Advanced

Hur arbetar violinpedagoger med notläsningslärande? - En kvalitativ intervjustudie om fenomenet notläsning

Knutsson, Ida (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: How do violin teachers work with music reading? - A qualitative interview study on the phenomena music reading. The purpose of this essay is to investigate how five violin teachers in mixed ages and from different backgrounds teach music reading to their students. The paper is based on semi structured interviews. The result shows that there are as many methods as respondents, but you can find three major methods and that a majority of the teachers thinks that one should teach violin to beginners without reading music. The result shows similarities and diversities between music reading and regular reading and how to teach from the ordinary schools reading methods. One question that occurs in the paper is how one, through activating... (More)
Title: How do violin teachers work with music reading? - A qualitative interview study on the phenomena music reading. The purpose of this essay is to investigate how five violin teachers in mixed ages and from different backgrounds teach music reading to their students. The paper is based on semi structured interviews. The result shows that there are as many methods as respondents, but you can find three major methods and that a majority of the teachers thinks that one should teach violin to beginners without reading music. The result shows similarities and diversities between music reading and regular reading and how to teach from the ordinary schools reading methods. One question that occurs in the paper is how one, through activating different senses, reach a level of maximum learning and how one can translate that into music reading. The result shows that the use of writing helps the student in the reading of music and how the method of rhythmic movement can be useful when learning to read music. By going through the Suzuki method and the Colourstrings method arises new ways to look at music reading in relation to the traditional method. Both these methods points out the importance of playing and to have fun while learning which is highlighted in the paper. The approaches given by the teachers regarding rhythmic reading contra pitch reading are also discussed.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fem violinpedagoger i blandad ålder och med olika bakgrunder arbetar med notläsningslärande. Arbetet grundar sig på semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att det finns lika många metoder som respondenter, men man kan urskilja tre huvudmetoder och att en övervägande andel av pedagogerna anser att man bör undervisa nybörjare i violin utan noter. I uppsatsen framkommer likheter och skillnader mel-lan notläsning och vanlig läsning och hur man kan dra lärdom av hur skolan arbetar med läs-ning. En fråga som bearbetas i uppsatsen är hur man genom att aktivera olika sinnen uppnår maximalt lärande och hur man kan överföra det till notläsningslärande. Bland annat fram-kommer nyttan av att skriva för att hjälpa läsandet och hur rytmikmetoden kan användas i notläsningssammanhang. Genom att gå igenom Suzukimetoden och Colourstringsmetoden uppkommer nya sätt att se på notläsning i förhållande till den traditionella metoden. Båda dessa metoder betonar lekens viktiga betydelse för lärande och detta tas upp i uppsatsen. Dessutom diskuteras i uppsatsen vilken vikt pedagogerna lägger på rytmläsning i förhållande till tonhöjdsläsning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Knutsson, Ida
supervisor
organization
year
type
L1 - 1st term paper (old degree order)
subject
keywords
Colourstrings, learning, phenomenography, Suzuki, traditional teaching, violin teachers, notläsning, violinpedagoger, fenomenografi, traditionell undervisning, lärande, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1318246
date added to LUP
2008-06-26
date last changed
2008-06-26
@misc{1318246,
 abstract   = {Title: How do violin teachers work with music reading? - A qualitative interview study on the phenomena music reading. The purpose of this essay is to investigate how five violin teachers in mixed ages and from different backgrounds teach music reading to their students. The paper is based on semi structured interviews. The result shows that there are as many methods as respondents, but you can find three major methods and that a majority of the teachers thinks that one should teach violin to beginners without reading music. The result shows similarities and diversities between music reading and regular reading and how to teach from the ordinary schools reading methods. One question that occurs in the paper is how one, through activating different senses, reach a level of maximum learning and how one can translate that into music reading. The result shows that the use of writing helps the student in the reading of music and how the method of rhythmic movement can be useful when learning to read music. By going through the Suzuki method and the Colourstrings method arises new ways to look at music reading in relation to the traditional method. Both these methods points out the importance of playing and to have fun while learning which is highlighted in the paper. The approaches given by the teachers regarding rhythmic reading contra pitch reading are also discussed.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fem violinpedagoger i blandad ålder och med olika bakgrunder arbetar med notläsningslärande. Arbetet grundar sig på semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att det finns lika många metoder som respondenter, men man kan urskilja tre huvudmetoder och att en övervägande andel av pedagogerna anser att man bör undervisa nybörjare i violin utan noter. I uppsatsen framkommer likheter och skillnader mel-lan notläsning och vanlig läsning och hur man kan dra lärdom av hur skolan arbetar med läs-ning. En fråga som bearbetas i uppsatsen är hur man genom att aktivera olika sinnen uppnår maximalt lärande och hur man kan överföra det till notläsningslärande. Bland annat fram-kommer nyttan av att skriva för att hjälpa läsandet och hur rytmikmetoden kan användas i notläsningssammanhang. Genom att gå igenom Suzukimetoden och Colourstringsmetoden uppkommer nya sätt att se på notläsning i förhållande till den traditionella metoden. Båda dessa metoder betonar lekens viktiga betydelse för lärande och detta tas upp i uppsatsen. Dessutom diskuteras i uppsatsen vilken vikt pedagogerna lägger på rytmläsning i förhållande till tonhöjdsläsning.},
 author    = {Knutsson, Ida},
 keyword   = {Colourstrings,learning,phenomenography,Suzuki,traditional teaching,violin teachers,notläsning,violinpedagoger,fenomenografi,traditionell undervisning,lärande,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur arbetar violinpedagoger med notläsningslärande? - En kvalitativ intervjustudie om fenomenet notläsning},
 year     = {2008},
}