Advanced

Kognitiva övningar för trummisar - En studie i hur trumsetselever påverkas av expressiva samt mentala övningar och vilken inverkan mentala övningar och förberedelser har för professionella trummisar

Sjögestam, Andreas (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Syftet med arbetet är att ta reda på hur trummisar kan lösa mentala blockeringar i sitt musikutövande. I mitt arbete vill jag belysa vikten av expressivt spel och vikten av mentala aspekter i musikutövandet. Det är viktigt att arbeta med mentala "övningar" precis som det är viktigt med praktiska övningar. Musiker värmer ofta upp fysiskt inför en spelning men hur många värmer upp mentalt? Mina forskningsfrågor är: - Hur kan man påverka trumsetselevers musikaliska utveckling med hjälp av expressiva och mentala övningar? - Vilken roll spelar mentala övningar och förberedelser för professionella trummisar? Jag har intervjuat två etablerade trummisar och trumsetslärare, en vid musikhögskolan i Malmö och den andra en verksam trummis i Stockholm... (More)
Syftet med arbetet är att ta reda på hur trummisar kan lösa mentala blockeringar i sitt musikutövande. I mitt arbete vill jag belysa vikten av expressivt spel och vikten av mentala aspekter i musikutövandet. Det är viktigt att arbeta med mentala "övningar" precis som det är viktigt med praktiska övningar. Musiker värmer ofta upp fysiskt inför en spelning men hur många värmer upp mentalt? Mina forskningsfrågor är: - Hur kan man påverka trumsetselevers musikaliska utveckling med hjälp av expressiva och mentala övningar? - Vilken roll spelar mentala övningar och förberedelser för professionella trummisar? Jag har intervjuat två etablerade trummisar och trumsetslärare, en vid musikhögskolan i Malmö och den andra en verksam trummis i Stockholm och före detta lärare på Musikhögskolan i Malmö. Jag har även gjort två serier observationer i en aktionsforskningsdel av min studie. Undervisnngsobservationerna var utlagda under var sitt år på två olika skolor. Där kunde jag tydligt se hur expressiva övningar utvecklade mina elever snabbare och på ett mer naturligt sätt. Sedan har jag även studerat de mentala aspekterna hos mina elevers musicerande och hur dessa påverkade deras lärande. Båda mina intervjuobjekt var överens angående mental inställning, att det handlar om att bli fri från all hämmande logisk och negativ tankeverksamhet.

Title: Cognitive studies for drummers. This is a study of how mental blocks can be resolved for drummers. In this study I want to find out the importance of expressive playing and the mental aspects of playing drums. It is important to be aware of the mental aspects as well as the technical side of drum playing. Musicians have a tendency to prepare themselves physically, but how often do they prepare themselves mentally? This empirical studie was conducted in two ways. I have interviewed two professional drummers and drum teachers, one at the Malmö Academy of Music, the other one works as a drummer in Stockholm and used to teach at Malmö Academy of Music. In addition to this I have made two series of observations of my own teaching, so called action research, during one year in two different schools. In my study I could see change happening much faster and in a more natural way when using expressive playing. I have studied the mental aspects of my students playing and what effect it had on their learning. The conclusion is that the most important thing is to be free from logical and negative thinking. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1318072,
 abstract   = {Syftet med arbetet är att ta reda på hur trummisar kan lösa mentala blockeringar i sitt musikutövande. I mitt arbete vill jag belysa vikten av expressivt spel och vikten av mentala aspekter i musikutövandet. Det är viktigt att arbeta med mentala "övningar" precis som det är viktigt med praktiska övningar. Musiker värmer ofta upp fysiskt inför en spelning men hur många värmer upp mentalt? Mina forskningsfrågor är: - Hur kan man påverka trumsetselevers musikaliska utveckling med hjälp av expressiva och mentala övningar? - Vilken roll spelar mentala övningar och förberedelser för professionella trummisar? Jag har intervjuat två etablerade trummisar och trumsetslärare, en vid musikhögskolan i Malmö och den andra en verksam trummis i Stockholm och före detta lärare på Musikhögskolan i Malmö. Jag har även gjort två serier observationer i en aktionsforskningsdel av min studie. Undervisnngsobservationerna var utlagda under var sitt år på två olika skolor. Där kunde jag tydligt se hur expressiva övningar utvecklade mina elever snabbare och på ett mer naturligt sätt. Sedan har jag även studerat de mentala aspekterna hos mina elevers musicerande och hur dessa påverkade deras lärande. Båda mina intervjuobjekt var överens angående mental inställning, att det handlar om att bli fri från all hämmande logisk och negativ tankeverksamhet.

Title: Cognitive studies for drummers. This is a study of how mental blocks can be resolved for drummers. In this study I want to find out the importance of expressive playing and the mental aspects of playing drums. It is important to be aware of the mental aspects as well as the technical side of drum playing. Musicians have a tendency to prepare themselves physically, but how often do they prepare themselves mentally? This empirical studie was conducted in two ways. I have interviewed two professional drummers and drum teachers, one at the Malmö Academy of Music, the other one works as a drummer in Stockholm and used to teach at Malmö Academy of Music. In addition to this I have made two series of observations of my own teaching, so called action research, during one year in two different schools. In my study I could see change happening much faster and in a more natural way when using expressive playing. I have studied the mental aspects of my students playing and what effect it had on their learning. The conclusion is that the most important thing is to be free from logical and negative thinking.},
 author    = {Sjögestam, Andreas},
 keyword   = {trumslagare,trummisar,drummers,meditation,avslappning,expressivitet,mental förberedelse,relaxation,expressivness,mental preparation,Musicology,Musikvetenskap,Psychology,Psykologi,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kognitiva övningar för trummisar - En studie i hur trumsetselever påverkas av expressiva samt mentala övningar och vilken inverkan mentala övningar och förberedelser har för professionella trummisar},
 year     = {2008},
}