Kunskapsintensivt arbete utgör en allt större del av näringslivet idag. Morgondagens vinnare blir de företag med den mest kompetenta personalen. Organisationen som ligger till grund för detta arbete står inför en omfattande förändring som en del av organisationens strategi för att uppnå en långsiktig konkurrenskraft. För att möjliggöra detta krävs en kompetensutvecklingsstrategi som även den premierar långsiktighet.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att arbeta fram förslag till utveckling av organisationens strategier för kompetensutveckling. Huvudsyftet är uppdelat i tre delsyften:

- Hur kan organisationen öka individens motivation att utvecklas i enighet med organisationens behov och mål

- Vad kan göras för att främja organisatoriskt lärande inom grupperingen

- Vad kan göras för att främja det individuella lärandet i arbetet inom grupperingen

Metod: Arbetet är genomfört med ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av en empirisk studie. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med medarbetare inom organisationen. Slutligen analyserades resultatet utifrån teori.

Resultat: Organisationens syn på kompetens och kompetensutveckling hämmar dess förmåga att tillgodogöra sig den potential som finns. Genom att omdefiniera dessa begrepp och belysa vikten av integration mellan kompetensutvecklingsinsatser och arbetets natur kommer organisationen bättre kunna tillvarata de utvecklingsmöjligheter som finns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jaworska Persson, Kristoffer and Karlsson, Patrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kompetens, Kompetensutveckling, Organisatoriskt lärande, Lärande i arbetslivet, Strategi för kompetensutveckling, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1317964
date added to LUP
2008-06-12 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1317964,
 abstract   = {Bakgrund: Kunskapsintensivt arbete utgör en allt större del av näringslivet idag. Morgondagens vinnare blir de företag med den mest kompetenta personalen. Organisationen som ligger till grund för detta arbete står inför en omfattande förändring som en del av organisationens strategi för att uppnå en långsiktig konkurrenskraft. För att möjliggöra detta krävs en kompetensutvecklingsstrategi som även den premierar långsiktighet.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att arbeta fram förslag till utveckling av organisationens strategier för kompetensutveckling. Huvudsyftet är uppdelat i tre delsyften:

- Hur kan organisationen öka individens motivation att utvecklas i enighet med organisationens behov och mål

- Vad kan göras för att främja organisatoriskt lärande inom grupperingen

- Vad kan göras för att främja det individuella lärandet i arbetet inom grupperingen

Metod: Arbetet är genomfört med ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av en empirisk studie. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med medarbetare inom organisationen. Slutligen analyserades resultatet utifrån teori.

Resultat: Organisationens syn på kompetens och kompetensutveckling hämmar dess förmåga att tillgodogöra sig den potential som finns. Genom att omdefiniera dessa begrepp och belysa vikten av integration mellan kompetensutvecklingsinsatser och arbetets natur kommer organisationen bättre kunna tillvarata de utvecklingsmöjligheter som finns.},
 author    = {Jaworska Persson, Kristoffer and Karlsson, Patrik},
 keyword   = {Kompetens,Kompetensutveckling,Organisatoriskt lärande,Lärande i arbetslivet,Strategi för kompetensutveckling,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Looparna som en väg mot utveckling : en empirisk studie av organisationens kompetensutvecklingsstrategier},
 year     = {2008},
}