Advanced

När kompetensen styr: en undersökning om stereotypaktivering i urvalssituationer

Johansson, Daniel (2008)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersökte stereotypers inverkan på tre steg i en urvalsprocess: utformande av kravprofil, bedömning av sökande utifrån cv och anställningsintervju och slutligt anställningsbeslut. Studien utgick, med stöd av teorier om stereotypkonstruktion och social identitetsteori, ifrån att en kompetent utgruppsmedlem främst diskrimineras med hänvisning till brister i social kompetens. Hypoteserna var för det första att stereotyper om invandrare skulle bidra till högre krav på social kompetens i kravprofilen om gruppen av sökande var etniskt blandad jämfört med om denna bestod av enbart svenskar, och för det andra antogs denna skillnad därefter leda till en stereotyperad bedömning av de sökande och ett diskriminerande anställningsbeslut.... (More)
Denna uppsats undersökte stereotypers inverkan på tre steg i en urvalsprocess: utformande av kravprofil, bedömning av sökande utifrån cv och anställningsintervju och slutligt anställningsbeslut. Studien utgick, med stöd av teorier om stereotypkonstruktion och social identitetsteori, ifrån att en kompetent utgruppsmedlem främst diskrimineras med hänvisning till brister i social kompetens. Hypoteserna var för det första att stereotyper om invandrare skulle bidra till högre krav på social kompetens i kravprofilen om gruppen av sökande var etniskt blandad jämfört med om denna bestod av enbart svenskar, och för det andra antogs denna skillnad därefter leda till en stereotyperad bedömning av de sökande och ett diskriminerande anställningsbeslut. Efter pilotstudier lades också hypotesen till att personer som är måna om att inte skatta sökande fördomsfullt ändå skulle tro att andra var benägna att göra det, vilket antogs påverka anställningsbeslutet. Ingen av hypoteserna fick stöd i resultaten. Begränsningar i studien och attitydforskning kring diskriminering diskuteras jämte förslag till fortsatt forskning inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Daniel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stereotype Content Model, prejudice, ethnic bias, personnel selection, Social Identity Theory, projective questioning, Psychology, Psykologi, Social psychology, Socialpsykologi
language
Swedish
id
1318327
date added to LUP
2008-06-16
date last changed
2008-06-16
@misc{1318327,
 abstract   = {Denna uppsats undersökte stereotypers inverkan på tre steg i en urvalsprocess: utformande av kravprofil, bedömning av sökande utifrån cv och anställningsintervju och slutligt anställningsbeslut. Studien utgick, med stöd av teorier om stereotypkonstruktion och social identitetsteori, ifrån att en kompetent utgruppsmedlem främst diskrimineras med hänvisning till brister i social kompetens. Hypoteserna var för det första att stereotyper om invandrare skulle bidra till högre krav på social kompetens i kravprofilen om gruppen av sökande var etniskt blandad jämfört med om denna bestod av enbart svenskar, och för det andra antogs denna skillnad därefter leda till en stereotyperad bedömning av de sökande och ett diskriminerande anställningsbeslut. Efter pilotstudier lades också hypotesen till att personer som är måna om att inte skatta sökande fördomsfullt ändå skulle tro att andra var benägna att göra det, vilket antogs påverka anställningsbeslutet. Ingen av hypoteserna fick stöd i resultaten. Begränsningar i studien och attitydforskning kring diskriminering diskuteras jämte förslag till fortsatt forskning inom området.},
 author    = {Johansson, Daniel},
 keyword   = {Stereotype Content Model,prejudice,ethnic bias,personnel selection,Social Identity Theory,projective questioning,Psychology,Psykologi,Social psychology,Socialpsykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När kompetensen styr: en undersökning om stereotypaktivering i urvalssituationer},
 year     = {2008},
}