Advanced

Skolan som en lärande organisation: En litteraturstudie om hur det kan uppnås

Ljungdahl Karlsson, Marina (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Trots att skolan har lärande som sitt gebit vet man inte särskilt mycket om förutsättningarna för dess organisatoriska lärande, vilket anses nödvändigt för en organisations utveckling. Jag har därför valt att undersöka och identifiera de faktorer som är rimliga att anta att man kan applicera på skolans verksamhet - trots att den som organisation skiljer sig från vinstdrivande företag genom exempelvis begränsade ekonomiska resurser och komplexa organisationsstruktur. Den metod jag har valt är en kvalitativ litteraturstudie och i min teorigenomgång beskriver och förklarar jag begreppen organisation, lärande på individ- och gruppnivå samt lärande organisation. Därefter redogör jag, utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, hur en lärande... (More)
Trots att skolan har lärande som sitt gebit vet man inte särskilt mycket om förutsättningarna för dess organisatoriska lärande, vilket anses nödvändigt för en organisations utveckling. Jag har därför valt att undersöka och identifiera de faktorer som är rimliga att anta att man kan applicera på skolans verksamhet - trots att den som organisation skiljer sig från vinstdrivande företag genom exempelvis begränsade ekonomiska resurser och komplexa organisationsstruktur. Den metod jag har valt är en kvalitativ litteraturstudie och i min teorigenomgång beskriver och förklarar jag begreppen organisation, lärande på individ- och gruppnivå samt lärande organisation. Därefter redogör jag, utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, hur en lärande organisation kan uppnås. I min analys diskuterar jag sedan hur dessa förutsättningar kan uppnås i skolan utifrån områdena kultur, organisatoriska förutsättningar såsom struktur, gruppsammansättningar och ledarskap, samt kommunikation och reflektion. I min studie har jag identifierat och beskrivit ett flertal faktorer som kan uppnås t ex förändringar i form av en kultur som främjar lärande och värdesätter ett helhetsperspektiv, skapandet och ledandet av en gemensam förståelse för uppdraget, grupper och dess arbete, strukturförändringar t ex i form av nya arbetstider och lokaler samt samordning av kommunikation och reflektion. En intressant fortsatt forskning är huruvida privatskolorna har bättre förutsättningar att nå en högre nivå av lärande - att bli mer av en lärande organisation - än kommunala skolor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungdahl Karlsson, Marina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
lärande, lärande organisationer, organisationsteori, skola som lärande organisation, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1319765
date added to LUP
2008-01-23 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1319765,
 abstract   = {Trots att skolan har lärande som sitt gebit vet man inte särskilt mycket om förutsättningarna för dess organisatoriska lärande, vilket anses nödvändigt för en organisations utveckling. Jag har därför valt att undersöka och identifiera de faktorer som är rimliga att anta att man kan applicera på skolans verksamhet - trots att den som organisation skiljer sig från vinstdrivande företag genom exempelvis begränsade ekonomiska resurser och komplexa organisationsstruktur. Den metod jag har valt är en kvalitativ litteraturstudie och i min teorigenomgång beskriver och förklarar jag begreppen organisation, lärande på individ- och gruppnivå samt lärande organisation. Därefter redogör jag, utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, hur en lärande organisation kan uppnås. I min analys diskuterar jag sedan hur dessa förutsättningar kan uppnås i skolan utifrån områdena kultur, organisatoriska förutsättningar såsom struktur, gruppsammansättningar och ledarskap, samt kommunikation och reflektion. I min studie har jag identifierat och beskrivit ett flertal faktorer som kan uppnås t ex förändringar i form av en kultur som främjar lärande och värdesätter ett helhetsperspektiv, skapandet och ledandet av en gemensam förståelse för uppdraget, grupper och dess arbete, strukturförändringar t ex i form av nya arbetstider och lokaler samt samordning av kommunikation och reflektion. En intressant fortsatt forskning är huruvida privatskolorna har bättre förutsättningar att nå en högre nivå av lärande - att bli mer av en lärande organisation - än kommunala skolor.},
 author    = {Ljungdahl Karlsson, Marina},
 keyword   = {lärande,lärande organisationer,organisationsteori,skola som lärande organisation,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skolan som en lärande organisation: En litteraturstudie om hur det kan uppnås},
 year     = {2008},
}