Advanced

Empowerment: en litteraturstudie

Gustafsson, Alexander and Nilsson, Kim (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Syftet med denna undersökning är att mot bakgrund av en analys av befintlig forskning kring empowerment föra en kritisk diskussion med fokus på makt och människosyn. Litteraturstudie är vår valda metod, och utgångspunkten är en kritisk analys i granskningen av litteraturen. Vi har rekonstruerat tidigare forskning för att undersöka vilken syn som finns på empowerment som framförs i litteraturen. I litteraturgenomgången framkom att makt är en grundläggande beståndsdel i empowerment. Detta medförde att vi valde att hädanefter studera empowerment ur ett maktperspektiv. Vi har valt att fördjupa oss i begreppet människosyn, Foucaults maktteori och kritisk organisationsteori. Uppsatsens avslutande del är en integrerad analys och diskussion. I... (More)
Syftet med denna undersökning är att mot bakgrund av en analys av befintlig forskning kring empowerment föra en kritisk diskussion med fokus på makt och människosyn. Litteraturstudie är vår valda metod, och utgångspunkten är en kritisk analys i granskningen av litteraturen. Vi har rekonstruerat tidigare forskning för att undersöka vilken syn som finns på empowerment som framförs i litteraturen. I litteraturgenomgången framkom att makt är en grundläggande beståndsdel i empowerment. Detta medförde att vi valde att hädanefter studera empowerment ur ett maktperspektiv. Vi har valt att fördjupa oss i begreppet människosyn, Foucaults maktteori och kritisk organisationsteori. Uppsatsens avslutande del är en integrerad analys och diskussion. I denna del har vi kritiskt analyserat och diskuterat empowerment. Litteraturgranskningen visade exempelvis att det inte finns någon konsensus om empowerments innebörd. Forskare har valt att diskutera företeelsen utifrån olika perspektiv, vilket innebär att litteraturen har varit rörig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Alexander and Nilsson, Kim
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Empowerment, Power, Makt, Foucault, Människosyn, Organisationer, Litteraturstudie, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1319524
date added to LUP
2008-01-30
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1319524,
 abstract   = {Syftet med denna undersökning är att mot bakgrund av en analys av befintlig forskning kring empowerment föra en kritisk diskussion med fokus på makt och människosyn. Litteraturstudie är vår valda metod, och utgångspunkten är en kritisk analys i granskningen av litteraturen. Vi har rekonstruerat tidigare forskning för att undersöka vilken syn som finns på empowerment som framförs i litteraturen. I litteraturgenomgången framkom att makt är en grundläggande beståndsdel i empowerment. Detta medförde att vi valde att hädanefter studera empowerment ur ett maktperspektiv. Vi har valt att fördjupa oss i begreppet människosyn, Foucaults maktteori och kritisk organisationsteori. Uppsatsens avslutande del är en integrerad analys och diskussion. I denna del har vi kritiskt analyserat och diskuterat empowerment. Litteraturgranskningen visade exempelvis att det inte finns någon konsensus om empowerments innebörd. Forskare har valt att diskutera företeelsen utifrån olika perspektiv, vilket innebär att litteraturen har varit rörig.},
 author    = {Gustafsson, Alexander and Nilsson, Kim},
 keyword   = {Empowerment,Power,Makt,Foucault,Människosyn,Organisationer,Litteraturstudie,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Empowerment: en litteraturstudie},
 year     = {2008},
}