Advanced

Vuxna suzukibarn talar ut - En studie om konsekvenserna av Suzukimetoden i fem vuxnas liv

Di Lorenzo Oliveira, Adriana (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Adults who have been suzuki children speak out - A study of the consequences of the Suzuki method in five adults' lives. This study deals with a quite unexplored field: the consequences that the Suzuki method, that among other things is based on learning by listening and early beginning, can have on a child's life. This can be useful for those generally interested, for Suzuki teachers and even for those who are critical to the Suzuki method and have asked for more research about it. I have performed interviews with five adults who have all grown up with the Suzuki method of learning in Sweden. Based on their answers I have also analysed their experiences in relation to Suzuki's view on child development, the thirteen basic... (More)
Title: Adults who have been suzuki children speak out - A study of the consequences of the Suzuki method in five adults' lives. This study deals with a quite unexplored field: the consequences that the Suzuki method, that among other things is based on learning by listening and early beginning, can have on a child's life. This can be useful for those generally interested, for Suzuki teachers and even for those who are critical to the Suzuki method and have asked for more research about it. I have performed interviews with five adults who have all grown up with the Suzuki method of learning in Sweden. Based on their answers I have also analysed their experiences in relation to Suzuki's view on child development, the thirteen basic principles of the Suzuki method, Howard Gardner's opinion on the Suzuki method and previous research in Sweden. The result shows that the Suzuki method has had a predominantly positive effect on the development of those interviewed, but it also shows that four of them have experienced negative consequences in their lives because of the method in at least one respect. One of the conclusions in this thesis is that the Suzuki method is a very good teaching method that can continue to be developed and improved.

Denna uppsats behandlar ett ganska outforskat område, nämligen vilka konsekvenser för livet ett barn kan få till följd av instrumentalundervisning enligt Suzukimetoden, som bland annat innebär gehörsinlärning och tidig start. Detta kan komma till nytta för allmänt intresserade, lärare som undervisar enligt metoden och även de som är kritiska till Suzukimetoden och har efterlyst mer forskning kring följderna av den. Jag har använt mig av intervjuer med fem vuxna som har växt upp med suzukiundervisning i Sverige och analyserat dem utifrån Suzukis syn på barns utveckling, Suzukimetodens 13 byggstenar, Howard Gardners uppfattning om Suzukimetoden samt tidigare forskning. Resultatet visar att Suzukimetoden har haft en övervägande positiv inverkan på deras utveckling, men visar också på att fyra av informanterna har upplevt negativa konsekvenser av metoden i minst ett avseende. En av slutsatserna är att Suzukimetoden är en mycket bra undervisnings-metod som kan fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1318229,
 abstract   = {Title: Adults who have been suzuki children speak out - A study of the consequences of the Suzuki method in five adults' lives. This study deals with a quite unexplored field: the consequences that the Suzuki method, that among other things is based on learning by listening and early beginning, can have on a child's life. This can be useful for those generally interested, for Suzuki teachers and even for those who are critical to the Suzuki method and have asked for more research about it. I have performed interviews with five adults who have all grown up with the Suzuki method of learning in Sweden. Based on their answers I have also analysed their experiences in relation to Suzuki's view on child development, the thirteen basic principles of the Suzuki method, Howard Gardner's opinion on the Suzuki method and previous research in Sweden. The result shows that the Suzuki method has had a predominantly positive effect on the development of those interviewed, but it also shows that four of them have experienced negative consequences in their lives because of the method in at least one respect. One of the conclusions in this thesis is that the Suzuki method is a very good teaching method that can continue to be developed and improved.

Denna uppsats behandlar ett ganska outforskat område, nämligen vilka konsekvenser för livet ett barn kan få till följd av instrumentalundervisning enligt Suzukimetoden, som bland annat innebär gehörsinlärning och tidig start. Detta kan komma till nytta för allmänt intresserade, lärare som undervisar enligt metoden och även de som är kritiska till Suzukimetoden och har efterlyst mer forskning kring följderna av den. Jag har använt mig av intervjuer med fem vuxna som har växt upp med suzukiundervisning i Sverige och analyserat dem utifrån Suzukis syn på barns utveckling, Suzukimetodens 13 byggstenar, Howard Gardners uppfattning om Suzukimetoden samt tidigare forskning. Resultatet visar att Suzukimetoden har haft en övervägande positiv inverkan på deras utveckling, men visar också på att fyra av informanterna har upplevt negativa konsekvenser av metoden i minst ett avseende. En av slutsatserna är att Suzukimetoden är en mycket bra undervisnings-metod som kan fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre.},
 author    = {Di Lorenzo Oliveira, Adriana},
 keyword   = {instrumentalundervisning,intelligens,musikpedagogik,personlig utveckling,Suzukimetoden,instrument teaching,intelligences,music education,personal development,Suzuki method,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vuxna suzukibarn talar ut - En studie om konsekvenserna av Suzukimetoden i fem vuxnas liv},
 year     = {2008},
}