Advanced

Förändringar i utemiljön och dess inverkan på aktivitetsutförandet hos äldre personer

Bengtsson, Boel and Ingemansson, Tove (2008)
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
För att kunna vara aktiv utomhus krävs att miljön inte är hindrande. Äldre personer har, i de flesta fall, en minskad fysisk kapacitet och är genom detta extra känsliga för hinder i miljön.

Syftet med denna studie var att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, förändringar i den fysiska utemiljön inverkar på äldre personers aktivitetsutförande utanför hemmet. För att besvara studiens syfte sökte författarna svar på vilka aktiviteter de äldre utförde utomhus, hur de upplevde utemiljön samt om de uppmärksammat förändringarna i utemiljön. Informanterna var engagerade i ett flertal olika aktiviteter utomhus och promenader var den vanligast förekommande uteaktiviteten. Det framkom att de äldre var mycket nöjda med utemiljön i området och... (More)
För att kunna vara aktiv utomhus krävs att miljön inte är hindrande. Äldre personer har, i de flesta fall, en minskad fysisk kapacitet och är genom detta extra känsliga för hinder i miljön.

Syftet med denna studie var att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, förändringar i den fysiska utemiljön inverkar på äldre personers aktivitetsutförande utanför hemmet. För att besvara studiens syfte sökte författarna svar på vilka aktiviteter de äldre utförde utomhus, hur de upplevde utemiljön samt om de uppmärksammat förändringarna i utemiljön. Informanterna var engagerade i ett flertal olika aktiviteter utomhus och promenader var den vanligast förekommande uteaktiviteten. Det framkom att de äldre var mycket nöjda med utemiljön i området och att de upplevde få hinder. Studiens resultat visar att informanterna var positiva till förändringarna som gjorts i miljön, till exempel hade trottoarkanter fasats av och bänkar satts upp. Det framkom även att förändringarna, i vissa fall, underlättade utförandet av aktiviteter utomhus och att informanterna trodde sig vara än mer hjälpta av den ökade tillgängligheten i området i takt med att de blir äldre och den egna kapaciteten minskar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1318133,
 abstract   = {För att kunna vara aktiv utomhus krävs att miljön inte är hindrande. Äldre personer har, i de flesta fall, en minskad fysisk kapacitet och är genom detta extra känsliga för hinder i miljön.

Syftet med denna studie var att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, förändringar i den fysiska utemiljön inverkar på äldre personers aktivitetsutförande utanför hemmet. För att besvara studiens syfte sökte författarna svar på vilka aktiviteter de äldre utförde utomhus, hur de upplevde utemiljön samt om de uppmärksammat förändringarna i utemiljön. Informanterna var engagerade i ett flertal olika aktiviteter utomhus och promenader var den vanligast förekommande uteaktiviteten. Det framkom att de äldre var mycket nöjda med utemiljön i området och att de upplevde få hinder. Studiens resultat visar att informanterna var positiva till förändringarna som gjorts i miljön, till exempel hade trottoarkanter fasats av och bänkar satts upp. Det framkom även att förändringarna, i vissa fall, underlättade utförandet av aktiviteter utomhus och att informanterna trodde sig vara än mer hjälpta av den ökade tillgängligheten i området i takt med att de blir äldre och den egna kapaciteten minskar.},
 author    = {Bengtsson, Boel and Ingemansson, Tove},
 keyword   = {äldre,utemiljö,aktivitetsutförande,tillgänglighet,Gerontology,Gerontologi,Physical medicine, kinesitherapy, revalidation, rehabilitation,Rehabilitering (medicinsk och social)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändringar i utemiljön och dess inverkan på aktivitetsutförandet hos äldre personer},
 year     = {2008},
}