Advanced

Axle Link - en kortslutningsskyddad säker DC-överföring

Navgren, André and Stridh, Per (2006)
Electrotechnology with automation (BSc)
Abstract
Denna examensrapport redogör för hur man kan få en kortslutningsskyddad

och säker inkoppling av en DC-länk mellan två skiljda elektriska system.

Rapporten bygger på hur en lastbil ska kunna få en större säkerhet för att

bibehålla sina elektriska bromsar om tex ett av bromssystemen tappar sin

ordinarie matning.

Lastbilens bromssystem består idag av två skiljda elektriska system med ett 24

volts strömförsörjande batteri vardera. Det ingår två stycken elektriska

bromsar i varje system. Om det tex blir fel på en av bromsarna och denna

påverkar ett av systemen vill man kunna koppla bort denna enskilda broms

med sitt system. Man vill även kunna försörja den fungerande bromsen som

sitter i samma system via en så... (More)
Denna examensrapport redogör för hur man kan få en kortslutningsskyddad

och säker inkoppling av en DC-länk mellan två skiljda elektriska system.

Rapporten bygger på hur en lastbil ska kunna få en större säkerhet för att

bibehålla sina elektriska bromsar om tex ett av bromssystemen tappar sin

ordinarie matning.

Lastbilens bromssystem består idag av två skiljda elektriska system med ett 24

volts strömförsörjande batteri vardera. Det ingår två stycken elektriska

bromsar i varje system. Om det tex blir fel på en av bromsarna och denna

påverkar ett av systemen vill man kunna koppla bort denna enskilda broms

med sitt system. Man vill även kunna försörja den fungerande bromsen som

sitter i samma system via en så kallad Axle Link. Denna strömmatningslänk

sitter mellan två hjulpar på samma axel.

I denna studie undersöktes möjligheten att realisera en kortslutningsskyddad

och säker DC-överföring via en Axle Link, i första hand med diskreta

komponenter. Med två styrkortsenheter dvs ett kretskort i varje sida av kraftlänken

kan man få en ström att gå åt valfritt håll med kontinuerlig

strömmätning. Styrningen sker med hjälp av två micro-controllers av det

norska fabrikatet Atmel®.

Abstract

Axle Link

- a shortcircuit protected DC-transmission

This thesis gives an idea of how to connect a DC-link in a safe way between

two separated electrical systems. The thesis is relied on how a heavy duty

vehicle achieve a greater safetyness to keep it´s electrical brakes in function if

one of the electrical systems faliure.

For the moment the brake systems of a heavy duty vehicle consists of two

galvanic separated electrical system with a 24 volts battery each.That includes

two electrical brakes in each system. If e.g there will be a faliure on one of the

brakes and this will infect the system, it will be possible to disconnect it at

once. It will also be possible to feed a dead electrical breake unit with an Axle

Link. This link is mounted between two wheels on the same axis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Navgren, André and Stridh, Per
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
heavy duty vehicle, Axle Link, DC-link, transmission, Electrical engineering, Elektroteknik
language
Swedish
additional info
Elektroteknikprogrammet (äldre program)
id
1321846
date added to LUP
2007-02-06
date last changed
2011-02-22 17:06:01
@misc{1321846,
 abstract   = {Denna examensrapport redogör för hur man kan få en kortslutningsskyddad

och säker inkoppling av en DC-länk mellan två skiljda elektriska system.

Rapporten bygger på hur en lastbil ska kunna få en större säkerhet för att

bibehålla sina elektriska bromsar om tex ett av bromssystemen tappar sin

ordinarie matning.

Lastbilens bromssystem består idag av två skiljda elektriska system med ett 24

volts strömförsörjande batteri vardera. Det ingår två stycken elektriska

bromsar i varje system. Om det tex blir fel på en av bromsarna och denna

påverkar ett av systemen vill man kunna koppla bort denna enskilda broms

med sitt system. Man vill även kunna försörja den fungerande bromsen som

sitter i samma system via en så kallad Axle Link. Denna strömmatningslänk

sitter mellan två hjulpar på samma axel.

I denna studie undersöktes möjligheten att realisera en kortslutningsskyddad

och säker DC-överföring via en Axle Link, i första hand med diskreta

komponenter. Med två styrkortsenheter dvs ett kretskort i varje sida av kraftlänken

kan man få en ström att gå åt valfritt håll med kontinuerlig

strömmätning. Styrningen sker med hjälp av två micro-controllers av det

norska fabrikatet Atmel®.

Abstract

Axle Link

- a shortcircuit protected DC-transmission

This thesis gives an idea of how to connect a DC-link in a safe way between

two separated electrical systems. The thesis is relied on how a heavy duty

vehicle achieve a greater safetyness to keep it´s electrical brakes in function if

one of the electrical systems faliure.

For the moment the brake systems of a heavy duty vehicle consists of two

galvanic separated electrical system with a 24 volts battery each.That includes

two electrical brakes in each system. If e.g there will be a faliure on one of the

brakes and this will infect the system, it will be possible to disconnect it at

once. It will also be possible to feed a dead electrical breake unit with an Axle

Link. This link is mounted between two wheels on the same axis.},
 author    = {Navgren, André and Stridh, Per},
 keyword   = {heavy duty vehicle,Axle Link,DC-link,transmission,Electrical engineering,Elektroteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Axle Link - en kortslutningsskyddad säker DC-överföring},
 year     = {2006},
}