Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analys av hur Posten Sverige AB:s omstrukturering av servicenätet har påverkat kundernas miljöbelastning

Smederöd, Johanna (2003)
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Problem: Hur har dessa förändringar påverkat transporterna hos Postens kunder? Behöver de idag åka kortare eller längre för att komma till ett serviceställe eller till kassaservice? Har de bytt transportsätt?

Hur har detta sin tur påverkat miljön i fråga om avgaser och utsläpp, framför allt koldioxidutsläpp?

Har det medfört en positiv eller negativ förändring i miljöpåverkan?

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur transporterna och dess miljöpåverkan hos Postens kunder har förändrats i och med omstruktureringen i två serviceområden, Gävle, representerat av Gävle kommun, och Halmstad, representerat av Falkenberg och Halmstad kommuner. Detta görs genom att genomföra en postenkät.

Metod: Efter att ha fått... (More)
Problem: Hur har dessa förändringar påverkat transporterna hos Postens kunder? Behöver de idag åka kortare eller längre för att komma till ett serviceställe eller till kassaservice? Har de bytt transportsätt?

Hur har detta sin tur påverkat miljön i fråga om avgaser och utsläpp, framför allt koldioxidutsläpp?

Har det medfört en positiv eller negativ förändring i miljöpåverkan?

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur transporterna och dess miljöpåverkan hos Postens kunder har förändrats i och med omstruktureringen i två serviceområden, Gävle, representerat av Gävle kommun, och Halmstad, representerat av Falkenberg och Halmstad kommuner. Detta görs genom att genomföra en postenkät.

Metod: Efter att ha fått problemformuleringen gjordes en postenkät. Denna skickades ut till 1000 personer i tre olika kommuner. Utifrån de svar som kom in på enkäten gjordes en analys med hjälp av ett statistikprogram och resultaten analyserades sedan för att få fram ett svar på problemformuleringen.

Slutsatser: Beteendet hos Postens privatkunder har inte förändrats mycket. Trots att den genomsnittliga sträckan till serviceställena och Svensk Kassaservice har förkortats gentemot till postkontoren är det fortfarande ungefär lika många som tar bilen i ungefär samma utsträckning. Det som har förändrats är hur ofta kunderna använder sig av serviceställena och Svensk Kassaservice, vilket är mindre ofta än vad de använde postkontoren.

Trots att beteendet inte förändrats mycket så har bensinförbrukningen hos kunderna minskat i Falkenberg och Halmstad kommuner medan den har ökat i Gävle kommun. Detsamma gäller utsläpp av koldioxid. Förändringen kan alltså sägas vara positiv i Falkenberg och Halmstad och negativ i Gävle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Smederöd, Johanna
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Miljö, bensinförbrukning, koldioxidutsläpp, enkätundersökning, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
id
1318580
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2010-02-01 14:40:03
@misc{1318580,
 abstract   = {Problem: Hur har dessa förändringar påverkat transporterna hos Postens kunder? Behöver de idag åka kortare eller längre för att komma till ett serviceställe eller till kassaservice? Har de bytt transportsätt?

Hur har detta sin tur påverkat miljön i fråga om avgaser och utsläpp, framför allt koldioxidutsläpp?

Har det medfört en positiv eller negativ förändring i miljöpåverkan?

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur transporterna och dess miljöpåverkan hos Postens kunder har förändrats i och med omstruktureringen i två serviceområden, Gävle, representerat av Gävle kommun, och Halmstad, representerat av Falkenberg och Halmstad kommuner. Detta görs genom att genomföra en postenkät.

Metod: Efter att ha fått problemformuleringen gjordes en postenkät. Denna skickades ut till 1000 personer i tre olika kommuner. Utifrån de svar som kom in på enkäten gjordes en analys med hjälp av ett statistikprogram och resultaten analyserades sedan för att få fram ett svar på problemformuleringen.

Slutsatser: Beteendet hos Postens privatkunder har inte förändrats mycket. Trots att den genomsnittliga sträckan till serviceställena och Svensk Kassaservice har förkortats gentemot till postkontoren är det fortfarande ungefär lika många som tar bilen i ungefär samma utsträckning. Det som har förändrats är hur ofta kunderna använder sig av serviceställena och Svensk Kassaservice, vilket är mindre ofta än vad de använde postkontoren.

Trots att beteendet inte förändrats mycket så har bensinförbrukningen hos kunderna minskat i Falkenberg och Halmstad kommuner medan den har ökat i Gävle kommun. Detsamma gäller utsläpp av koldioxid. Förändringen kan alltså sägas vara positiv i Falkenberg och Halmstad och negativ i Gävle.},
 author    = {Smederöd, Johanna},
 keyword   = {Miljö,bensinförbrukning,koldioxidutsläpp,enkätundersökning,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Analys av hur Posten Sverige AB:s omstrukturering av servicenätet har påverkat kundernas miljöbelastning},
 year     = {2003},
}