Advanced

Vad innebär lycka för arbetslösa i orten Bengtsfors?

Eriksson, Sara (2008)
Sociology
Abstract (Swedish)
Vad innebär lycka för de arbetslösa boende på orten Bengtsfors som under många års tid kantats av negativa händelser i form av nedläggningar av industrier? Hur ser livet ut för dessa människor, vilka förändringar i vardagen sker när man förlorar sitt arbete? Kan dessa individer känna lycka och uppnå lyckoeffekter under andra förhållanden, utan ett arbete?

Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur arbetslösa individer på en nedläggningsdrabbad ort ser på sitt liv, sin lycka och sin framtidstro. Upplevs lyckan annorlunda beroende på kön, ålder, utbildning eller familjesituation?

Jag kommer att diskutera begreppen arbetslöshet, motivation, tillfredställelse, identitet och lycka utifrån de utvalda intervjupersonernas vardag och... (More)
Vad innebär lycka för de arbetslösa boende på orten Bengtsfors som under många års tid kantats av negativa händelser i form av nedläggningar av industrier? Hur ser livet ut för dessa människor, vilka förändringar i vardagen sker när man förlorar sitt arbete? Kan dessa individer känna lycka och uppnå lyckoeffekter under andra förhållanden, utan ett arbete?

Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur arbetslösa individer på en nedläggningsdrabbad ort ser på sitt liv, sin lycka och sin framtidstro. Upplevs lyckan annorlunda beroende på kön, ålder, utbildning eller familjesituation?

Jag kommer att diskutera begreppen arbetslöshet, motivation, tillfredställelse, identitet och lycka utifrån de utvalda intervjupersonernas vardag och utifrån Abraham Maslows motivations- och behovsteori, Anthony Giddens teorier om identitet, tillfredställelseteorin, den affektiva teorin samt hybridteorin.

Sammanfattningsvis visar min undersökning på att kön och ålder inte har någon betydelse för en persons lycka och tillfredställelse. Utbildning och civilstånd visade sig ha betydelse för lycka och tillfredställelse men det verkar vara grundinställningen till själva livet som är den avgörande faktorn. Att ha möjlighet att se förbi sin arbetslöshet. Att känna att man har en betydelsefull identitet genom meningsfulla aktiviteter på fritiden, se glädjeämnen i till exempel sin familj och vänner. Detta verkar vara det bästa receptet för att skapa sin egen lycka och tillfredställelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lycka, arbetslöshet, motivation, identitet, behov, tillfredställelse, Sociology, Sociologi, Social structures, Sociala strukturer
language
Swedish
id
1318081
date added to LUP
2008-06-26
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1318081,
 abstract   = {Vad innebär lycka för de arbetslösa boende på orten Bengtsfors som under många års tid kantats av negativa händelser i form av nedläggningar av industrier? Hur ser livet ut för dessa människor, vilka förändringar i vardagen sker när man förlorar sitt arbete? Kan dessa individer känna lycka och uppnå lyckoeffekter under andra förhållanden, utan ett arbete?

Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur arbetslösa individer på en nedläggningsdrabbad ort ser på sitt liv, sin lycka och sin framtidstro. Upplevs lyckan annorlunda beroende på kön, ålder, utbildning eller familjesituation?

Jag kommer att diskutera begreppen arbetslöshet, motivation, tillfredställelse, identitet och lycka utifrån de utvalda intervjupersonernas vardag och utifrån Abraham Maslows motivations- och behovsteori, Anthony Giddens teorier om identitet, tillfredställelseteorin, den affektiva teorin samt hybridteorin.

Sammanfattningsvis visar min undersökning på att kön och ålder inte har någon betydelse för en persons lycka och tillfredställelse. Utbildning och civilstånd visade sig ha betydelse för lycka och tillfredställelse men det verkar vara grundinställningen till själva livet som är den avgörande faktorn. Att ha möjlighet att se förbi sin arbetslöshet. Att känna att man har en betydelsefull identitet genom meningsfulla aktiviteter på fritiden, se glädjeämnen i till exempel sin familj och vänner. Detta verkar vara det bästa receptet för att skapa sin egen lycka och tillfredställelse.},
 author    = {Eriksson, Sara},
 keyword   = {lycka,arbetslöshet,motivation,identitet,behov,tillfredställelse,Sociology,Sociologi,Social structures,Sociala strukturer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad innebär lycka för arbetslösa i orten Bengtsfors?},
 year     = {2008},
}