Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förbättring av Valeos produktionssystem med hjälp av de internlogistiska verktygen Small Boxes, Flat Storage och Linefeeder

Arnfelt, Johan and Persson, Karl (2003)
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Vår uppgift på Valeo Engine Cooling AB i Linköping har varit att förbättra produktionssystemet genom att utveckla internlogistiken mellan lagret och monteringsstationerna samt sättet att lagra material.

Valeo är en grupp bildad 1980 genom en fusion av bilkomponenttillverkare. Totalt har Valeo 71500 anställda. De verktyg som Valeo rekommenderar för förbättring av internlogistiken är Small Boxes, Flat Storage och Linefeeder. Användandet av dessa verktyg stödjer de principer som finns inom Toyota Production System och Lean Production.

Linefeeder är den person som förser monteringsstationerna med material. Han kör omkring med en dragtruck efter vilken han kopplar på olika vagnar. På vagnarna finns material lastat i plastlådor, s.k. small... (More)
Vår uppgift på Valeo Engine Cooling AB i Linköping har varit att förbättra produktionssystemet genom att utveckla internlogistiken mellan lagret och monteringsstationerna samt sättet att lagra material.

Valeo är en grupp bildad 1980 genom en fusion av bilkomponenttillverkare. Totalt har Valeo 71500 anställda. De verktyg som Valeo rekommenderar för förbättring av internlogistiken är Small Boxes, Flat Storage och Linefeeder. Användandet av dessa verktyg stödjer de principer som finns inom Toyota Production System och Lean Production.

Linefeeder är den person som förser monteringsstationerna med material. Han kör omkring med en dragtruck efter vilken han kopplar på olika vagnar. På vagnarna finns material lastat i plastlådor, s.k. small boxes. Tanken med Flat Storage är att hela lagret skall bestå av material lagrat i small boxes vilka skall lagras på en fysiskt låg nivå så att det går att hämta ut material snabbt och ergonomiskt.

Ett sätt för att sköta den interna materialförsörjningen med ovan nämnda verktyg är att ha en loop för linefeederföraren. Loopen innebär att linefeedertåget körs runt i produktionsanläggningen så att det varje varv passerar alla monteringsstationer och platser där material hämtas. För att ta reda på hur linefeederföraren skall arbeta gjordes tidsstudier vars resultat validerades genom fullskaliga experiment. Ett viktigt resultat av experimenten var insikten om att ett beställningssystem krävs. Vi har kommit fram till att det är mest effektivt att använda ett kanbansystem.

I lagerlayouten som vi rekommenderar har de allra flesta artiklarna tilldelats utrymme som motsvarar en maxlagernivå på 10 dagars medelförbrukning. Detta är en lagernivå som Valeos materialplanerare anser bör kunna upprätthållas utan att brister uppstår i produktionen. 10 dagars maxlager innebär för flertalet artiklar en lagernivåsänkning jämfört med nuläget. Den nya lagerlayouten kommer förutom lagernivåsänkningen att medföra:

? en visuell överblick över vad som finns i lagret

? underlättande för linefeederföraren att hitta i lagret

? förbättrad ergonomi för all personal som hanterar small boxes

Genom kommunikation angående de nya sätten att arbeta som linefeederförare och lagerpersonal har också de första stegen i implementeringsarbetet tagits. Vi har förmedlat projektets visioner och försökt skapat förståelse för de teorier som Small Boxes, Flat Storage och Linefeeder bygger på. Dessutom har vi skapat en grupp av ledande personer som borde vara tillräckligt stark för att bekämpa alla slags motståndare till projektet samt introducerat arbetsrotation för linefeedertjänsten.

Vi har även utarbetat ett antal rekommendationer inför fortsatt implementering av Linefeederprojektet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arnfelt, Johan and Persson, Karl
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Produktionssystem, Small Boxes, Flat storage, Linefeeder, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
id
1318547
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2010-02-01 14:40:03
@misc{1318547,
 abstract   = {Vår uppgift på Valeo Engine Cooling AB i Linköping har varit att förbättra produktionssystemet genom att utveckla internlogistiken mellan lagret och monteringsstationerna samt sättet att lagra material.

Valeo är en grupp bildad 1980 genom en fusion av bilkomponenttillverkare. Totalt har Valeo 71500 anställda. De verktyg som Valeo rekommenderar för förbättring av internlogistiken är Small Boxes, Flat Storage och Linefeeder. Användandet av dessa verktyg stödjer de principer som finns inom Toyota Production System och Lean Production.

Linefeeder är den person som förser monteringsstationerna med material. Han kör omkring med en dragtruck efter vilken han kopplar på olika vagnar. På vagnarna finns material lastat i plastlådor, s.k. small boxes. Tanken med Flat Storage är att hela lagret skall bestå av material lagrat i small boxes vilka skall lagras på en fysiskt låg nivå så att det går att hämta ut material snabbt och ergonomiskt.

Ett sätt för att sköta den interna materialförsörjningen med ovan nämnda verktyg är att ha en loop för linefeederföraren. Loopen innebär att linefeedertåget körs runt i produktionsanläggningen så att det varje varv passerar alla monteringsstationer och platser där material hämtas. För att ta reda på hur linefeederföraren skall arbeta gjordes tidsstudier vars resultat validerades genom fullskaliga experiment. Ett viktigt resultat av experimenten var insikten om att ett beställningssystem krävs. Vi har kommit fram till att det är mest effektivt att använda ett kanbansystem.

I lagerlayouten som vi rekommenderar har de allra flesta artiklarna tilldelats utrymme som motsvarar en maxlagernivå på 10 dagars medelförbrukning. Detta är en lagernivå som Valeos materialplanerare anser bör kunna upprätthållas utan att brister uppstår i produktionen. 10 dagars maxlager innebär för flertalet artiklar en lagernivåsänkning jämfört med nuläget. Den nya lagerlayouten kommer förutom lagernivåsänkningen att medföra:

? en visuell överblick över vad som finns i lagret

? underlättande för linefeederföraren att hitta i lagret

? förbättrad ergonomi för all personal som hanterar small boxes

Genom kommunikation angående de nya sätten att arbeta som linefeederförare och lagerpersonal har också de första stegen i implementeringsarbetet tagits. Vi har förmedlat projektets visioner och försökt skapat förståelse för de teorier som Small Boxes, Flat Storage och Linefeeder bygger på. Dessutom har vi skapat en grupp av ledande personer som borde vara tillräckligt stark för att bekämpa alla slags motståndare till projektet samt introducerat arbetsrotation för linefeedertjänsten.

Vi har även utarbetat ett antal rekommendationer inför fortsatt implementering av Linefeederprojektet.},
 author    = {Arnfelt, Johan and Persson, Karl},
 keyword   = {Produktionssystem,Small Boxes,Flat storage,Linefeeder,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förbättring av Valeos produktionssystem med hjälp av de internlogistiska verktygen Small Boxes, Flat Storage och Linefeeder},
 year     = {2003},
}