Advanced

Har du tid? En studie av mellanchefers handlingsutrymme på Tetra Pak Dairy & Beverage Systems AB

Röja, Olof and Wennerström, Christoffer (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Mellanchefer sitter idag på en position där de är tvungna att förhålla sig till ett stort antal faktorer som påverkar dem i deras arbete. Deras situation passar därför alldeles utmärkt för att undersöka aspekter som har med begreppet handlingsutrymme att göra. Vi har med hjälp av Tetra Pak Dairy & Beverage Systems AB tagit reda på vilka faktorer som påverkar deras mellanchefers handlingsutrymme. Detta gjordes genom att inledningsvis identifiera ett antal övergripande ämnesområden som ansågs påverka handlingsutrymmet i hög grad. Ämnesområdena fick sedan ligga till grund för de kvalitativa intervjuer vi använde oss av för att få in vårt empiriska material. Det empiriska materialet användes sedan för reda ut vilka faktorer som påverkade... (More)
Mellanchefer sitter idag på en position där de är tvungna att förhålla sig till ett stort antal faktorer som påverkar dem i deras arbete. Deras situation passar därför alldeles utmärkt för att undersöka aspekter som har med begreppet handlingsutrymme att göra. Vi har med hjälp av Tetra Pak Dairy & Beverage Systems AB tagit reda på vilka faktorer som påverkar deras mellanchefers handlingsutrymme. Detta gjordes genom att inledningsvis identifiera ett antal övergripande ämnesområden som ansågs påverka handlingsutrymmet i hög grad. Ämnesområdena fick sedan ligga till grund för de kvalitativa intervjuer vi använde oss av för att få in vårt empiriska material. Det empiriska materialet användes sedan för reda ut vilka faktorer som påverkade handlingsutrymmet och hur dessa faktorer förhåller sig till och påverkar varandra. I ett sista steg har vi sedan omvandlat och problematiserat resultatet av vår empiriska undersökning till en process vars mål är att frigöra mer tid för mellancheferna att arbeta proaktivt. Det proaktiva arbetet som är en förutsättning för personlig och organisatorisk utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1318019,
 abstract   = {Mellanchefer sitter idag på en position där de är tvungna att förhålla sig till ett stort antal faktorer som påverkar dem i deras arbete. Deras situation passar därför alldeles utmärkt för att undersöka aspekter som har med begreppet handlingsutrymme att göra. Vi har med hjälp av Tetra Pak Dairy & Beverage Systems AB tagit reda på vilka faktorer som påverkar deras mellanchefers handlingsutrymme. Detta gjordes genom att inledningsvis identifiera ett antal övergripande ämnesområden som ansågs påverka handlingsutrymmet i hög grad. Ämnesområdena fick sedan ligga till grund för de kvalitativa intervjuer vi använde oss av för att få in vårt empiriska material. Det empiriska materialet användes sedan för reda ut vilka faktorer som påverkade handlingsutrymmet och hur dessa faktorer förhåller sig till och påverkar varandra. I ett sista steg har vi sedan omvandlat och problematiserat resultatet av vår empiriska undersökning till en process vars mål är att frigöra mer tid för mellancheferna att arbeta proaktivt. Det proaktiva arbetet som är en förutsättning för personlig och organisatorisk utveckling.},
 author    = {Röja, Olof and Wennerström, Christoffer},
 keyword   = {Handlingsutrymme,mellanchefer,proaktivt ledarskap,tid,kommunikation,makt,organisationskultur organisationsstruktur,medarbetare,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har du tid? En studie av mellanchefers handlingsutrymme på Tetra Pak Dairy & Beverage Systems AB},
 year     = {2008},
}