Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

På spaning efter det svenska språket på Internet : en undersökning av chattar och diskussionsforum

Karlsson, Lynn (2007)
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöks det svenska språket i öppen kommunikation på Internet för att se om det förekommer ett gemensamt språkbruk för både synkron och asynkron kommunikation, närmare bestämt för chatt respektive diskussionsforum.

Bredvid uppsatsens huvudsakliga syfte följer också två frågor:

- Skiljer sig det studerade språkbruket åt mellan olika åldersgrupper?

- Vilken syn har chatt- och forumdeltagare på sitt eget skrivande i de olika sammanhangen?
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1321088,
 abstract   = {{I denna uppsats undersöks det svenska språket i öppen kommunikation på Internet för att se om det förekommer ett gemensamt språkbruk för både synkron och asynkron kommunikation, närmare bestämt för chatt respektive diskussionsforum.

Bredvid uppsatsens huvudsakliga syfte följer också två frågor:

- Skiljer sig det studerade språkbruket åt mellan olika åldersgrupper?

- Vilken syn har chatt- och forumdeltagare på sitt eget skrivande i de olika sammanhangen?}},
 author    = {{Karlsson, Lynn}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{På spaning efter det svenska språket på Internet : en undersökning av chattar och diskussionsforum}},
 year     = {{2007}},
}