Advanced

Lärares erfarenheter av förändrad undervisning: lärare möter övergångar mellan det lokala och det globala klassrummet

Nordén, Birgitta (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Syftet är att analysera och beskriva hur lärare erfar en förändrad lärarroll i samband med nätbaserad undervisning som bygger på relationen mellan det lokala och det globala klassrummet. Young Masters Programme är en nätbaserad global kurs inom området hållbar utveckling. Data till denna studie kommer från medverkande lärares skriftliga svar på intervjufrågor, vilka analyseras genom ett fenomenografiskt angreppssätt. Forskningsdata utgörs av lärares redogörelser av deras erfarenheter. Studien visar att flertalet av de deltagande lärarna ser komplexiteten i lärandet för hållbar utveckling i globala sammanhang, Global Learning for Sustainable Development (GLSD), och vill arbeta multidisciplinärt och ämnesgränsöverskridande med Education for... (More)
Syftet är att analysera och beskriva hur lärare erfar en förändrad lärarroll i samband med nätbaserad undervisning som bygger på relationen mellan det lokala och det globala klassrummet. Young Masters Programme är en nätbaserad global kurs inom området hållbar utveckling. Data till denna studie kommer från medverkande lärares skriftliga svar på intervjufrågor, vilka analyseras genom ett fenomenografiskt angreppssätt. Forskningsdata utgörs av lärares redogörelser av deras erfarenheter. Studien visar att flertalet av de deltagande lärarna ser komplexiteten i lärandet för hållbar utveckling i globala sammanhang, Global Learning for Sustainable Development (GLSD), och vill arbeta multidisciplinärt och ämnesgränsöverskridande med Education for Sustainable Development (ESD) i globala nätverk. Överlag förändrade lärarna sin undervisning markant genom att söka nya erfarenheter. De vågade ta risker och skapade en lärandekultur grundad på samarbetet i det utvidgade globala klassrummet. Lärarna utvecklades både på det personliga och det professionella planet. Slutsatser som dras är att det sker en gränsöverskridande samverkan. Ämne, lärprocess och relationer bildar en helhet och fungerar som en pedagogisk undervisningskontext i samklang med sin tid, vilken kännetecknas av accelererande komplexitet och didaktiska paradigmskiften, som kan omformas eller bidra till kvalitetsmålstyrda grundläggande strukturer och lärandemiljöer i samhällen av idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1320567,
 abstract   = {Syftet är att analysera och beskriva hur lärare erfar en förändrad lärarroll i samband med nätbaserad undervisning som bygger på relationen mellan det lokala och det globala klassrummet. Young Masters Programme är en nätbaserad global kurs inom området hållbar utveckling. Data till denna studie kommer från medverkande lärares skriftliga svar på intervjufrågor, vilka analyseras genom ett fenomenografiskt angreppssätt. Forskningsdata utgörs av lärares redogörelser av deras erfarenheter. Studien visar att flertalet av de deltagande lärarna ser komplexiteten i lärandet för hållbar utveckling i globala sammanhang, Global Learning for Sustainable Development (GLSD), och vill arbeta multidisciplinärt och ämnesgränsöverskridande med Education for Sustainable Development (ESD) i globala nätverk. Överlag förändrade lärarna sin undervisning markant genom att söka nya erfarenheter. De vågade ta risker och skapade en lärandekultur grundad på samarbetet i det utvidgade globala klassrummet. Lärarna utvecklades både på det personliga och det professionella planet. Slutsatser som dras är att det sker en gränsöverskridande samverkan. Ämne, lärprocess och relationer bildar en helhet och fungerar som en pedagogisk undervisningskontext i samklang med sin tid, vilken kännetecknas av accelererande komplexitet och didaktiska paradigmskiften, som kan omformas eller bidra till kvalitetsmålstyrda grundläggande strukturer och lärandemiljöer i samhällen av idag.},
 author    = {Nordén, Birgitta},
 keyword   = {Lärarroll,undervisning,lärares lärande,lärarnätverk,virtuella lärandemiljöer,globala klassrummet,nätbaserat lärande,lärande för hållbar utveckling, samarbetskulturer,lärgemenskap,global läranderymd (global learning space),Education for Sustainable Development (ESD),Global Learning for Sustainable Development (GLSD),Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande,Computer-assisted education,Datorstödd undervisning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärares erfarenheter av förändrad undervisning: lärare möter övergångar mellan det lokala och det globala klassrummet},
 year     = {2008},
}