Advanced

Traineeprogram som formning eller oförutsägbar resa? Traineeprogrammet Skåne Nordväst - en utvärdering av programmet som kollektiv lärprocess

Ströberg, Sara and Kihlén, Stina (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Samhället står idag, till följd av 40-talisternas förväntade pensionsavgångar, inför en omfattande generationsväxling. Således ställs allt högre krav på gynnsam kompetens- försörjning inte minst inom kommunal sektor. För att möta problematiken är Traineeprogram inom denna sektor en växande trend varför vi såg det som ett intressant studieobjekt att utvärdera Traineeprogrammet Skåne Nordväst.

Syfte: Syftet är att beskriva och analysera traineeprogrammets bakgrund, process och utfall, att utifrån det organisations- pedagogiska perspektivet förklara programmets utfall på individ och organisationsnivå samt att diskutera principer för utveckling av traineeprogram.

Metod: De metodologiska utgångspunkterna för den empiriska studien är... (More)
Bakgrund: Samhället står idag, till följd av 40-talisternas förväntade pensionsavgångar, inför en omfattande generationsväxling. Således ställs allt högre krav på gynnsam kompetens- försörjning inte minst inom kommunal sektor. För att möta problematiken är Traineeprogram inom denna sektor en växande trend varför vi såg det som ett intressant studieobjekt att utvärdera Traineeprogrammet Skåne Nordväst.

Syfte: Syftet är att beskriva och analysera traineeprogrammets bakgrund, process och utfall, att utifrån det organisations- pedagogiska perspektivet förklara programmets utfall på individ och organisationsnivå samt att diskutera principer för utveckling av traineeprogram.

Metod: De metodologiska utgångspunkterna för den empiriska studien är en kvalitativt inriktad fallstudie med induktiv ansats och ramfaktormodellen som struktur.

Resultat: Genom att studera traineeprogrammet i sin helhet framgick en rad kritiska moment som kan sägas ha haft påverkan på det i stort gynnsamma utfallet. För att skapa en förklarings- modell relaterades resultatet till former av utveckling och kollektiva lärprocesser. Detta diskuterades sedan med avseende på hur syftesuppfyllelsen i programmet är beroende av synen på utveckling, som formning eller emergent. Utifrån detta fastslogs att traineeprogram som ger förutsättningar för emergent utveckling kan ses som eftersträvansvärt under förutsättning att de ger utrymme för kollektivt lärande genom empowerment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1318349,
 abstract   = {Bakgrund: Samhället står idag, till följd av 40-talisternas förväntade pensionsavgångar, inför en omfattande generationsväxling. Således ställs allt högre krav på gynnsam kompetens- försörjning inte minst inom kommunal sektor. För att möta problematiken är Traineeprogram inom denna sektor en växande trend varför vi såg det som ett intressant studieobjekt att utvärdera Traineeprogrammet Skåne Nordväst.

Syfte: Syftet är att beskriva och analysera traineeprogrammets bakgrund, process och utfall, att utifrån det organisations- pedagogiska perspektivet förklara programmets utfall på individ och organisationsnivå samt att diskutera principer för utveckling av traineeprogram.

Metod: De metodologiska utgångspunkterna för den empiriska studien är en kvalitativt inriktad fallstudie med induktiv ansats och ramfaktormodellen som struktur.

Resultat: Genom att studera traineeprogrammet i sin helhet framgick en rad kritiska moment som kan sägas ha haft påverkan på det i stort gynnsamma utfallet. För att skapa en förklarings- modell relaterades resultatet till former av utveckling och kollektiva lärprocesser. Detta diskuterades sedan med avseende på hur syftesuppfyllelsen i programmet är beroende av synen på utveckling, som formning eller emergent. Utifrån detta fastslogs att traineeprogram som ger förutsättningar för emergent utveckling kan ses som eftersträvansvärt under förutsättning att de ger utrymme för kollektivt lärande genom empowerment.},
 author    = {Ströberg, Sara and Kihlén, Stina},
 keyword   = {Trainee,Traineeprogram,Offentlig sektor,Värderande fallstudie,Kollektivt lärande,Empowerment,Målskapande,Utveckling som formning,Utveckling som emergent,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Traineeprogram som formning eller oförutsägbar resa? Traineeprogrammet Skåne Nordväst - en utvärdering av programmet som kollektiv lärprocess},
 year     = {2008},
}