Advanced

Upplevelser av vardagsrehabilitering i arbetet på särskilt boende för äldre

Holmström, Karin and Petersson, Cecilia (2008)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Vardagsrehabilitering skapar förutsättningar för den äldre att klara sina dagliga aktiviteter utifrån bästa förmåga och omgivande miljö. Ett rehabiliterande förhållningssätt som arbetsmetod kan inverka på vårdpersonalens trivsel på arbetsplatsen. Syftet var att undersöka vårdpersonalens upplevelser av att arbeta vardagsrehabiliterande på särskilt boende för äldre. Urvalet var nio kvinnor, anställda som vårdpersonal på ett kommunalt särskilt boende för äldre i södra Sverige. Samtliga hade varit delaktiga i ett projekt för att skapa en modell för vardagsrehabilitering på arbetsplatsen. För att fånga vårdpersonalens upplevelser valdes en kvalitativ ansats och som metod en fokusgruppintervju. Det insamlade materialet analyserades med en... (More)
Vardagsrehabilitering skapar förutsättningar för den äldre att klara sina dagliga aktiviteter utifrån bästa förmåga och omgivande miljö. Ett rehabiliterande förhållningssätt som arbetsmetod kan inverka på vårdpersonalens trivsel på arbetsplatsen. Syftet var att undersöka vårdpersonalens upplevelser av att arbeta vardagsrehabiliterande på särskilt boende för äldre. Urvalet var nio kvinnor, anställda som vårdpersonal på ett kommunalt särskilt boende för äldre i södra Sverige. Samtliga hade varit delaktiga i ett projekt för att skapa en modell för vardagsrehabilitering på arbetsplatsen. För att fånga vårdpersonalens upplevelser valdes en kvalitativ ansats och som metod en fokusgruppintervju. Det insamlade materialet analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultatet visade att vårdpersonalen upplevde trivsel genom att arbeta vardagsrehabiliterande på sin arbetsplats. Sammanhållningen både inom arbetsgruppen och med rehabiliteringspersonalen upplevdes stark och betydelsefull. Vårdpersonalen upplevde att vardagsrehabiliteringen gav livskvalitet för de äldre vilket även gynnande vårdpersonalen. Förändringar i vårdpersonalens arbetsrutiner och fördelningen av arbetsuppgifter upplevdes ge trivsel i arbetet. Konklusionen var att ett rehabiliterande förhållningssätt som arbetsmetod skapade trivsel för vårdpersonalen och att det var betydelsefullt att få bekräftelse från vårdtagarna, varandra och rehabiliteringspersonalen för arbetet de utförde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1318128,
 abstract   = {Vardagsrehabilitering skapar förutsättningar för den äldre att klara sina dagliga aktiviteter utifrån bästa förmåga och omgivande miljö. Ett rehabiliterande förhållningssätt som arbetsmetod kan inverka på vårdpersonalens trivsel på arbetsplatsen. Syftet var att undersöka vårdpersonalens upplevelser av att arbeta vardagsrehabiliterande på särskilt boende för äldre. Urvalet var nio kvinnor, anställda som vårdpersonal på ett kommunalt särskilt boende för äldre i södra Sverige. Samtliga hade varit delaktiga i ett projekt för att skapa en modell för vardagsrehabilitering på arbetsplatsen. För att fånga vårdpersonalens upplevelser valdes en kvalitativ ansats och som metod en fokusgruppintervju. Det insamlade materialet analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultatet visade att vårdpersonalen upplevde trivsel genom att arbeta vardagsrehabiliterande på sin arbetsplats. Sammanhållningen både inom arbetsgruppen och med rehabiliteringspersonalen upplevdes stark och betydelsefull. Vårdpersonalen upplevde att vardagsrehabiliteringen gav livskvalitet för de äldre vilket även gynnande vårdpersonalen. Förändringar i vårdpersonalens arbetsrutiner och fördelningen av arbetsuppgifter upplevdes ge trivsel i arbetet. Konklusionen var att ett rehabiliterande förhållningssätt som arbetsmetod skapade trivsel för vårdpersonalen och att det var betydelsefullt att få bekräftelse från vårdtagarna, varandra och rehabiliteringspersonalen för arbetet de utförde.},
 author    = {Holmström, Karin and Petersson, Cecilia},
 keyword   = {rehabilitering,äldreomsorg,arbetstillfredsställelse,arbetsterapi,Gerontology,Gerontologi,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av vardagsrehabilitering i arbetet på särskilt boende för äldre},
 year     = {2008},
}