Advanced

Förändringar i organisationer: en studie av chefers uppfattningar om en omorganisation i ett företag i transportbranschen

Dahlquist, Helena (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Syftet har varit att studera chefers uppfattningar om en omorganisation i ett företag i transportbranschen. Den fråga jag ställt mig är vilken betydelse gemensamma mål och visioner, delaktighet och tid för utvecklingsarbete, ett stödjande förändringsledarskap samt en kultur som främjar lärande har haft i en omorganisation som genomförts i Företaget X. Den metod som använts har varit kvalitativa intervjuer som tagit utgångspunkt i hermeneutiken där framför allt innebörder och intentioner studerats. Respondenterna har bestått av åtta chefer vid Företaget X. Det framkommer att omorganisationen inte lyckats till fullo utifrån de mål som sattes upp. Resultatet kan ha haft betydelse av att Företaget X inte haft gemensamma mål och visioner samt... (More)
Syftet har varit att studera chefers uppfattningar om en omorganisation i ett företag i transportbranschen. Den fråga jag ställt mig är vilken betydelse gemensamma mål och visioner, delaktighet och tid för utvecklingsarbete, ett stödjande förändringsledarskap samt en kultur som främjar lärande har haft i en omorganisation som genomförts i Företaget X. Den metod som använts har varit kvalitativa intervjuer som tagit utgångspunkt i hermeneutiken där framför allt innebörder och intentioner studerats. Respondenterna har bestått av åtta chefer vid Företaget X. Det framkommer att omorganisationen inte lyckats till fullo utifrån de mål som sattes upp. Resultatet kan ha haft betydelse av att Företaget X inte haft gemensamma mål och visioner samt inte haft tillräcklig delaktighet och då framför allt i besluts- och planeringsprocesserna. De egenskaper som ledarskapet uppvisat tyder på att det varit lämpligt för att kunna driva förändringar, men det framkommer också att ledarna borde ha lagt mer vikt vid delaktigheten och framtagning av gemensamma mål. Man kan se ett lärande i Företaget X som främst består av det utvecklingsinriktade och anpassningsinriktade lärandet, vilket kan ses som inslag i en kultur för lärande. Däremot är det svårt att utläsa om det finns en balans i lärandet enligt utvecklingens och utförandets logik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlquist, Helena
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
förändring, omorganisation, organisationsförändring, lärande, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1319785
date added to LUP
2008-01-23 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1319785,
 abstract   = {Syftet har varit att studera chefers uppfattningar om en omorganisation i ett företag i transportbranschen. Den fråga jag ställt mig är vilken betydelse gemensamma mål och visioner, delaktighet och tid för utvecklingsarbete, ett stödjande förändringsledarskap samt en kultur som främjar lärande har haft i en omorganisation som genomförts i Företaget X. Den metod som använts har varit kvalitativa intervjuer som tagit utgångspunkt i hermeneutiken där framför allt innebörder och intentioner studerats. Respondenterna har bestått av åtta chefer vid Företaget X. Det framkommer att omorganisationen inte lyckats till fullo utifrån de mål som sattes upp. Resultatet kan ha haft betydelse av att Företaget X inte haft gemensamma mål och visioner samt inte haft tillräcklig delaktighet och då framför allt i besluts- och planeringsprocesserna. De egenskaper som ledarskapet uppvisat tyder på att det varit lämpligt för att kunna driva förändringar, men det framkommer också att ledarna borde ha lagt mer vikt vid delaktigheten och framtagning av gemensamma mål. Man kan se ett lärande i Företaget X som främst består av det utvecklingsinriktade och anpassningsinriktade lärandet, vilket kan ses som inslag i en kultur för lärande. Däremot är det svårt att utläsa om det finns en balans i lärandet enligt utvecklingens och utförandets logik.},
 author    = {Dahlquist, Helena},
 keyword   = {förändring,omorganisation,organisationsförändring,lärande,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändringar i organisationer: en studie av chefers uppfattningar om en omorganisation i ett företag i transportbranschen},
 year     = {2008},
}