Advanced

Återgång i arbete och upplevelse av arbetsförmåga bland personer som drabbats av stroke

Csucsi, Emese and Santesson Gustafsson, Cecilia (2008)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som inverkar på återgång i arbete bland personer som insjuknat i stroke. Syftet var även att ta reda på deras upplevelse av arbetsförmåga. Fyra personer deltog i studien, två kvinnor och två män. Studien har en kvalitativ ansats och datainsamlingen har skett genom intervju med hjälp av en egengjord intervjuguide. Efter innehållsanalys identifierades temat med fyra kategorier och ett flertal subkategorier. Resultatet visade att deltagarna inte upplevde någon förändring i arbetsförmågan men efter följdfrågor framkom ändå vissa svårigheter som till exempel trötthet och koncentrationssvårigheter. Det kom även fram att deltagarna använde sig av copingstrategier utan att vara medvetna om dessa.... (More)
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som inverkar på återgång i arbete bland personer som insjuknat i stroke. Syftet var även att ta reda på deras upplevelse av arbetsförmåga. Fyra personer deltog i studien, två kvinnor och två män. Studien har en kvalitativ ansats och datainsamlingen har skett genom intervju med hjälp av en egengjord intervjuguide. Efter innehållsanalys identifierades temat med fyra kategorier och ett flertal subkategorier. Resultatet visade att deltagarna inte upplevde någon förändring i arbetsförmågan men efter följdfrågor framkom ändå vissa svårigheter som till exempel trötthet och koncentrationssvårigheter. Det kom även fram att deltagarna använde sig av copingstrategier utan att vara medvetna om dessa. Olika faktorer som till exempel arbetets betydelse och den sociala miljön visade sig vara väsentliga för återgången till arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Csucsi, Emese and Santesson Gustafsson, Cecilia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stroke, arbete, upplevelse av arbetsförmåga, arbetsterapi, Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation, Rehabilitering (medicinsk och social)
language
Swedish
id
1318114
date added to LUP
2008-06-27
date last changed
2015-12-14 13:21:56
@misc{1318114,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som inverkar på återgång i arbete bland personer som insjuknat i stroke. Syftet var även att ta reda på deras upplevelse av arbetsförmåga. Fyra personer deltog i studien, två kvinnor och två män. Studien har en kvalitativ ansats och datainsamlingen har skett genom intervju med hjälp av en egengjord intervjuguide. Efter innehållsanalys identifierades temat med fyra kategorier och ett flertal subkategorier. Resultatet visade att deltagarna inte upplevde någon förändring i arbetsförmågan men efter följdfrågor framkom ändå vissa svårigheter som till exempel trötthet och koncentrationssvårigheter. Det kom även fram att deltagarna använde sig av copingstrategier utan att vara medvetna om dessa. Olika faktorer som till exempel arbetets betydelse och den sociala miljön visade sig vara väsentliga för återgången till arbete.},
 author    = {Csucsi, Emese and Santesson Gustafsson, Cecilia},
 keyword   = {stroke,arbete,upplevelse av arbetsförmåga,arbetsterapi,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Återgång i arbete och upplevelse av arbetsförmåga bland personer som drabbats av stroke},
 year     = {2008},
}