Advanced

Musiklärare på ett högstadium - En fallstudie på två lärare ur ett jämställdhetsperspektiv

Johansson, Åsa (2006)
Malmö Academy of Music
Abstract
Syftet med denna uppsats är att belysa hur medvetna musiklärare är om jämställdhetsperspektivet i sin undervisning, om det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare och hur lärarna ser på de budskap och värderingar de förmedlar i sin undervisning ur ett jämställdhetsperspektiv. Undersökningen genomfördes på en skola med hjälp av observationer och kvalitativa intervjuer av berörda lärare. De resultat jag kom fram till var att lärarna, en manlig och kvinnlig, i stort sett behandlade sina elever på ett jämställt sätt. Det förekom tendenser till upprätthållande av traditionella könsmönster, men i liten skala. Av resultaten har jag dragit slutsatsen att jag i princip har fått svar på mina forskningsfrågor, men att det skulle behövas... (More)
Syftet med denna uppsats är att belysa hur medvetna musiklärare är om jämställdhetsperspektivet i sin undervisning, om det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare och hur lärarna ser på de budskap och värderingar de förmedlar i sin undervisning ur ett jämställdhetsperspektiv. Undersökningen genomfördes på en skola med hjälp av observationer och kvalitativa intervjuer av berörda lärare. De resultat jag kom fram till var att lärarna, en manlig och kvinnlig, i stort sett behandlade sina elever på ett jämställt sätt. Det förekom tendenser till upprätthållande av traditionella könsmönster, men i liten skala. Av resultaten har jag dragit slutsatsen att jag i princip har fått svar på mina forskningsfrågor, men att det skulle behövas mer forskning på området och i större skala.

Music teachers at the upper level of compulsory school - A case study of two teachers in a gender perspective

The purpose of this article is to illustrate music teachers awareness of the gender perspective in their teaching, if there are any differencies between male and female teachers and how the teachers think about the messages and values they share with the students in their teaching in a gender perspective. I accomplished the survey in a school by observations and qualitative interviews with the teachers I watched. The results I reached were that the teachers, a male and a female, in general treated their students in an equal way. I saw tendencies to a preservation of the traditional gender patterns, but only a few times. By the results I come to the conclusion that my questions generally were answered, but there is need for more research on this subject and in a larger scale. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Åsa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
jämställdhet, skola, lärare, elever, musik, equality between the sexes, school, teachers, students, music, gender, Musicology, Musikvetenskap, Social sciences, Samhällsvetenskaper, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1321927
date added to LUP
2007-02-08
date last changed
2007-02-08
@misc{1321927,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att belysa hur medvetna musiklärare är om jämställdhetsperspektivet i sin undervisning, om det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare och hur lärarna ser på de budskap och värderingar de förmedlar i sin undervisning ur ett jämställdhetsperspektiv. Undersökningen genomfördes på en skola med hjälp av observationer och kvalitativa intervjuer av berörda lärare. De resultat jag kom fram till var att lärarna, en manlig och kvinnlig, i stort sett behandlade sina elever på ett jämställt sätt. Det förekom tendenser till upprätthållande av traditionella könsmönster, men i liten skala. Av resultaten har jag dragit slutsatsen att jag i princip har fått svar på mina forskningsfrågor, men att det skulle behövas mer forskning på området och i större skala.

Music teachers at the upper level of compulsory school - A case study of two teachers in a gender perspective

The purpose of this article is to illustrate music teachers awareness of the gender perspective in their teaching, if there are any differencies between male and female teachers and how the teachers think about the messages and values they share with the students in their teaching in a gender perspective. I accomplished the survey in a school by observations and qualitative interviews with the teachers I watched. The results I reached were that the teachers, a male and a female, in general treated their students in an equal way. I saw tendencies to a preservation of the traditional gender patterns, but only a few times. By the results I come to the conclusion that my questions generally were answered, but there is need for more research on this subject and in a larger scale.},
 author    = {Johansson, Åsa},
 keyword   = {jämställdhet,skola,lärare,elever,musik,equality between the sexes,school,teachers,students,music,gender,Musicology,Musikvetenskap,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musiklärare på ett högstadium - En fallstudie på två lärare ur ett jämställdhetsperspektiv},
 year     = {2006},
}