Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stångby/Staffanstorp -en jämförelse av två produktionsmetoder

Grandinson, Maria ; Gustafsson, Jenny and Svensson, Ingela (2006)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Det har blivit dyrare att producera byggnader och därför behövs en effektivare byggproduktion för att kunna sänka priserna. Industriellt byggande har den senaste tiden setts mer och mer som en lösning på det här problemet. Några faktorer som talar för industriellt byggande är kortare byggtider, förbättrad arbetsmiljö och att det är lättare att undvika fuktproblem.

I denna rapport görs ett försök till att jämföra lönsamheten för två projekt med olika industrialiseringsgrad. JM är både byggherre och entreprenör i de två

studerade projekten som ligger i Stångby och Staffanstorp. I Stångby ska JM bygga totalt ca 200 hus och i Staffanstorp ska de bygga ca 140 st. Husen är på ca 130 kvm och planlösningen är densamma i båda projekten.... (More)
Det har blivit dyrare att producera byggnader och därför behövs en effektivare byggproduktion för att kunna sänka priserna. Industriellt byggande har den senaste tiden setts mer och mer som en lösning på det här problemet. Några faktorer som talar för industriellt byggande är kortare byggtider, förbättrad arbetsmiljö och att det är lättare att undvika fuktproblem.

I denna rapport görs ett försök till att jämföra lönsamheten för två projekt med olika industrialiseringsgrad. JM är både byggherre och entreprenör i de två

studerade projekten som ligger i Stångby och Staffanstorp. I Stångby ska JM bygga totalt ca 200 hus och i Staffanstorp ska de bygga ca 140 st. Husen är på ca 130 kvm och planlösningen är densamma i båda projekten. Projekten uppförs

med två olika produktionsmetoder, båda med klara inslag av industriellt

byggande, men i olika omfattning. I Stångby innehåller ett hus 21 ytterväggselement och trästommen med utegips förtillverkas i en hyrd lokal av JM själva,resten görs på plats. I Staffanstorp är det fjorton förtillverkade ytterväggselement

per hus och dessa beställs nästan färdiga av Derome Träteknik.

En skillnad när det gäller uppförandet av husen är att de i Staffanstorp sätter upp och gör klart ett hus i taget, medan de i Stångby har flera hus på gång samtidigt.

Att göra klart ett helt hus i Staffanstorp tar en vecka. I Stångby monteras två hus under samma tid och sen får husen torka ut ordentligt innan något invändigt arbete påbörjas. I Stångby tar det ca tjugo timmar att få ett tätt hus och i Staffanstorp tar det ca sexton timmar.

Kostnaderna påverkas i allra högsta grad av den valda produktionsmetoden men produktionstiden däremot är inte enbart beroende av vilken produktionsmetod

som använts utan påverkas av flera olika faktorer.

Av våra beräkningar och samlade fakta kan vi dra slutsatsen att produktionsmetoden i Stångby är billigast totalt sett för ett hus, 87 027 kr jämfört med 131

835 kr i Staffanstorp. Projektet i Staffanstorp har däremot en stor fördel när det gäller produktionstiden, och att få ett tätt hus så snabbt som möjligt är viktigt för att minimera risken för fukt i konstruktionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grandinson, Maria ; Gustafsson, Jenny and Svensson, Ingela
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lönsamhet, produktionsmetoder, industriellt byggande., Technological sciences, Teknik
language
Swedish
additional info
magisterutbildning Industriellt
byggande med design
id
1322067
date added to LUP
2007-02-20 00:00:00
date last changed
2011-02-22 16:55:40
@misc{1322067,
 abstract   = {{Det har blivit dyrare att producera byggnader och därför behövs en effektivare byggproduktion för att kunna sänka priserna. Industriellt byggande har den senaste tiden setts mer och mer som en lösning på det här problemet. Några faktorer som talar för industriellt byggande är kortare byggtider, förbättrad arbetsmiljö och att det är lättare att undvika fuktproblem.

I denna rapport görs ett försök till att jämföra lönsamheten för två projekt med olika industrialiseringsgrad. JM är både byggherre och entreprenör i de två

studerade projekten som ligger i Stångby och Staffanstorp. I Stångby ska JM bygga totalt ca 200 hus och i Staffanstorp ska de bygga ca 140 st. Husen är på ca 130 kvm och planlösningen är densamma i båda projekten. Projekten uppförs

med två olika produktionsmetoder, båda med klara inslag av industriellt

byggande, men i olika omfattning. I Stångby innehåller ett hus 21 ytterväggselement och trästommen med utegips förtillverkas i en hyrd lokal av JM själva,resten görs på plats. I Staffanstorp är det fjorton förtillverkade ytterväggselement

per hus och dessa beställs nästan färdiga av Derome Träteknik.

En skillnad när det gäller uppförandet av husen är att de i Staffanstorp sätter upp och gör klart ett hus i taget, medan de i Stångby har flera hus på gång samtidigt.

Att göra klart ett helt hus i Staffanstorp tar en vecka. I Stångby monteras två hus under samma tid och sen får husen torka ut ordentligt innan något invändigt arbete påbörjas. I Stångby tar det ca tjugo timmar att få ett tätt hus och i Staffanstorp tar det ca sexton timmar.

Kostnaderna påverkas i allra högsta grad av den valda produktionsmetoden men produktionstiden däremot är inte enbart beroende av vilken produktionsmetod

som använts utan påverkas av flera olika faktorer.

Av våra beräkningar och samlade fakta kan vi dra slutsatsen att produktionsmetoden i Stångby är billigast totalt sett för ett hus, 87 027 kr jämfört med 131

835 kr i Staffanstorp. Projektet i Staffanstorp har däremot en stor fördel när det gäller produktionstiden, och att få ett tätt hus så snabbt som möjligt är viktigt för att minimera risken för fukt i konstruktionen.}},
 author    = {{Grandinson, Maria and Gustafsson, Jenny and Svensson, Ingela}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Stångby/Staffanstorp -en jämförelse av två produktionsmetoder}},
 year     = {{2006}},
}