Advanced

Kommunikation inom Virtuella Team: konsten att mötas på distans

Wiberg, Lennart (2006)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Jag har i denna uppsats genomfört de empiriska studierna vid AstraZeneca i Lund. Personerna som intervjuades arbetade i olika former av virtuella team, med kollegor såväl inom Sverige som utomlands. Genom den snabba tekniska utvecklingen under senare år har det uppstått nya möjligheter för människor att kommunicera med kollegor som är fysiskt placerade utanför det lokala kontoret. Samtidigt är många företag verksamma på global basis i likhet med det undersökta företaget AstraZeneca. I mitt uppsatsarbete har jag haft för avsikt att undersöka vilka faktorer som är särskilt betydelsefulla för att få ett väl kommunicerande och fungerande virtuellt team. Jag har även studerat de faktorer som är av betydelse för virtuella team med förgreningar i... (More)
Jag har i denna uppsats genomfört de empiriska studierna vid AstraZeneca i Lund. Personerna som intervjuades arbetade i olika former av virtuella team, med kollegor såväl inom Sverige som utomlands. Genom den snabba tekniska utvecklingen under senare år har det uppstått nya möjligheter för människor att kommunicera med kollegor som är fysiskt placerade utanför det lokala kontoret. Samtidigt är många företag verksamma på global basis i likhet med det undersökta företaget AstraZeneca. I mitt uppsatsarbete har jag haft för avsikt att undersöka vilka faktorer som är särskilt betydelsefulla för att få ett väl kommunicerande och fungerande virtuellt team. Jag har även studerat de faktorer som är av betydelse för virtuella team med förgreningar i utlandet eller verksamma på global basis.

Vid undersökningen har jag använt mig av kvalitativ metod och analysen baseras på intervjuerna som genomfördes med sex personer fysiskt stationerade på AstraZeneca i Lund, men med tillhörighet i virtuella team inom och utanför Sverige.

Teoretiskt har arbetet utgått från kommunikationsprocessen och utifrån de avgränsningar som gjorts har vi kunnat se att de ytterligare faktorer som varit betydande för ett väl kommunicerande och fungerande virtuellt team är organisationskommunikation, meningsskapande, icke-verbal kommunikation, organisationskultur och språket. Organisationskulturen måste då särskilt beaktas vid internationella team, och språkets betydelse avser enbart denna typ av virtuella team. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1319188,
 abstract   = {Jag har i denna uppsats genomfört de empiriska studierna vid AstraZeneca i Lund. Personerna som intervjuades arbetade i olika former av virtuella team, med kollegor såväl inom Sverige som utomlands. Genom den snabba tekniska utvecklingen under senare år har det uppstått nya möjligheter för människor att kommunicera med kollegor som är fysiskt placerade utanför det lokala kontoret. Samtidigt är många företag verksamma på global basis i likhet med det undersökta företaget AstraZeneca. I mitt uppsatsarbete har jag haft för avsikt att undersöka vilka faktorer som är särskilt betydelsefulla för att få ett väl kommunicerande och fungerande virtuellt team. Jag har även studerat de faktorer som är av betydelse för virtuella team med förgreningar i utlandet eller verksamma på global basis.

Vid undersökningen har jag använt mig av kvalitativ metod och analysen baseras på intervjuerna som genomfördes med sex personer fysiskt stationerade på AstraZeneca i Lund, men med tillhörighet i virtuella team inom och utanför Sverige.

Teoretiskt har arbetet utgått från kommunikationsprocessen och utifrån de avgränsningar som gjorts har vi kunnat se att de ytterligare faktorer som varit betydande för ett väl kommunicerande och fungerande virtuellt team är organisationskommunikation, meningsskapande, icke-verbal kommunikation, organisationskultur och språket. Organisationskulturen måste då särskilt beaktas vid internationella team, och språkets betydelse avser enbart denna typ av virtuella team.},
 author    = {Wiberg, Lennart},
 keyword   = {Virtuella team,Virtuell kommunikation,Kommunikationsprocessen,Distansarbete,Gruppdynamik,Organisationskultur,Organisationskommunikation,Icke-verbal kommunikation,Management of enterprises,Företagsledning, management,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunikation inom Virtuella Team: konsten att mötas på distans},
 year     = {2006},
}