Advanced

Mobbning - Ett minne för livet - En studie om lärare som blev mobbade som barn och hur det påverkat deras yrkesutövning

Thuvesson, Martin (2006)
Malmö Academy of Music
Abstract
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur lärare som har blivit mobbade som barn anser att förebyggande mobbningsarbete bör bedrivas. Den undersöker även hur deras utsatthet som barn påverkat deras lärarroll. Undersökningen är gjord genom kvalitativa intervjuer med två lärare och två lärarstudenter. En av slutsatserna är att lärarna påverkats mycket av sin bakgrund vad gäller deras sätt att förhålla sig till både starka och svaga elever. De har generellt svårare för att relatera till elever som påminner om de personer som utsatte dem som barn. En annan är att intervjupersonerna beskriver ett potentiellt mobbningsoffer nästan identiskt med hur de beskriver sig själva som barn. Jag vill genom denna uppsats belysa problemet mobbning och... (More)
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur lärare som har blivit mobbade som barn anser att förebyggande mobbningsarbete bör bedrivas. Den undersöker även hur deras utsatthet som barn påverkat deras lärarroll. Undersökningen är gjord genom kvalitativa intervjuer med två lärare och två lärarstudenter. En av slutsatserna är att lärarna påverkats mycket av sin bakgrund vad gäller deras sätt att förhålla sig till både starka och svaga elever. De har generellt svårare för att relatera till elever som påminner om de personer som utsatte dem som barn. En annan är att intervjupersonerna beskriver ett potentiellt mobbningsoffer nästan identiskt med hur de beskriver sig själva som barn. Jag vill genom denna uppsats belysa problemet mobbning och vikten av att känna sitt ansvar som medmänniska och lärare.

Title: Bullying - A memory for life - A study of teachers who were bullied as children and how it has impacted on their roll as teachers. The aim of this thesis is to investigate how teachers who were bullied when they were children think that preventive work against bullying should be approached. It also investigates how the fact that they were bullied has impacted on them as teachers. The investigation was made through qualitative interviews with two teachers and two students who very soon will become teachers. The result shows among other things that the teachers have been very influenced by their background when it comes to relations with different types of pupils. They have a harder time relating to pupils who remind them of the people who bullied them. Another result is that they all describe a pupil who is risking to be bullied very similar to how they describe themselves as children. My personal aim is to put light on the problem and emphasize the importance of taking your responsibility as a teacher and as a fellow human being. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thuvesson, Martin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mobbning, lärare, likabehandlingsplan, bullying, teacher, impact of bullying, Social sciences, Samhällsvetenskaper, Social psychology, Socialpsykologi, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1322163
date added to LUP
2007-02-28
date last changed
2007-03-05
@misc{1322163,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur lärare som har blivit mobbade som barn anser att förebyggande mobbningsarbete bör bedrivas. Den undersöker även hur deras utsatthet som barn påverkat deras lärarroll. Undersökningen är gjord genom kvalitativa intervjuer med två lärare och två lärarstudenter. En av slutsatserna är att lärarna påverkats mycket av sin bakgrund vad gäller deras sätt att förhålla sig till både starka och svaga elever. De har generellt svårare för att relatera till elever som påminner om de personer som utsatte dem som barn. En annan är att intervjupersonerna beskriver ett potentiellt mobbningsoffer nästan identiskt med hur de beskriver sig själva som barn. Jag vill genom denna uppsats belysa problemet mobbning och vikten av att känna sitt ansvar som medmänniska och lärare.

Title: Bullying - A memory for life - A study of teachers who were bullied as children and how it has impacted on their roll as teachers. The aim of this thesis is to investigate how teachers who were bullied when they were children think that preventive work against bullying should be approached. It also investigates how the fact that they were bullied has impacted on them as teachers. The investigation was made through qualitative interviews with two teachers and two students who very soon will become teachers. The result shows among other things that the teachers have been very influenced by their background when it comes to relations with different types of pupils. They have a harder time relating to pupils who remind them of the people who bullied them. Another result is that they all describe a pupil who is risking to be bullied very similar to how they describe themselves as children. My personal aim is to put light on the problem and emphasize the importance of taking your responsibility as a teacher and as a fellow human being.},
 author    = {Thuvesson, Martin},
 keyword   = {mobbning,lärare,likabehandlingsplan,bullying,teacher,impact of bullying,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Social psychology,Socialpsykologi,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mobbning - Ett minne för livet - En studie om lärare som blev mobbade som barn och hur det påverkat deras yrkesutövning},
 year     = {2006},
}