Advanced

Ledar- och organisationsutveckling genom handledning : en intervjuundersökning av några organisationskonsulters erfarenheter av handledning av bl a skolledare

Rudsvik, Christina (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Studien belyser handledning som ett verktyg för att skapa ett lärande både för den individuella ledaren och organisationen som helhet. Ledarrollen i gymnasieskolan gavs ett speciellt fokus. Genom reflekterande samtal med sex personer verksamma som handledare, var syftet att få en fördjupad förståelse av vad det är för ett lärande som äger rum i handledningssituationen och vilka förutsättningar som gynnar lärandet. Den huvudsakliga frågeställningen handlade om hur intervjupersonerna ser på kopplingen mellan det individuella lärandet hos ledarna i handledning och ett lärande som påverkar hela organisationen. Teorier från olika ämnesdiscipliner användes för att närma sig handledning som fenomen och handledning diskuterades även i förhållande... (More)
Studien belyser handledning som ett verktyg för att skapa ett lärande både för den individuella ledaren och organisationen som helhet. Ledarrollen i gymnasieskolan gavs ett speciellt fokus. Genom reflekterande samtal med sex personer verksamma som handledare, var syftet att få en fördjupad förståelse av vad det är för ett lärande som äger rum i handledningssituationen och vilka förutsättningar som gynnar lärandet. Den huvudsakliga frågeställningen handlade om hur intervjupersonerna ser på kopplingen mellan det individuella lärandet hos ledarna i handledning och ett lärande som påverkar hela organisationen. Teorier från olika ämnesdiscipliner användes för att närma sig handledning som fenomen och handledning diskuterades även i förhållande till coaching. Samtalen med intervjupersonerna visade att handledaren har en viktig roll i att nå den metanivå i reflekterandet som krävs för att den enskilde ledaren ska kunna förhålla sig till organisationens mål. I handledningssituationen ges även en möjlighet att ifrågasätta de normer och värderingar som präglar organisationens kultur, så att strategiska förändringar blir möjliga. Det visade sig att handledarens roll innebär att arbeta på länken mellan individen och organisationen - att vara en mellanrumsarbetare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rudsvik, Christina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Handledning, Ledarutveckling, Skolledare, Organisationsutveckling, Coaching, Lärande, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1318259
date added to LUP
2008-06-19 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1318259,
 abstract   = {Studien belyser handledning som ett verktyg för att skapa ett lärande både för den individuella ledaren och organisationen som helhet. Ledarrollen i gymnasieskolan gavs ett speciellt fokus. Genom reflekterande samtal med sex personer verksamma som handledare, var syftet att få en fördjupad förståelse av vad det är för ett lärande som äger rum i handledningssituationen och vilka förutsättningar som gynnar lärandet. Den huvudsakliga frågeställningen handlade om hur intervjupersonerna ser på kopplingen mellan det individuella lärandet hos ledarna i handledning och ett lärande som påverkar hela organisationen. Teorier från olika ämnesdiscipliner användes för att närma sig handledning som fenomen och handledning diskuterades även i förhållande till coaching. Samtalen med intervjupersonerna visade att handledaren har en viktig roll i att nå den metanivå i reflekterandet som krävs för att den enskilde ledaren ska kunna förhålla sig till organisationens mål. I handledningssituationen ges även en möjlighet att ifrågasätta de normer och värderingar som präglar organisationens kultur, så att strategiska förändringar blir möjliga. Det visade sig att handledarens roll innebär att arbeta på länken mellan individen och organisationen - att vara en mellanrumsarbetare.},
 author    = {Rudsvik, Christina},
 keyword   = {Handledning,Ledarutveckling,Skolledare,Organisationsutveckling,Coaching,Lärande,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledar- och organisationsutveckling genom handledning : en intervjuundersökning av några organisationskonsulters erfarenheter av handledning av bl a skolledare},
 year     = {2008},
}