Advanced

Ungdomstinget: en kvalitativ studie om ungdomsinflytande och lärande

Gullberg, Jessica and Rosvall, Anna (2009)
Education
Abstract (Swedish)
Vi har valt att undersöka Ungdomstinget med fokus på inflytande och lärande. Syftet med detta arbete är att genom en fallstudie undersöka Ungdomstinget i Lund avseende delaktighet, medborgarfostran och bildning. Ungdomstinget är en arena för ungdomsdemokrati, en plats där engagemang och inflytande skapar bildning och lärande i en demokratifostran för Lunds ungdomar. Detta har vi undersökt genom kvalitativ metod med intervjuer och observationer som våra främsta undersökningsinstrument. Vi har intervjuat fem ungdomar ifrån Samordningsgruppen på Ungdomstinget samt en av grundarna till tinget och genomfört två observationer av Storting.

Resultatet visar att ungdomarna vill vara med i Ungdomstinget för att de har en chans till inflytande och... (More)
Vi har valt att undersöka Ungdomstinget med fokus på inflytande och lärande. Syftet med detta arbete är att genom en fallstudie undersöka Ungdomstinget i Lund avseende delaktighet, medborgarfostran och bildning. Ungdomstinget är en arena för ungdomsdemokrati, en plats där engagemang och inflytande skapar bildning och lärande i en demokratifostran för Lunds ungdomar. Detta har vi undersökt genom kvalitativ metod med intervjuer och observationer som våra främsta undersökningsinstrument. Vi har intervjuat fem ungdomar ifrån Samordningsgruppen på Ungdomstinget samt en av grundarna till tinget och genomfört två observationer av Storting.

Resultatet visar att ungdomarna vill vara med i Ungdomstinget för att de har en chans till inflytande och att de kan göra sina röster hörda. Där går åsikterna isär hos några av ungdomarna, om de har reellt inflytande eller ej. Ungdomarna tycker att de får lära sig vad inflytande är och hur demokratiska processer går till menar ungdomarna är jättebra. Då vi frågade vad begreppen inflytande och demokrati innebär var det dock svårt för dem att besvara frågan.Ungdomarna lär sig att kommunicera och framföra sina åsikter med dels beslutsfattare men också inför många åhörare. De känner att de lär sig mycket och i friare form än i skolan. Fritidslärandet blir här tydligt som en viktig del i den personliga utvecklingen och som en viktig miljö för framtida bildning och lärande. Vår sammanfattning är att det finns ett stort engagemang både från ungdomar, politiker och Kultur- och fritidsförvaltingen att ungdomarna ska kunna få fram sina åsikter i olika frågor. Fritiden som lärprocess är minst lika viktigt som skolan, tyvärr spelar alla ungdomar inte alla ungdomar på samma nivå och har samma förutsättningar att påverka. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gullberg, Jessica and Rosvall, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ungdom, demokrati, inflytande, lärande, bildning, medborgarfostran, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1320493
date added to LUP
2009-02-09 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1320493,
 abstract   = {Vi har valt att undersöka Ungdomstinget med fokus på inflytande och lärande. Syftet med detta arbete är att genom en fallstudie undersöka Ungdomstinget i Lund avseende delaktighet, medborgarfostran och bildning. Ungdomstinget är en arena för ungdomsdemokrati, en plats där engagemang och inflytande skapar bildning och lärande i en demokratifostran för Lunds ungdomar. Detta har vi undersökt genom kvalitativ metod med intervjuer och observationer som våra främsta undersökningsinstrument. Vi har intervjuat fem ungdomar ifrån Samordningsgruppen på Ungdomstinget samt en av grundarna till tinget och genomfört två observationer av Storting.

Resultatet visar att ungdomarna vill vara med i Ungdomstinget för att de har en chans till inflytande och att de kan göra sina röster hörda. Där går åsikterna isär hos några av ungdomarna, om de har reellt inflytande eller ej. Ungdomarna tycker att de får lära sig vad inflytande är och hur demokratiska processer går till menar ungdomarna är jättebra. Då vi frågade vad begreppen inflytande och demokrati innebär var det dock svårt för dem att besvara frågan.Ungdomarna lär sig att kommunicera och framföra sina åsikter med dels beslutsfattare men också inför många åhörare. De känner att de lär sig mycket och i friare form än i skolan. Fritidslärandet blir här tydligt som en viktig del i den personliga utvecklingen och som en viktig miljö för framtida bildning och lärande. Vår sammanfattning är att det finns ett stort engagemang både från ungdomar, politiker och Kultur- och fritidsförvaltingen att ungdomarna ska kunna få fram sina åsikter i olika frågor. Fritiden som lärprocess är minst lika viktigt som skolan, tyvärr spelar alla ungdomar inte alla ungdomar på samma nivå och har samma förutsättningar att påverka.},
 author    = {Gullberg, Jessica and Rosvall, Anna},
 keyword   = {ungdom,demokrati,inflytande,lärande,bildning,medborgarfostran,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ungdomstinget: en kvalitativ studie om ungdomsinflytande och lärande},
 year     = {2009},
}