Advanced

Internetforumspråk i ett åldersperspektiv

Nilsson, Martin (2008)
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
I denna uppsats har språket i 504 svenska internetforuminlägg skrivna av personer i åldrarna 20-25 år och 40 år och äldre undersökts. Inläggens språkliga form har undersökts genom att förekomsten av tio olika okonventionella språkdrag hämtade från menings-, ord- och teckennivå har analyserats. Analysen av inläggen visar att det finns ett tydligt samband mellan språket i inläggen och skribentens ålder. Den yngre gruppen forumdeltagares inlägg karakteriseras av ett stort antal okonventionella språkdrag som anses vara typiska för datordialoger, medan den äldre gruppens inlägg innehåller färre sådana okonventionella språkdrag och alltså istället har ett språk som i högre utsträckning följer den traditionella skriftspråksnormen.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1319153,
 abstract   = {I denna uppsats har språket i 504 svenska internetforuminlägg skrivna av personer i åldrarna 20-25 år och 40 år och äldre undersökts. Inläggens språkliga form har undersökts genom att förekomsten av tio olika okonventionella språkdrag hämtade från menings-, ord- och teckennivå har analyserats. Analysen av inläggen visar att det finns ett tydligt samband mellan språket i inläggen och skribentens ålder. Den yngre gruppen forumdeltagares inlägg karakteriseras av ett stort antal okonventionella språkdrag som anses vara typiska för datordialoger, medan den äldre gruppens inlägg innehåller färre sådana okonventionella språkdrag och alltså istället har ett språk som i högre utsträckning följer den traditionella skriftspråksnormen.},
 author    = {Nilsson, Martin},
 keyword   = {internetforum,datordialoger,språk och ålder,Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics,Tillämpad lingvistik, undervisning i främmande språk, sociolingvistik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internetforumspråk i ett åldersperspektiv},
 year     = {2008},
}