Advanced

Organisatoriskt lärande: en fallstudie vid Lunds universitet

Gustafsson, Åsa and Ridderman Karlsson, Christina (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Att en organisation fattar beslut om överordnade mål och strategier innebär i sig inte något organisatoriskt lärande. För att möjliggöra en integration av uppställda mål och strategier så att dessa genomsyrar organisationen behöver det ske en process - ett organisatoriskt lärande. Vi har i denna uppsats studerat hur denna process går till i organisationen Lunds universitet, när det gäller integration av mål och strategier rörande ledarskap och hur universitetet i denna process tillvaratar individuell kunskap och kompetens så att organisationen får en högre kompetens och därmed en ökad möjlighet att nå uppställda mål. Vi har utgått från litteratur kring organisatoriskt lärande, där vi gjort en sammanställning av de teorier och den forskning... (More)
Att en organisation fattar beslut om överordnade mål och strategier innebär i sig inte något organisatoriskt lärande. För att möjliggöra en integration av uppställda mål och strategier så att dessa genomsyrar organisationen behöver det ske en process - ett organisatoriskt lärande. Vi har i denna uppsats studerat hur denna process går till i organisationen Lunds universitet, när det gäller integration av mål och strategier rörande ledarskap och hur universitetet i denna process tillvaratar individuell kunskap och kompetens så att organisationen får en högre kompetens och därmed en ökad möjlighet att nå uppställda mål. Vi har utgått från litteratur kring organisatoriskt lärande, där vi gjort en sammanställning av de teorier och den forskning som vi anser har relevans för vår frågeställning. Ur dessa har vi tagit fram följande kriterier för organisatoriskt lärande: kommunikation, tillgängliggörande, reflektion och samsyn och integration. Genom dokumentstudier och intervjuer har vi sedan i en fallstudie med en kvalitativ ansats, empiriskt undersökt vilka förutsättningar för organisatoriskt lärande som fanns i det tvååriga programmet Academic Traineeship, som mellan 2005-2007 var en satsning på lovande forskare vid Lunds Universitet. Studien visar att genom kommunikation, tillgängliggörande av kunskap och erfarenheter och skapande av samsyn kring vilka målen är har Lunds universitet, genom sin satsning på ett traineeprogram, skapat goda förutsättningar för att kunskapen kring de övergripande målen om ledarskap ska kunna integreras i organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Åsa and Ridderman Karlsson, Christina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisatoriskt lärande, kommunikation, reflektion, integration, tillgängliggörande/tillvaratagande av kunskap, Social sciences, Samhällsvetenskaper
language
Swedish
id
1318024
date added to LUP
2008-06-13
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1318024,
 abstract   = {Att en organisation fattar beslut om överordnade mål och strategier innebär i sig inte något organisatoriskt lärande. För att möjliggöra en integration av uppställda mål och strategier så att dessa genomsyrar organisationen behöver det ske en process - ett organisatoriskt lärande. Vi har i denna uppsats studerat hur denna process går till i organisationen Lunds universitet, när det gäller integration av mål och strategier rörande ledarskap och hur universitetet i denna process tillvaratar individuell kunskap och kompetens så att organisationen får en högre kompetens och därmed en ökad möjlighet att nå uppställda mål. Vi har utgått från litteratur kring organisatoriskt lärande, där vi gjort en sammanställning av de teorier och den forskning som vi anser har relevans för vår frågeställning. Ur dessa har vi tagit fram följande kriterier för organisatoriskt lärande: kommunikation, tillgängliggörande, reflektion och samsyn och integration. Genom dokumentstudier och intervjuer har vi sedan i en fallstudie med en kvalitativ ansats, empiriskt undersökt vilka förutsättningar för organisatoriskt lärande som fanns i det tvååriga programmet Academic Traineeship, som mellan 2005-2007 var en satsning på lovande forskare vid Lunds Universitet. Studien visar att genom kommunikation, tillgängliggörande av kunskap och erfarenheter och skapande av samsyn kring vilka målen är har Lunds universitet, genom sin satsning på ett traineeprogram, skapat goda förutsättningar för att kunskapen kring de övergripande målen om ledarskap ska kunna integreras i organisationen.},
 author    = {Gustafsson, Åsa and Ridderman Karlsson, Christina},
 keyword   = {organisatoriskt lärande,kommunikation,reflektion,integration,tillgängliggörande/tillvaratagande av kunskap,Social sciences,Samhällsvetenskaper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisatoriskt lärande: en fallstudie vid Lunds universitet},
 year     = {2008},
}