Advanced

Ledarskap och utveckling i en internationell kontext: en empirisk studie av tre svenska chefers ledarskap i en polsk arbetskontext

Danielsson, Julia and Mårtensson, Anna (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Världen idag kännetecknas av att vara en global arbetsplats där landsgränser inte utgör ett hinder för att människor från olika kulturer ska kunna samarbeta med varandra. Vi ser det som intressant att behandla den internationella arbetskontexten utifrån ett ledarskapsperspektiv och se på hur man som chef kan behöva anpassa sitt ledarskap till en ny kultur.

Syftet med denna uppsats är att analysera hur tre svenska chefers ledarskap fungerar i och har behövt anpassas till en polsk arbetskontext. Utifrån tre svenska och tre polska chefers utsagor undersöker vi hur förberedelserna inför deras uppdrag gått till, vilka kulturella skillnader som cheferna har stött på samt vilka lärdomar de svenska cheferna tar med sig från sitt uppdrag.
... (More)
Världen idag kännetecknas av att vara en global arbetsplats där landsgränser inte utgör ett hinder för att människor från olika kulturer ska kunna samarbeta med varandra. Vi ser det som intressant att behandla den internationella arbetskontexten utifrån ett ledarskapsperspektiv och se på hur man som chef kan behöva anpassa sitt ledarskap till en ny kultur.

Syftet med denna uppsats är att analysera hur tre svenska chefers ledarskap fungerar i och har behövt anpassas till en polsk arbetskontext. Utifrån tre svenska och tre polska chefers utsagor undersöker vi hur förberedelserna inför deras uppdrag gått till, vilka kulturella skillnader som cheferna har stött på samt vilka lärdomar de svenska cheferna tar med sig från sitt uppdrag.

Uppsatsen är en empirisk studie som ägt rum inom företaget Stena Recycling AB. Metoden har varit kvalitativ och det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tre svenska och tre polska chefer.

För att ledarskapet för en svensk chef i en polsk arbetskontext ska fungera behövs förmågan att kunna anpassa sitt perspektiv på organisation och ledarskap samt sin människosyn för att kunna hantera den nya situationen. Inför ett internationellt uppdrag är det viktigt att lära sig om den kultur som kännetecknar ens nya arbetsplats. För att bemöta kulturella skillnader gällande till exempel språk, arbetssätt och beslutsprocesser är det av stor vikt att ha respekt och förståelse för den nya kulturen. De svenska cheferna har tagit lärdom av ovanstående insikter vilket har utvecklat deras ledarskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielsson, Julia and Mårtensson, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledarskap, Organisationskultur, Interkulturell kommunikation, Ledarskapsutveckling, Erfarenhetsbaserat lärande, Utlandsetablering, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1318457
date added to LUP
2008-06-09 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1318457,
 abstract   = {Världen idag kännetecknas av att vara en global arbetsplats där landsgränser inte utgör ett hinder för att människor från olika kulturer ska kunna samarbeta med varandra. Vi ser det som intressant att behandla den internationella arbetskontexten utifrån ett ledarskapsperspektiv och se på hur man som chef kan behöva anpassa sitt ledarskap till en ny kultur.

Syftet med denna uppsats är att analysera hur tre svenska chefers ledarskap fungerar i och har behövt anpassas till en polsk arbetskontext. Utifrån tre svenska och tre polska chefers utsagor undersöker vi hur förberedelserna inför deras uppdrag gått till, vilka kulturella skillnader som cheferna har stött på samt vilka lärdomar de svenska cheferna tar med sig från sitt uppdrag.

Uppsatsen är en empirisk studie som ägt rum inom företaget Stena Recycling AB. Metoden har varit kvalitativ och det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tre svenska och tre polska chefer.

För att ledarskapet för en svensk chef i en polsk arbetskontext ska fungera behövs förmågan att kunna anpassa sitt perspektiv på organisation och ledarskap samt sin människosyn för att kunna hantera den nya situationen. Inför ett internationellt uppdrag är det viktigt att lära sig om den kultur som kännetecknar ens nya arbetsplats. För att bemöta kulturella skillnader gällande till exempel språk, arbetssätt och beslutsprocesser är det av stor vikt att ha respekt och förståelse för den nya kulturen. De svenska cheferna har tagit lärdom av ovanstående insikter vilket har utvecklat deras ledarskap.},
 author    = {Danielsson, Julia and Mårtensson, Anna},
 keyword   = {Ledarskap,Organisationskultur,Interkulturell kommunikation,Ledarskapsutveckling,Erfarenhetsbaserat lärande,Utlandsetablering,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledarskap och utveckling i en internationell kontext: en empirisk studie av tre svenska chefers ledarskap i en polsk arbetskontext},
 year     = {2008},
}