Advanced

Med fokus på målgruppen Målgruppsanpassning av juridiska termer med utgångspunkt i en översättning av Kambodjamäklarnas hemsida

Nilsson, Annika (2008)
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete består av utvalda delar av en översättning av en hemsida tillhörande Kambodjamäklarna samt en analys av de delar av översättningen som varit problematiska i arbetet. I analysdelen presenterar jag först källtexten i form av en källtextanalys, sedan följer en djupanalys av hur jag har överfört juridiska termer som kanske har en annan eller något annorlunda betydelse på källspråket än vad den har på målspråket. Målet med översättningen var att källtextens samtliga delar skulle anpassas till den nya svenska mottagargruppen. För att detta skulle uppnås krävdes det att jag använde mig av dels en målspråksorienterad översättningsstrategi, dels en källspråksorienterad översättningsstrategi. Resultatet av analysen visar att det... (More)
Detta examensarbete består av utvalda delar av en översättning av en hemsida tillhörande Kambodjamäklarna samt en analys av de delar av översättningen som varit problematiska i arbetet. I analysdelen presenterar jag först källtexten i form av en källtextanalys, sedan följer en djupanalys av hur jag har överfört juridiska termer som kanske har en annan eller något annorlunda betydelse på källspråket än vad den har på målspråket. Målet med översättningen var att källtextens samtliga delar skulle anpassas till den nya svenska mottagargruppen. För att detta skulle uppnås krävdes det att jag använde mig av dels en målspråksorienterad översättningsstrategi, dels en källspråksorienterad översättningsstrategi. Resultatet av analysen visar att det för flertalet av de undersökta termerna krävs en förklaring för att klargöra att det föreligger en viss begreppsskillnad mellan källspråkets och målspråkets termer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1320302,
 abstract   = {Detta examensarbete består av utvalda delar av en översättning av en hemsida tillhörande Kambodjamäklarna samt en analys av de delar av översättningen som varit problematiska i arbetet. I analysdelen presenterar jag först källtexten i form av en källtextanalys, sedan följer en djupanalys av hur jag har överfört juridiska termer som kanske har en annan eller något annorlunda betydelse på källspråket än vad den har på målspråket. Målet med översättningen var att källtextens samtliga delar skulle anpassas till den nya svenska mottagargruppen. För att detta skulle uppnås krävdes det att jag använde mig av dels en målspråksorienterad översättningsstrategi, dels en källspråksorienterad översättningsstrategi. Resultatet av analysen visar att det för flertalet av de undersökta termerna krävs en förklaring för att klargöra att det föreligger en viss begreppsskillnad mellan källspråkets och målspråkets termer.},
 author    = {Nilsson, Annika},
 keyword   = {Målgruppsanpassning,Översättningsstrategier,Begreppsbestämning av juridiska termer,Scandinavian languages and literature,Nordiska språk (språk och litteratur)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med fokus på målgruppen Målgruppsanpassning av juridiska termer med utgångspunkt i en översättning av Kambodjamäklarnas hemsida},
 year     = {2008},
}