Advanced

Delad glädje är dubbel glädje: en kvalitativ studie om delat ledarskap

Gustafsson, Frida and Möncke, Carl-Johan (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar delat ledarskap. Syftet har varit att ur ledares synvinkel undersöka orsakerna till delat ledarskap samt de konsekvenser som uppkommer av delat ledarskap för ledarna, medarbetarna, familjerna och organisationerna. Vår metod för att lyckas med detta har varit intervjuer och vårt tillvägagångssätt vid insamling av teori och empiri har varit abduktivt. Analysen visade att orsakerna till att intervjupersonerna ville dela sitt ledarskap var att det skulle bli roligt samt möjligheten att alltid ha ett bollplank. De flesta menar att de tack vare sin arbetspartner har möjlighet att utnyttja sina styrkor och att arbetet därigenom blir mer effektivt vilket gynnar organisationen. Privatlivet har inte påverkats i någon större... (More)
Denna uppsats behandlar delat ledarskap. Syftet har varit att ur ledares synvinkel undersöka orsakerna till delat ledarskap samt de konsekvenser som uppkommer av delat ledarskap för ledarna, medarbetarna, familjerna och organisationerna. Vår metod för att lyckas med detta har varit intervjuer och vårt tillvägagångssätt vid insamling av teori och empiri har varit abduktivt. Analysen visade att orsakerna till att intervjupersonerna ville dela sitt ledarskap var att det skulle bli roligt samt möjligheten att alltid ha ett bollplank. De flesta menar att de tack vare sin arbetspartner har möjlighet att utnyttja sina styrkor och att arbetet därigenom blir mer effektivt vilket gynnar organisationen. Privatlivet har inte påverkats i någon större utsträckning av det delade ledarskapet. Några medarbetare har reagerat positivt till förändringen eftersom det inneburit mer tillgänglighet till en chef. Avslutningsvis tror intervjupersonerna att delat ledarskap kommer att bli allt vanligare i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Frida and Möncke, Carl-Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Delat ledarskap, orsaker, medarbetare, privatliv, kommunikation, konsekvenser, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1317987
date added to LUP
2008-06-12
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1317987,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar delat ledarskap. Syftet har varit att ur ledares synvinkel undersöka orsakerna till delat ledarskap samt de konsekvenser som uppkommer av delat ledarskap för ledarna, medarbetarna, familjerna och organisationerna. Vår metod för att lyckas med detta har varit intervjuer och vårt tillvägagångssätt vid insamling av teori och empiri har varit abduktivt. Analysen visade att orsakerna till att intervjupersonerna ville dela sitt ledarskap var att det skulle bli roligt samt möjligheten att alltid ha ett bollplank. De flesta menar att de tack vare sin arbetspartner har möjlighet att utnyttja sina styrkor och att arbetet därigenom blir mer effektivt vilket gynnar organisationen. Privatlivet har inte påverkats i någon större utsträckning av det delade ledarskapet. Några medarbetare har reagerat positivt till förändringen eftersom det inneburit mer tillgänglighet till en chef. Avslutningsvis tror intervjupersonerna att delat ledarskap kommer att bli allt vanligare i framtiden.},
 author    = {Gustafsson, Frida and Möncke, Carl-Johan},
 keyword   = {Delat ledarskap,orsaker,medarbetare,privatliv,kommunikation,konsekvenser,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Delad glädje är dubbel glädje: en kvalitativ studie om delat ledarskap},
 year     = {2008},
}