Advanced

Rytmik för Skådespelare - Vad kan en rytmikpedagog tillföra i en högre teaterutbildning?

Helander, Paula (2006)
Malmö Academy of Music
Abstract
Skådespelaryrket kräver mycket av en människa både intellektuellt, färdighetsmässigt och fysiskt. Det förväntas också ofta av en skådespelare att vara musikalisk. Musikalitet kan yttra sig på olika sätt. I skådespelarsammanhang vill jag påstå att musikalitet kan finnas i allt från texthantering till hur man rör sin kropp. Jag är rytmikpedagog, men har också arbetat som skådespelare. Syftet med det här arbetet är att ta reda på om rytmikpedagoger har något att tillföra i en högre teaterutbildning. Jag presenterar mina egna idéer inom området, och har gjort kvalitativa intervjuer med tre rytmikpedagoger (av vilka två undervisar på Teaterhögskolan), två skådespelare och en regissör och teaterlärare. Jag har kommit fram till att det är viktigt... (More)
Skådespelaryrket kräver mycket av en människa både intellektuellt, färdighetsmässigt och fysiskt. Det förväntas också ofta av en skådespelare att vara musikalisk. Musikalitet kan yttra sig på olika sätt. I skådespelarsammanhang vill jag påstå att musikalitet kan finnas i allt från texthantering till hur man rör sin kropp. Jag är rytmikpedagog, men har också arbetat som skådespelare. Syftet med det här arbetet är att ta reda på om rytmikpedagoger har något att tillföra i en högre teaterutbildning. Jag presenterar mina egna idéer inom området, och har gjort kvalitativa intervjuer med tre rytmikpedagoger (av vilka två undervisar på Teaterhögskolan), två skådespelare och en regissör och teaterlärare. Jag har kommit fram till att det är viktigt för en skådespelare att vara musikalisk. Det finns också mycket som en rytmikpedagog kan tillföra inom ämnet rörelseträning för skådespelare. Däremot räcker det inte att vara rytmikpedagog. Det krävs att man använder sina övningar på rätt sätt och att man har ett starkt intresse samt egen erfarenhet inom teater. Lyckas man med det, är jag övertygad om att man bidrar till både skådespelarnas rörelseträning och musikalitet, men också till en gränsöverskridande scenkonst!

Title: Eurhythmics for actors - What can a eurhythmic teacher bring to higher acting education?

To be an actor is a demanding profession both intellectually, physically and in terms of skills. It is also often expected for an actor to be musical. Musicality can be expressed in different ways. An actor can express it through a text but also through his body. I am a music- and movement teacher, with the method called ?eurhythmics?. I have also worked as an actress. The purpose of this research work is to find out if eurhythmic teachers can bring anything to higher acting education. I present my own ideas within this field, and have also made interviews with three eurhythmic teachers (of whom two work with acting students), two actresses and one theatre director and acting teacher. I have come to the conclusion that it is important for an actor to be musical. There is also very much that a eurhythmic teacher can bring to actors physical training. On the other hand it is not enough to be just any eurhythmic teacher. It also requires that you use the exercises the right way and that you have a genuine interest for, and your own experience from working with theatre. If a eurhythmic teacher has all that, I am sure that she can contribute to actors? physical and musical training as well as to a boundless dramatic art! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helander, Paula
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
eurhythmics, actor, musicality, movement, rytmik, skådespelare, musikalitet, rörelseträning, Musicology, Musikvetenskap, Theater theory and history, Teatervetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1322000
date added to LUP
2007-02-19
date last changed
2007-02-19
@misc{1322000,
 abstract   = {Skådespelaryrket kräver mycket av en människa både intellektuellt, färdighetsmässigt och fysiskt. Det förväntas också ofta av en skådespelare att vara musikalisk. Musikalitet kan yttra sig på olika sätt. I skådespelarsammanhang vill jag påstå att musikalitet kan finnas i allt från texthantering till hur man rör sin kropp. Jag är rytmikpedagog, men har också arbetat som skådespelare. Syftet med det här arbetet är att ta reda på om rytmikpedagoger har något att tillföra i en högre teaterutbildning. Jag presenterar mina egna idéer inom området, och har gjort kvalitativa intervjuer med tre rytmikpedagoger (av vilka två undervisar på Teaterhögskolan), två skådespelare och en regissör och teaterlärare. Jag har kommit fram till att det är viktigt för en skådespelare att vara musikalisk. Det finns också mycket som en rytmikpedagog kan tillföra inom ämnet rörelseträning för skådespelare. Däremot räcker det inte att vara rytmikpedagog. Det krävs att man använder sina övningar på rätt sätt och att man har ett starkt intresse samt egen erfarenhet inom teater. Lyckas man med det, är jag övertygad om att man bidrar till både skådespelarnas rörelseträning och musikalitet, men också till en gränsöverskridande scenkonst!

Title: Eurhythmics for actors - What can a eurhythmic teacher bring to higher acting education?

To be an actor is a demanding profession both intellectually, physically and in terms of skills. It is also often expected for an actor to be musical. Musicality can be expressed in different ways. An actor can express it through a text but also through his body. I am a music- and movement teacher, with the method called ?eurhythmics?. I have also worked as an actress. The purpose of this research work is to find out if eurhythmic teachers can bring anything to higher acting education. I present my own ideas within this field, and have also made interviews with three eurhythmic teachers (of whom two work with acting students), two actresses and one theatre director and acting teacher. I have come to the conclusion that it is important for an actor to be musical. There is also very much that a eurhythmic teacher can bring to actors physical training. On the other hand it is not enough to be just any eurhythmic teacher. It also requires that you use the exercises the right way and that you have a genuine interest for, and your own experience from working with theatre. If a eurhythmic teacher has all that, I am sure that she can contribute to actors? physical and musical training as well as to a boundless dramatic art!},
 author    = {Helander, Paula},
 keyword   = {eurhythmics,actor,musicality,movement,rytmik,skådespelare,musikalitet,rörelseträning,Musicology,Musikvetenskap,Theater theory and history,Teatervetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rytmik för Skådespelare - Vad kan en rytmikpedagog tillföra i en högre teaterutbildning?},
 year     = {2006},
}