Advanced

"Det är tanken på att jag kan påverka min framtid som driver mig". En studie i hur några skolungdomar tänker kring begreppet framgång

Hyddmark, Ingela (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen bygger på en kvalitativ intervjustudie med elever i år 9, i syfte att få dessa elevers syn på vad framgång är och vad det innebär att vara framgångsrik, samt vilken roll skolan spelar för att nå framgång och att bli framgångsrik. Resultaten har ställts mot relevanta utbildningssociologiska och pedagogiska teorier. Studiens resultat visar att framgång är när man når de egna målen, att betygen är viktiga för att komma in på det gymnasieval man gör, men att det finns centrala förmågor och kompetenser som betygen inte mäter. Sådana förmågor/kompetenser är t.ex. förmågan att skapa relationer. Skolan är en viktig del för att nå framgång menar de intervjuade eleverna - såväl vad gäller kunskaps- som social arena. En majoritet av... (More)
Uppsatsen bygger på en kvalitativ intervjustudie med elever i år 9, i syfte att få dessa elevers syn på vad framgång är och vad det innebär att vara framgångsrik, samt vilken roll skolan spelar för att nå framgång och att bli framgångsrik. Resultaten har ställts mot relevanta utbildningssociologiska och pedagogiska teorier. Studiens resultat visar att framgång är när man når de egna målen, att betygen är viktiga för att komma in på det gymnasieval man gör, men att det finns centrala förmågor och kompetenser som betygen inte mäter. Sådana förmågor/kompetenser är t.ex. förmågan att skapa relationer. Skolan är en viktig del för att nå framgång menar de intervjuade eleverna - såväl vad gäller kunskaps- som social arena. En majoritet av eleverna lyfter fram de praktisk-estetiska ämnena och fritidslärandet som viktiga kunskapskällor. En framgångsrik skola är en skola som inte tillåter elever att misslyckas - i en framgångsrik skola tar man hand om dem som har det svårt. Här erbjuds bra undervisning och lärarna bryr sig om sina elever. Elevernas röster har synliggjorts i uppsatsen och är centrala i samtalet om skolan och skolans innehåll. En framtida studie av intresse är att följa upp de intervjuade eleverna under deras gymnasietid och ställa uppföljande frågor kring det som penetrerats i denna studie, men också ställa fördjupade frågor kring framgångsrika skolor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hyddmark, Ingela
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
framgång, framgångsalternativ, individualisering, ansvarstagande, dold läroplan, ungdomsgrupper, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1320298
date added to LUP
2008-04-22
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1320298,
 abstract   = {Uppsatsen bygger på en kvalitativ intervjustudie med elever i år 9, i syfte att få dessa elevers syn på vad framgång är och vad det innebär att vara framgångsrik, samt vilken roll skolan spelar för att nå framgång och att bli framgångsrik. Resultaten har ställts mot relevanta utbildningssociologiska och pedagogiska teorier. Studiens resultat visar att framgång är när man når de egna målen, att betygen är viktiga för att komma in på det gymnasieval man gör, men att det finns centrala förmågor och kompetenser som betygen inte mäter. Sådana förmågor/kompetenser är t.ex. förmågan att skapa relationer. Skolan är en viktig del för att nå framgång menar de intervjuade eleverna - såväl vad gäller kunskaps- som social arena. En majoritet av eleverna lyfter fram de praktisk-estetiska ämnena och fritidslärandet som viktiga kunskapskällor. En framgångsrik skola är en skola som inte tillåter elever att misslyckas - i en framgångsrik skola tar man hand om dem som har det svårt. Här erbjuds bra undervisning och lärarna bryr sig om sina elever. Elevernas röster har synliggjorts i uppsatsen och är centrala i samtalet om skolan och skolans innehåll. En framtida studie av intresse är att följa upp de intervjuade eleverna under deras gymnasietid och ställa uppföljande frågor kring det som penetrerats i denna studie, men också ställa fördjupade frågor kring framgångsrika skolor.},
 author    = {Hyddmark, Ingela},
 keyword   = {framgång,framgångsalternativ,individualisering,ansvarstagande,dold läroplan,ungdomsgrupper,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det är tanken på att jag kan påverka min framtid som driver mig". En studie i hur några skolungdomar tänker kring begreppet framgång},
 year     = {2008},
}