Advanced

Självmord som problem: en teoretisk studie av sociologisk litteratur & svensk självmordsprevention

Rosenlund, Joacim (2008)
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats redogör för hur sociologin samt svensk självmordsprevention konstruerar självmord som problem. För att ringa in detta har socialkonstruktionistiska teorier om sociala problem och förklaringar använts. Dessa teorier har i analysen applicerats på ett varierande material bestående av sociologisk litteratur samt intresseföreningar, socialpolitiska åtgärder och dokument som hör till dessa. Resultaten av denna studie har visat att självmord som avvikande handling ofta är i behov av förklaring. Dessutom framgår det att sociologin koncentrerat sig på självmord som teoretiskt problem vilket medfört konsekvensen att lösningar till stor del uteblivit. Självmordspreventionen däremot konstruerar problemet i behov av lösning med följden... (More)
Denna uppsats redogör för hur sociologin samt svensk självmordsprevention konstruerar självmord som problem. För att ringa in detta har socialkonstruktionistiska teorier om sociala problem och förklaringar använts. Dessa teorier har i analysen applicerats på ett varierande material bestående av sociologisk litteratur samt intresseföreningar, socialpolitiska åtgärder och dokument som hör till dessa. Resultaten av denna studie har visat att självmord som avvikande handling ofta är i behov av förklaring. Dessutom framgår det att sociologin koncentrerat sig på självmord som teoretiskt problem vilket medfört konsekvensen att lösningar till stor del uteblivit. Självmordspreventionen däremot konstruerar problemet i behov av lösning med följden att arbetet till stor del går ut just på prevention. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenlund, Joacim
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
självmord, suicide, självmordsprevention, suicidprevention, socialkonstruktionism, konstruktionism, sociala problem, Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1318294
date added to LUP
2008-06-16 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1318294,
 abstract   = {Denna uppsats redogör för hur sociologin samt svensk självmordsprevention konstruerar självmord som problem. För att ringa in detta har socialkonstruktionistiska teorier om sociala problem och förklaringar använts. Dessa teorier har i analysen applicerats på ett varierande material bestående av sociologisk litteratur samt intresseföreningar, socialpolitiska åtgärder och dokument som hör till dessa. Resultaten av denna studie har visat att självmord som avvikande handling ofta är i behov av förklaring. Dessutom framgår det att sociologin koncentrerat sig på självmord som teoretiskt problem vilket medfört konsekvensen att lösningar till stor del uteblivit. Självmordspreventionen däremot konstruerar problemet i behov av lösning med följden att arbetet till stor del går ut just på prevention.},
 author    = {Rosenlund, Joacim},
 keyword   = {självmord,suicide,självmordsprevention,suicidprevention,socialkonstruktionism,konstruktionism,sociala problem,Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självmord som problem: en teoretisk studie av sociologisk litteratur & svensk självmordsprevention},
 year     = {2008},
}