Advanced

Hur används teorin i praktiken? En studie om nyexaminerade lärares första tid i yrket

Planken, Lena and Vikbrant- Linnerud, Gunilla (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen har varit att få ökad kunskap om nyexaminerade lärares möte med sina nya arbetsplatser och att mer specifikt se på kopplingen mellan lärarutbildningens olika delar och yrkeslivet. Frågor som har behandlats var om lärares socialisation in i läraryrket, pedagogiska teorier i lärarutbildningen och praxisnära teorier i yrkeslivet.Uppsatsen har sin grund i en fallstudie från 2006 där studenter under sin sista termin på lärarutbildningen har intervjuats, och därifrån har vi gått vidare med en ny fallstudie där lärare som har varit ute i yrkeslivet ett till två år har intervjuats. Vid de senare intervjuerna har även en didaktisk analys/observation gjorts före intervjutillfället. För att få en uppfattning om studenters syn på... (More)
Syftet med uppsatsen har varit att få ökad kunskap om nyexaminerade lärares möte med sina nya arbetsplatser och att mer specifikt se på kopplingen mellan lärarutbildningens olika delar och yrkeslivet. Frågor som har behandlats var om lärares socialisation in i läraryrket, pedagogiska teorier i lärarutbildningen och praxisnära teorier i yrkeslivet.Uppsatsen har sin grund i en fallstudie från 2006 där studenter under sin sista termin på lärarutbildningen har intervjuats, och därifrån har vi gått vidare med en ny fallstudie där lärare som har varit ute i yrkeslivet ett till två år har intervjuats. Vid de senare intervjuerna har även en didaktisk analys/observation gjorts före intervjutillfället. För att få en uppfattning om studenters syn på det teoretiska innehållet i lärarutbildningen har även en enkät med en öppen fråga gjorts.Uppsatsen har visat på att kraven som ställs på lärarutbildningen är höga och motsägelsefulla. Staten betonar akademisering av utbildningen. Arbetsgivarna efterfrågar social kompetens, ledaregenskaper och starka personligheter. Studenterna efterfrågar hantverkskunnande och individualpsykologiska teorier. Utbildningen krockar dessutom internt mellan olika traditioner samt har ett problem med integrering av teori och praktik. Den verksamhetsförlagda utbildningen fungerar inte som en brygga mellan teori och praktik. En slutsats har varit att utbildningen skulle kunna utnyttja den verksamhetsförlagda utbildningen som en väg in i teorin.I uppsatsen har vi också funnit att socialiseringen in i yrkeslivet tar olika lång tid och stöter på många svårigheter inom läraryrket. Introduktionen av nya lärare är bristfällig och en slutsats är att en satsning på en bättre introduktion i yrket är nödvändig. Skolorna tar inte till vara på de resurser som finns i form av den samlade kollektiva lärarkunskapen.Efter ett till två års yrkesverksamhet som lärare har ännu inga praxisnära teorier utvecklats. En slutsats är att det krävs fler år i yrket och ett pedagogiskt utvecklingsarbete där didaktisk analys kan vara ett redskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Planken, Lena and Vikbrant- Linnerud, Gunilla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
teorier i lärarutbildningen, praxisnära teorier, yrkessocialisation in i läraryrket, didaktisk analys, verksamhetsförlagd utbildning, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1320312
date added to LUP
2008-04-16
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1320312,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen har varit att få ökad kunskap om nyexaminerade lärares möte med sina nya arbetsplatser och att mer specifikt se på kopplingen mellan lärarutbildningens olika delar och yrkeslivet. Frågor som har behandlats var om lärares socialisation in i läraryrket, pedagogiska teorier i lärarutbildningen och praxisnära teorier i yrkeslivet.Uppsatsen har sin grund i en fallstudie från 2006 där studenter under sin sista termin på lärarutbildningen har intervjuats, och därifrån har vi gått vidare med en ny fallstudie där lärare som har varit ute i yrkeslivet ett till två år har intervjuats. Vid de senare intervjuerna har även en didaktisk analys/observation gjorts före intervjutillfället. För att få en uppfattning om studenters syn på det teoretiska innehållet i lärarutbildningen har även en enkät med en öppen fråga gjorts.Uppsatsen har visat på att kraven som ställs på lärarutbildningen är höga och motsägelsefulla. Staten betonar akademisering av utbildningen. Arbetsgivarna efterfrågar social kompetens, ledaregenskaper och starka personligheter. Studenterna efterfrågar hantverkskunnande och individualpsykologiska teorier. Utbildningen krockar dessutom internt mellan olika traditioner samt har ett problem med integrering av teori och praktik. Den verksamhetsförlagda utbildningen fungerar inte som en brygga mellan teori och praktik. En slutsats har varit att utbildningen skulle kunna utnyttja den verksamhetsförlagda utbildningen som en väg in i teorin.I uppsatsen har vi också funnit att socialiseringen in i yrkeslivet tar olika lång tid och stöter på många svårigheter inom läraryrket. Introduktionen av nya lärare är bristfällig och en slutsats är att en satsning på en bättre introduktion i yrket är nödvändig. Skolorna tar inte till vara på de resurser som finns i form av den samlade kollektiva lärarkunskapen.Efter ett till två års yrkesverksamhet som lärare har ännu inga praxisnära teorier utvecklats. En slutsats är att det krävs fler år i yrket och ett pedagogiskt utvecklingsarbete där didaktisk analys kan vara ett redskap.},
 author    = {Planken, Lena and Vikbrant- Linnerud, Gunilla},
 keyword   = {teorier i lärarutbildningen,praxisnära teorier,yrkessocialisation in i läraryrket,didaktisk analys,verksamhetsförlagd utbildning,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur används teorin i praktiken? En studie om nyexaminerade lärares första tid i yrket},
 year     = {2008},
}