Advanced

Mål i skolans praktik. Lärares uppfattningar av och arbete med läroplanens mål om elevers ansvar och inflytande

Olsson, Gunilla (2008)
Education
Abstract (Swedish)
I rapporten redovisas en undersökning av hur den svenska nationella läroplanen i grundskolan blir till den genomförda läroplanen i en skolas undervisning/praktik. Frågeställningarna gäller lärares uppfattningar av och skolans arbetssätt för att genomföra målen om elevers ansvar och inflytande. Undersökningen är en fallstudie. Dataunderlaget kommer från intervjuer med lärare och skolans dokumentation. Detta har analyserats med tillämpning av kvalitativ metod. Den aktuella kommunens information och viss statistik från Skolverket har också använts.

Undersökningen visar att läroplanens mål för området kan genomföras och ge goda resultat. Den aktuella skolans arbetssätt karakteriseras bland annat av att ansvar och inflytande ses som en helhet,... (More)
I rapporten redovisas en undersökning av hur den svenska nationella läroplanen i grundskolan blir till den genomförda läroplanen i en skolas undervisning/praktik. Frågeställningarna gäller lärares uppfattningar av och skolans arbetssätt för att genomföra målen om elevers ansvar och inflytande. Undersökningen är en fallstudie. Dataunderlaget kommer från intervjuer med lärare och skolans dokumentation. Detta har analyserats med tillämpning av kvalitativ metod. Den aktuella kommunens information och viss statistik från Skolverket har också använts.

Undersökningen visar att läroplanens mål för området kan genomföras och ge goda resultat. Den aktuella skolans arbetssätt karakteriseras bland annat av att ansvar och inflytande ses som en helhet, det är ett planerat lärande och en progression i lärandet, det kräver god organisation och struktur och ett fokus på resultat och på att eleverna ska förstå varför de ska lära samt att lärarna inte avstår från sin uppgift att leda och ställa krav. Enligt de intervjuade lärarna är nuvarande läroplan och styrdokument en komplex konstruktion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Gunilla
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Elevinflytande, Grundskolan, Läroplan, Arbetssätt, Phenomenology, Fenomenologi, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1319781
date added to LUP
2008-02-13
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1319781,
 abstract   = {I rapporten redovisas en undersökning av hur den svenska nationella läroplanen i grundskolan blir till den genomförda läroplanen i en skolas undervisning/praktik. Frågeställningarna gäller lärares uppfattningar av och skolans arbetssätt för att genomföra målen om elevers ansvar och inflytande. Undersökningen är en fallstudie. Dataunderlaget kommer från intervjuer med lärare och skolans dokumentation. Detta har analyserats med tillämpning av kvalitativ metod. Den aktuella kommunens information och viss statistik från Skolverket har också använts.

Undersökningen visar att läroplanens mål för området kan genomföras och ge goda resultat. Den aktuella skolans arbetssätt karakteriseras bland annat av att ansvar och inflytande ses som en helhet, det är ett planerat lärande och en progression i lärandet, det kräver god organisation och struktur och ett fokus på resultat och på att eleverna ska förstå varför de ska lära samt att lärarna inte avstår från sin uppgift att leda och ställa krav. Enligt de intervjuade lärarna är nuvarande läroplan och styrdokument en komplex konstruktion.},
 author    = {Olsson, Gunilla},
 keyword   = {Elevinflytande,Grundskolan,Läroplan,Arbetssätt,Phenomenology,Fenomenologi,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mål i skolans praktik. Lärares uppfattningar av och arbete med läroplanens mål om elevers ansvar och inflytande},
 year     = {2008},
}