Advanced

Ledare & Coach i samma person? En empirisk och teoretisk studie av begreppen ledare och coach

Gezelius, Henrik and Landgren, Caroline (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Inom området ledarskap studerade vi litteraturen för att få en uppfattning rörande begreppet ledare. Under genomgång påträffades även begreppet coach vilket väckte vårt intresse. Syftet med undersökningen blev att utreda innebörden i begreppen ledare respektive coach samt att jämföra och analysera dessa ur ett empiriskt och teoretiskt perspektiv. Metoden vi använde var kvalitativ och ledde till en djupgående forskning inom arbetslivets uppfattning om begreppen. Insamlingen av data gjordes i form av en kvalitativ enkätundersökning som sedan bearbetades i form av en tematisering. Den utföll i slutändan i ett resultat som blev grunden för teorin samt analysen. I analysen ställde vi empiri och teori mot varandra och anser att vi därigenom har... (More)
Inom området ledarskap studerade vi litteraturen för att få en uppfattning rörande begreppet ledare. Under genomgång påträffades även begreppet coach vilket väckte vårt intresse. Syftet med undersökningen blev att utreda innebörden i begreppen ledare respektive coach samt att jämföra och analysera dessa ur ett empiriskt och teoretiskt perspektiv. Metoden vi använde var kvalitativ och ledde till en djupgående forskning inom arbetslivets uppfattning om begreppen. Insamlingen av data gjordes i form av en kvalitativ enkätundersökning som sedan bearbetades i form av en tematisering. Den utföll i slutändan i ett resultat som blev grunden för teorin samt analysen. I analysen ställde vi empiri och teori mot varandra och anser att vi därigenom har fått en föreställning om begreppen. Därmed blev det mindre svårt att besvara forskningsfrågorna och uppfylla syftet. Sammanfattningsvis framhåller resultatet att en ledare är motiverande, inspirerande, strukturerad, framåtdrivande, lyhörd, empatisk, tydlig, engagerad samt kan leda. En coach är stöttande, rådgivande, utvecklande, vägledande, lyhörd och engagerande. I jämförelsen framkom dels likheter som att vara lyhörd, kunna leda/vägleda och vara engagerad medan skillnaderna var övriga nyckelord. Det diskuterades sedan och mynnade ut i förslag till fortsatt forskning. Några exempel var att jämföra ledare och coach med begreppen mentor och chef samt involvera aspekter som ålder och kön. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gezelius, Henrik and Landgren, Caroline
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ledare, ledarskap, coach, coaching, motivera, inspirera, strukturera, framåtdriva, empatisk, tydlig, stötta, ge råd, utveckla, vägleda/leda, lyhörd, engagera, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1318344
date added to LUP
2008-06-12
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1318344,
 abstract   = {Inom området ledarskap studerade vi litteraturen för att få en uppfattning rörande begreppet ledare. Under genomgång påträffades även begreppet coach vilket väckte vårt intresse. Syftet med undersökningen blev att utreda innebörden i begreppen ledare respektive coach samt att jämföra och analysera dessa ur ett empiriskt och teoretiskt perspektiv. Metoden vi använde var kvalitativ och ledde till en djupgående forskning inom arbetslivets uppfattning om begreppen. Insamlingen av data gjordes i form av en kvalitativ enkätundersökning som sedan bearbetades i form av en tematisering. Den utföll i slutändan i ett resultat som blev grunden för teorin samt analysen. I analysen ställde vi empiri och teori mot varandra och anser att vi därigenom har fått en föreställning om begreppen. Därmed blev det mindre svårt att besvara forskningsfrågorna och uppfylla syftet. Sammanfattningsvis framhåller resultatet att en ledare är motiverande, inspirerande, strukturerad, framåtdrivande, lyhörd, empatisk, tydlig, engagerad samt kan leda. En coach är stöttande, rådgivande, utvecklande, vägledande, lyhörd och engagerande. I jämförelsen framkom dels likheter som att vara lyhörd, kunna leda/vägleda och vara engagerad medan skillnaderna var övriga nyckelord. Det diskuterades sedan och mynnade ut i förslag till fortsatt forskning. Några exempel var att jämföra ledare och coach med begreppen mentor och chef samt involvera aspekter som ålder och kön.},
 author    = {Gezelius, Henrik and Landgren, Caroline},
 keyword   = {ledare,ledarskap,coach,coaching,motivera,inspirera,strukturera,framåtdriva,empatisk,tydlig,stötta,ge råd,utveckla,vägleda/leda,lyhörd,engagera,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledare & Coach i samma person? En empirisk och teoretisk studie av begreppen ledare och coach},
 year     = {2008},
}