Advanced

Fackförbund i förändring: en empirisk studie om förutsättningar för att genomföra en förändring av andra ordningen

Jansson, Hanna (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Den här är en studie som berör områdena kring förändring, grupper och lärande. En empirisk undersökning har gjorts i en regional samordningsgrupp inom SKTF. Studien har haft tre syften; 1) att förklara och diskutera vilken typ av förändring som SKTF inlett, 2) att diskutera vilka möjligheter till andra ordningens lärande förändringsarbetet givit deltagarna samt 3) analysera hur förutsättningarna för andra ordningens förändring kan förbättras inom gruppen och SKTF. För att svara på detta har den metodologiska utgångspunkten för studien varit en kvalitativ fallstudie. Datainsamlingen har skett genom deltagande observationer, intervjuer och genom förbundets interna dokument. Teoretiskt presenteras hur andra ordningens förändring, grupper och... (More)
Den här är en studie som berör områdena kring förändring, grupper och lärande. En empirisk undersökning har gjorts i en regional samordningsgrupp inom SKTF. Studien har haft tre syften; 1) att förklara och diskutera vilken typ av förändring som SKTF inlett, 2) att diskutera vilka möjligheter till andra ordningens lärande förändringsarbetet givit deltagarna samt 3) analysera hur förutsättningarna för andra ordningens förändring kan förbättras inom gruppen och SKTF. För att svara på detta har den metodologiska utgångspunkten för studien varit en kvalitativ fallstudie. Datainsamlingen har skett genom deltagande observationer, intervjuer och genom förbundets interna dokument. Teoretiskt presenteras hur andra ordningens förändring, grupper och andra ordningens lärande tätt är sammanlänkande, vilket sedan undersöks i praktiken. Ambitionerna och utgångspunkterna till SKTF:s förändring handlar om en förändring av andra ordningen. Det inledande arbetet med förändringen har givit den regionala samordningsgruppen ökade möjligheter till andra ordningens lärande, genom diskussioner kring bland annat styrkor, svagheter inom förbundet har börjat föras. Arbetet har inneburit nya sätt att arbeta samt givit individerna möjlighet att reflektera över sina egna tankar och handlande, vilket krävs för ett andra ordningens lärande. Det krävs dock vidare arbete och engagemang för att individerna ska nå fram till ett utvecklingsinriktat lärande, därmed också att en omfattande förändring ska kunna genomföras. Deltagarna behöver kontinuerligt fortsätta arbeta med att reflektera över sitt eget handlande och tankar, att få ett öppnare klimat i gruppen för att få tillåtelse att tänka kreativt och vara utvecklande. De behöver omformulera utgångspunkten att vision, värdegrund och ideologi håller och istället bjuda in till diskussion och omformulering. Denna ram av värderingar kommer annars att stoppa möjligheten att hitta nya tankar och ageranden utanför denna, vilket både en andra ordningens lärande och förändring kräver och förutsätter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Hanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationsförändring, fackförbund, individuellt lärande, värderingar, grupp, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1318886
date added to LUP
2008-06-11
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1318886,
 abstract   = {Den här är en studie som berör områdena kring förändring, grupper och lärande. En empirisk undersökning har gjorts i en regional samordningsgrupp inom SKTF. Studien har haft tre syften; 1) att förklara och diskutera vilken typ av förändring som SKTF inlett, 2) att diskutera vilka möjligheter till andra ordningens lärande förändringsarbetet givit deltagarna samt 3) analysera hur förutsättningarna för andra ordningens förändring kan förbättras inom gruppen och SKTF. För att svara på detta har den metodologiska utgångspunkten för studien varit en kvalitativ fallstudie. Datainsamlingen har skett genom deltagande observationer, intervjuer och genom förbundets interna dokument. Teoretiskt presenteras hur andra ordningens förändring, grupper och andra ordningens lärande tätt är sammanlänkande, vilket sedan undersöks i praktiken. Ambitionerna och utgångspunkterna till SKTF:s förändring handlar om en förändring av andra ordningen. Det inledande arbetet med förändringen har givit den regionala samordningsgruppen ökade möjligheter till andra ordningens lärande, genom diskussioner kring bland annat styrkor, svagheter inom förbundet har börjat föras. Arbetet har inneburit nya sätt att arbeta samt givit individerna möjlighet att reflektera över sina egna tankar och handlande, vilket krävs för ett andra ordningens lärande. Det krävs dock vidare arbete och engagemang för att individerna ska nå fram till ett utvecklingsinriktat lärande, därmed också att en omfattande förändring ska kunna genomföras. Deltagarna behöver kontinuerligt fortsätta arbeta med att reflektera över sitt eget handlande och tankar, att få ett öppnare klimat i gruppen för att få tillåtelse att tänka kreativt och vara utvecklande. De behöver omformulera utgångspunkten att vision, värdegrund och ideologi håller och istället bjuda in till diskussion och omformulering. Denna ram av värderingar kommer annars att stoppa möjligheten att hitta nya tankar och ageranden utanför denna, vilket både en andra ordningens lärande och förändring kräver och förutsätter.},
 author    = {Jansson, Hanna},
 keyword   = {Organisationsförändring,fackförbund,individuellt lärande,värderingar,grupp,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fackförbund i förändring: en empirisk studie om förutsättningar för att genomföra en förändring av andra ordningen},
 year     = {2008},
}