Advanced

Musiklärarens påverkan - Grundskolan som mötesplats

Edqvist, Björn (2006)
Malmö Academy of Music
Abstract
Denna studie bygger på huvudfrågan: Har musiken i grundskolan någon påverkan på elevens inställning till musik senare i livet? Under studien har nya infallsvinklar tagit form och lett studien till resultatet: Musiklärarens påverkan. Från en relativt smal syn på musikundervisningen i grundskolan har element som t ex läroplaner och ledarskapsteorier vidgat studiens syn för vad musiklärare i grundskolan har haft för styrmedel genom tiden för de fyra läroplanerna, Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Denna studie kan urskilja att det har skett en progressiv utveckling av varje ny läroplan, och att lärarrollen har utvecklats med denna process. Musikundervisningen i grundskolan har gått från en traditionell till en mer öppen undervisningsform.... (More)
Denna studie bygger på huvudfrågan: Har musiken i grundskolan någon påverkan på elevens inställning till musik senare i livet? Under studien har nya infallsvinklar tagit form och lett studien till resultatet: Musiklärarens påverkan. Från en relativt smal syn på musikundervisningen i grundskolan har element som t ex läroplaner och ledarskapsteorier vidgat studiens syn för vad musiklärare i grundskolan har haft för styrmedel genom tiden för de fyra läroplanerna, Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Denna studie kan urskilja att det har skett en progressiv utveckling av varje ny läroplan, och att lärarrollen har utvecklats med denna process. Musikundervisningen i grundskolan har gått från en traditionell till en mer öppen undervisningsform. Från striktare, mer riktad och inramad lärarroll till dagens lärare som kan vara mer flexibel och finna sina egna vägar i musikundervisningen, med förutsättning att nå uppsatta mål i läroplanen. Ur denna förändring kan denna studie också urskilja att lärarens personlighet, gnista och förmåga att engagera sina elever har betydelse för musiklärarens påverkan på elevernas fortsatta musikintresse i livet.

This study is formed from the main uestion: Do the music teaching in primary school effect the student's attitude for music later in life? New aspects showed up during the writing and that also provided a title for this study, ?The music teacher's influence?. Aspects like the curriculum and leadership sensitised the reasoning for the music-teachers part in the primary school teaching. Sweden have four curriculums, Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 and Lpo 94. When the study compared them with the answers from the polls, the study distinguishes a progressive development for every new curriculum and also how the music teacher's role developed with it. The music teaching in primary school has developed from a traditional school form to an open school form. From a strictly and framed way of teaching compared with today's teaching where the teacher has a flexible way of teaching. This flexible way gives the teacher free space to find her/his own way of music teaching with focus on reaching the goals in the curriculum. This study can distinguish that the music teacher's personality and ability to activate and inspire the students has an effect on the student's attitude for music later in life. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edqvist, Björn
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
confidence, curriculum, inspiration, influence, leadership, förtroende, ledarskap, läroplan, påverkan, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1322142
date added to LUP
2007-02-28
date last changed
2007-02-28
@misc{1322142,
 abstract   = {Denna studie bygger på huvudfrågan: Har musiken i grundskolan någon påverkan på elevens inställning till musik senare i livet? Under studien har nya infallsvinklar tagit form och lett studien till resultatet: Musiklärarens påverkan. Från en relativt smal syn på musikundervisningen i grundskolan har element som t ex läroplaner och ledarskapsteorier vidgat studiens syn för vad musiklärare i grundskolan har haft för styrmedel genom tiden för de fyra läroplanerna, Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Denna studie kan urskilja att det har skett en progressiv utveckling av varje ny läroplan, och att lärarrollen har utvecklats med denna process. Musikundervisningen i grundskolan har gått från en traditionell till en mer öppen undervisningsform. Från striktare, mer riktad och inramad lärarroll till dagens lärare som kan vara mer flexibel och finna sina egna vägar i musikundervisningen, med förutsättning att nå uppsatta mål i läroplanen. Ur denna förändring kan denna studie också urskilja att lärarens personlighet, gnista och förmåga att engagera sina elever har betydelse för musiklärarens påverkan på elevernas fortsatta musikintresse i livet.

This study is formed from the main uestion: Do the music teaching in primary school effect the student's attitude for music later in life? New aspects showed up during the writing and that also provided a title for this study, ?The music teacher's influence?. Aspects like the curriculum and leadership sensitised the reasoning for the music-teachers part in the primary school teaching. Sweden have four curriculums, Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 and Lpo 94. When the study compared them with the answers from the polls, the study distinguishes a progressive development for every new curriculum and also how the music teacher's role developed with it. The music teaching in primary school has developed from a traditional school form to an open school form. From a strictly and framed way of teaching compared with today's teaching where the teacher has a flexible way of teaching. This flexible way gives the teacher free space to find her/his own way of music teaching with focus on reaching the goals in the curriculum. This study can distinguish that the music teacher's personality and ability to activate and inspire the students has an effect on the student's attitude for music later in life.},
 author    = {Edqvist, Björn},
 keyword   = {confidence,curriculum,inspiration,influence,leadership,förtroende,ledarskap,läroplan,påverkan,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musiklärarens påverkan - Grundskolan som mötesplats},
 year     = {2006},
}