Advanced

Värdeflödesanalys och simulering av axelflödet på Volvo Lastvagnar - Ett Lean Production perspektiv

Hansson, Tommy and Johansson, Thomas (2004)
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Problem Hur förhåller sig den nuvarande axelprocessen gentemot den

kommande linjebaserade axelprocessen utifrån ett synsätt grundat i

Lean Production och vilka möjligheter till förbättringar finns?

? Hur ser den nuvarande axelprocessen ut?

? Vilka problem finns i den nuvarande axelprocessen?

? Vilken inverkan har problemen på den kommande

axelprocessen?

? Finns det potential för förbättringar i den kommande

axelprocessen?

Vilken produktionsmix av axlar ger den minsta buffertnivån mellan

axelmåleriet och axelmonteringen med bibehållen kapacitet?

? Hur fungerar dagens måleri process?

? Hur många varianter finns det av varje axel och vad ställer

det för krav på måleriprocessen?

? Vilka parametrar är det som styr buffertnivån?

?... (More)
Problem Hur förhåller sig den nuvarande axelprocessen gentemot den

kommande linjebaserade axelprocessen utifrån ett synsätt grundat i

Lean Production och vilka möjligheter till förbättringar finns?

? Hur ser den nuvarande axelprocessen ut?

? Vilka problem finns i den nuvarande axelprocessen?

? Vilken inverkan har problemen på den kommande

axelprocessen?

? Finns det potential för förbättringar i den kommande

axelprocessen?

Vilken produktionsmix av axlar ger den minsta buffertnivån mellan

axelmåleriet och axelmonteringen med bibehållen kapacitet?

? Hur fungerar dagens måleri process?

? Hur många varianter finns det av varje axel och vad ställer

det för krav på måleriprocessen?

? Vilka parametrar är det som styr buffertnivån?

? Vilken felfrekvens har de olika delprocesserna i måleriet?

Syfte Studiens första syfte är att jämföra den nuvarande och den kommande

axelprocessen utifrån ett perspektiv grundlagt i produktionsstrategin

Lean Production och genom analysen föreslå förbättringar av den

kommande axelprocessen.

Det andra syftet är att föreslå en produktionssekvens av axlar för

måleriet som minimerar buffertstorleken i axelprocessen.

Metod För att på ett fullgott sätt lösa problemen i detta examensarbete krävdes

det att två olika typer av metoder användes, en fallstudie samt en

simuleringsstudie. Två metoder möjliggjorde triangulering samt gav

synergier i datainsamlandet. Både kvantitativ- och kvalitativ data ligger

till grund för studien.

Slutsatser Fallstudien visar att det framtida upplägget av axelprocessen är bättre

ur ett Lean Production perspektiv än det nuvarnade. PIA, ledtiden samt

distansen minskar samtidigt som andelen värdeadderande tid ökar, se

tabell 3 nedan. Trots detta resultat finns det en stor potentiell förbättring i

buffertnivåerna, en minskning av buffertnivåerna skulle förbättra

resultaten för den framtida axelprocessen avsevärt. Det utpräglade

avdelningstänkandet skapar samtidigt problem i processen i form av

exempelvis suboptimering.

Fallstudien påvisar även att det finns stora svängningar i

ordervolymerna uppåt längs flödet, så kallad bullwhip-effekt. En starkt

bidragande orsak är orderhanteringen i stora batcher av vissa typer av

axlar. Svängningarna i ordervolymen skapar problem för leverantörerna

att bibehålla Tuves inplanerade produktionssekvens.

Transportutrustningen möjliggör samtidigt inte att trailers lastas fulla

med bibehållen sekvens vilket ytterligare ökar sekvensproblemen.

Dessa problem kommer att bli ännu mer påtagliga i den framtida

axelprocessen eftersom den är mer störningskänslig än den nuvarande

processen. För att erhålla rätt sekvens krävs samarbete med

leverantören kring dessa problem.

Den rekommenderade produktionsmixen för måleriet utifrån

simuleringsstudien visas i tabellen nedan: Den valda produktionsmixen presterade likvärdigt, om inte bättre, än

alla andra simulerade konfigurationer samtidigt som den innebär flera

fördelar. Exempelvis är styrningen enkel vilket förenklar för personalen

i intaget samtidigt innebär den att personalbesparingar kan genomföras.

Personalbesparingar kan genomföras eftersom det är möjligt att gå ner

till två-skift på de två nedtagen i måleriet.

Resultaten av simuleringsstudien pekar liksom fallstudien på att

störningskänsligheten i måleriprocessen är hög. Måleriprocessens

utformning medför att det är intaget som bestämmer cykeltiden för

flödet av ?Göteborgsaxlar? ut ur måleriet. Därför bör det läggas

resurser på att förbättra försörjningen av axlar från intaget till måleriet.

Simuleringsstudien har även visat att måleriets störningskänslighet ökar

på grund av att bufferten för en viss typ av axlar är liten och när denna

buffert är full blockeras flödet för alla typer av axlar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Tommy and Johansson, Thomas
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Värdeflödesanalys, Simulering, Lean, Technological sciences, Teknik
language
Swedish
id
1318819
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2010-02-01 14:40:04
@misc{1318819,
 abstract   = {Problem Hur förhåller sig den nuvarande axelprocessen gentemot den

kommande linjebaserade axelprocessen utifrån ett synsätt grundat i

Lean Production och vilka möjligheter till förbättringar finns?

? Hur ser den nuvarande axelprocessen ut?

? Vilka problem finns i den nuvarande axelprocessen?

? Vilken inverkan har problemen på den kommande

axelprocessen?

? Finns det potential för förbättringar i den kommande

axelprocessen?

Vilken produktionsmix av axlar ger den minsta buffertnivån mellan

axelmåleriet och axelmonteringen med bibehållen kapacitet?

? Hur fungerar dagens måleri process?

? Hur många varianter finns det av varje axel och vad ställer

det för krav på måleriprocessen?

? Vilka parametrar är det som styr buffertnivån?

? Vilken felfrekvens har de olika delprocesserna i måleriet?

Syfte Studiens första syfte är att jämföra den nuvarande och den kommande

axelprocessen utifrån ett perspektiv grundlagt i produktionsstrategin

Lean Production och genom analysen föreslå förbättringar av den

kommande axelprocessen.

Det andra syftet är att föreslå en produktionssekvens av axlar för

måleriet som minimerar buffertstorleken i axelprocessen.

Metod För att på ett fullgott sätt lösa problemen i detta examensarbete krävdes

det att två olika typer av metoder användes, en fallstudie samt en

simuleringsstudie. Två metoder möjliggjorde triangulering samt gav

synergier i datainsamlandet. Både kvantitativ- och kvalitativ data ligger

till grund för studien.

Slutsatser Fallstudien visar att det framtida upplägget av axelprocessen är bättre

ur ett Lean Production perspektiv än det nuvarnade. PIA, ledtiden samt

distansen minskar samtidigt som andelen värdeadderande tid ökar, se

tabell 3 nedan. Trots detta resultat finns det en stor potentiell förbättring i

buffertnivåerna, en minskning av buffertnivåerna skulle förbättra

resultaten för den framtida axelprocessen avsevärt. Det utpräglade

avdelningstänkandet skapar samtidigt problem i processen i form av

exempelvis suboptimering.

Fallstudien påvisar även att det finns stora svängningar i

ordervolymerna uppåt längs flödet, så kallad bullwhip-effekt. En starkt

bidragande orsak är orderhanteringen i stora batcher av vissa typer av

axlar. Svängningarna i ordervolymen skapar problem för leverantörerna

att bibehålla Tuves inplanerade produktionssekvens.

Transportutrustningen möjliggör samtidigt inte att trailers lastas fulla

med bibehållen sekvens vilket ytterligare ökar sekvensproblemen.

Dessa problem kommer att bli ännu mer påtagliga i den framtida

axelprocessen eftersom den är mer störningskänslig än den nuvarande

processen. För att erhålla rätt sekvens krävs samarbete med

leverantören kring dessa problem.

Den rekommenderade produktionsmixen för måleriet utifrån

simuleringsstudien visas i tabellen nedan: Den valda produktionsmixen presterade likvärdigt, om inte bättre, än

alla andra simulerade konfigurationer samtidigt som den innebär flera

fördelar. Exempelvis är styrningen enkel vilket förenklar för personalen

i intaget samtidigt innebär den att personalbesparingar kan genomföras.

Personalbesparingar kan genomföras eftersom det är möjligt att gå ner

till två-skift på de två nedtagen i måleriet.

Resultaten av simuleringsstudien pekar liksom fallstudien på att

störningskänsligheten i måleriprocessen är hög. Måleriprocessens

utformning medför att det är intaget som bestämmer cykeltiden för

flödet av ?Göteborgsaxlar? ut ur måleriet. Därför bör det läggas

resurser på att förbättra försörjningen av axlar från intaget till måleriet.

Simuleringsstudien har även visat att måleriets störningskänslighet ökar

på grund av att bufferten för en viss typ av axlar är liten och när denna

buffert är full blockeras flödet för alla typer av axlar.},
 author    = {Hansson, Tommy and Johansson, Thomas},
 keyword   = {Värdeflödesanalys,Simulering,Lean,Technological sciences,Teknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdeflödesanalys och simulering av axelflödet på Volvo Lastvagnar - Ett Lean Production perspektiv},
 year     = {2004},
}